ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι αξίες μας συνοψίζονται στην: Ποιότητα - Καινοτομία - Εξέλιξη. Είμαστε στην πλεονεκτική θέση να αποφέρουμε τις καλύτερες λύσεις, βασιζόμενοι στην ατρόμητη και χαρούμενη ομάδα μας που είναι έτοιμη να μετατρέψει κάθε πρόκληση σε πολύτιμο στοιχείο του ενεργητικού μας. Η εντιμότητα και η ακεραιότητα αποτελούν
τα θεμέλια της διαδρομής μας.

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

Η Apogee Information Systems είναι η εταιρεία που ειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τον επιχειρησιακό τομέα ειδικότερα σε διαδικτυακές  εφαρμογές, ανθρώπινους πόρους και  συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ευρώπη και φέρνουμε ακρίβεια, ποιότητα και σταθερά αποτελέσματα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Η διεθνής φήμη μας επιβεβαιώνεται από την συνεχή εξέλιξη, το υψηλό επίπεδο ευθύνης, ακεραιότητας και δημιουργικής σκέψης. Η Apogee δεσμεύεται στην επιτυχία μετατρέποντας τις προκλήσεις σε λύσεις.  

Αναπτύσσοντας τα καλύτερα εργαλεία με τις διαθέσιμες τεχνολογίες στον τομέα της ανάπτυξης του διαδικτύου, η  Apogee είναι σε θέση να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σε κάθε πελάτη δίχνοντας σεβασμό στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού η εταιρείας που αναλαμβάνει.  Εμείς παραδίδουμε στον πελάτη έτοιμα ολοκληρωμένα προϊόντα που διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας τους στις ανάγκες του πελάτη.  Επίσης, το δίκτυο ανθρωπίνων πόρων που διαθέτουμε ικανοποιεί τις ανάγκες  σε ανθρώπινο δυναμικό δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, επιλέγοντας υποψηφίους να στελεχώσουν την συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας, απόφοίτους των μεγαλύτερων πανεπιστημιών και κολλεγιών προσανατολισμένων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες.  Επιπλέον η  Apogee αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει ένα μεγάλο εύρος διαχειριστικών έργων με διάφορους πελάτες με πολύ υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση αποδοτικών ροών εργασίας και τεχνικών.

Με την εξειδίκευση μας στα παραπάνω πεδία και την δέσμευση μας να λάβουμε υπόψη την ακριβή εικόνα κάθε συνεργάτη πριν ανταποκριθούμε στις ανάγκες του,  η Apogee εστιάζεται στην διαδικασία να μετατρέψει τις προκλήσεις σε λύσεις που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αναπτυχθεί με ακεραιότητα χωρίς φραγμούς.

Οι αρχές μας συνοψίζονται στα: Ποιότητα – Καινοτομία – Εξέλιξη. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις, βασιζόμενοι στη δυναμική και ενθουσιώδη ομάδα μας που είναι έτοιμη να αναλάβει την μετατροπή των προκλήσεων σε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Ειλικρίνεια και Aκεραιότητα είναι οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διαδρομή μας.