Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Η Ψηφιακή Βάση Δεδομένων του 2ου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού
12 July, 2012

Ο Δέυτερος Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός συγκαταλέγεται στις εταιρίες και τους οργανισμούς Κοινωνικής Οικονομίας. Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ρίσκων λειτουργικών κινδύνων και απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες λεωφορέιων.

Η αναγκαιότητα της αναμόρφωσης προέκυψε καθώς όλο και περισσότερα οχήματα (ιδιωτικά, μεταφορικά, δημόσιας μετακίνησης λεωφορεία) χρειάστηκε να εγγραφούν στο σύστημά του.

Η Apogee Information Systems, από την μία σχεδίασε και ανέπτυξε την ιστοσελίδα όπου παρουσιάζεται η δραστηριότητα της εταιρίας κάνοντας χρήση δυναμικών και ανανεώσιμων τεχνολογιών, από την άλλη δημιούρησε μια Δομή Βάσης Δεδομένων για το Σύστημα Ασφάλισης στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση υπάλληλοι ή αυτοαπασχολούμενοι. Η πρόσβαση αυτών έιναι το πρώτο βήμα κάθε εταιρίας κοινής Ασφάλισης ώστε τα μέλη να ενισχύσουν την φερεγγυότητα τους.

Η λειτουργικότητα του Συστήματος μπορεί να περιγραφεί σαν μια ακριβής οπτικοποίηση των αρχείων και των εγγραφών, όπου κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στα επίσημα δεδομένα των οχημάτων που συνοδεύονται από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο εργαλείο για την διαχείριση περιεχομένου. Tο Essence παρέχει τα θεμέλια για συνεργασία, προσφέροντας στους χρήστες την ικανότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι έγγραφα και να εξάγουν αποτελέσματα. Συνεπώς η Ιστοσελίδα μπορεί να προσαρμοστεί στην διεπιφάνεια που ο χρήστεις θεωρεί κατάλληλη, χρησιμοποιώντας σωστά ορισμένα πεδία και συναρτήσεις, ενώ ένας πλήρης οδηγός για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, διαχείριση και συντήρηση μεγάλης κλίμακας περιεχομένου δίνεται στους χρήστες για βέλτιστη απόδοση.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;