ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσφέροντας εξατομικευμένη γνώση στους μαθητές των δημοσίων σχολείων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ηλεκτρονική Μάθηση.

ΠΕΤΑΜΕ ΨΗΛΑ

ICARUS E-LEARNING

Ο παράγοντας "Ε" έχει εμπλουτίσει τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης με ευρύτερο φάσμα θεμάτων καθώς και μέσων παρουσίασης. Η συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού σε εργαλεία εκπαίδευσης οδηγεί σε ανταλλαγή γνώσεων και γνωσιακής εμπειρίας, και ουσιαστικά γίνεται λόγος για δημιουργία γνώσης μέσω συμμετοχής. Η χρήση προσαρμοστικών συστημάτων επιτρέπει την ταχύτερη και ακριβέστερη κατανόηση και διανομή γνώσης. Τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν χειρονακτικά από τους χρήστες, αλλά έχουν και το υπόβαθρο να προσαρμόσουν τη διανομή της γνώσης, τις διαδρομές εκμάθησης, τις σχετικές έρευνες και να επιτρέψουν την αλληλεπίδραση μεταξύ συμβαλλομένων. Η ακρίβεια σε αυτό μας φέρνει πιο κοντά στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης με Τεχνητή Νοημοσύνη. Συστήματα όπου η προσαρμογή θα είναι πιο αποτελεσματική και θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις διανοητικές παρατηρήσεις αλλά και τους συμπεριφορικούς παράγοντες.

Η καινοτόμος προσέγγιση της Apogee προκειμένου να επηρεάσει την καμπύλη μάθησης των μαθητών οδήγησε στη δημιουργία του Icarus, ενός plugin συστήματος το οποίο ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική μάθηση. Το ICARUS E-Learning είναι ένα έργο που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - H2020 και συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ηλεκτρονική Μάθηση (AI & E-Learning). Το Icarus αποτελείται από στοιχεία AI που επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικές πραγματικότητες και οι ανάγκες των σπουδαστών, καθιστά τη μάθηση επικεντρωμένη στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη, ενισχύει την κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών, ενισχύει την κατανόηση του θέματος και αυξάνει τη δέσμευση. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η αξία των παραδοσιακών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού.

Το Icarus παρέχει στους μαθητές εργαλεία ώστε να ακολουθήσουν τις δικές τους ατομικές διαδρομές μάθησης, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν το δικό τους εξατομικευμένο και προσαρμόσιμο περιβάλλον με τα παρακάτω υποσυστήματα:
  • Γνωστική αντίληψη: στον πυρήνα του Icarus βρίσκονται αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης που συγχωνεύουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να ενισχύσουν τη γνωστική κατανόηση.
  • Πρόγραμμα μαθησιακών διαδρομών: με βάση το υλικό, τις επιδόσεις, τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του προφίλ σπουδαστών, οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης προτείνουν διαδρομές μάθησης.
  • Παρακολούθηση προφίλ: οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης παρακολουθούν τα μαθησιακά πρότυπα των μαθητών.
  • Στατιστικά στοιχεία επιδόσεων: αναφορές σχετικά με την απόδοση του μαθητή και συνδυασμός στοιχείων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τύπου εκμάθησης.
  • Επιχειρηματικές μελέτες & Social Media: οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από τον κόσμο των επιχειρήσεων.
  • Συνεργασία μαθητών και καθηγητών: διαθέτοντας πρόσθετες πληροφορίες για τον σπουδαστή, οι εκπαιδευτές αποκτούν την δυνατότητα να προσφέρουν πιο εξατομικευμένο υλικό και διδασκαλία.
Το Icarus είναι σύστημα ανοικτού κώδικα με τη δυνατότητα αγοράς εξατομικευμένων εκδόσεων, επεκτάσεων και ενοτήτων. Ο κύριος ρόλος του Icarus είναι να γίνει ένας εξατομικευμένος και προσαρμόσιμος εκπαιδευτής, αφού αφομοιώσει τόσο το προφίλ του μαθητή, όσο και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες που προκύπτουν από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.