ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
The Hague
27 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034

Evaluate security solutions through Proof of Concepts or any other methods and means; Contribute to the definition of security architectural blueprints; Integrate new solutions with existing frameworks based on security architectural blueprints; Transition solutions to teams in charge of daily operations; Balance technological opportunities with business processes requirements; Maintain a holistic view of the organisation’s strategy, processes, information and ICT assets; Link  the  business  mission,  strategy  and  processes  to  the  ICT  and  Cyber  Security strategies; Lead development and integration of components; Lead and/or conduct system integration activities from a security perspective; Design, integrate and implement complex Cyber Security solutions from a technical perspective; Security events collection architecture design; Align Cyber Security strategy and planning with the organisation’s business goals; Streamline  business  processes,  functions,  procedures  and  workflows  and  apply  a consistent implementation approach; Manage stakeholder engagement in the development of new processes and systems and verifies feasibility; Conduct post-implementation reviews to evaluate benefits accrued from new processes and systems; Recommend resolutions and improvements; Ensure that technical solutions, procedures and models for development are up-to-date and comply with security baselines and standards.   Qualifications   Mandatory: Certification: 3 years of formal higher education at least equivalent to a level of bachelor degree in the fields of Computer Science, Information Systems, Engineering At least 7 years of relevant professional work experience as an ICT Security Architect, around the following indicative activities/domains:  Network security engineering System security engineering Network security administration System security administration Security testing (functional and non-functional) Cryptography A minimum of 5 years’ experience in Info/Cyber Security Architecture roles Professional experience on at least 2 large scale projects with responsibilities around the expected tasks and services  Working knowledge of English (B2 or higher) Mandatory or desirable: Knowledge in: Networking (TCP/IP, SNMP, DNS, Syslog-ng, etc.) Defence-in-depth Security Architecture Enterprise Security Architectures Knowledge of general security concepts and methods such as vulnerability assessments, privacy assessments, intrusion detection, incident response, security policy creation, enterprise security strategies, architectures and governance and Understanding of networking (TCP/IP, OSI model), operating system fundamentals (Windows, Linux), security technologies (firewalls, IDS/IPS, etc.) and application programming/scripting languages (C, Java, Shell) Desirable: Knowledge of secure software development processes, such as SAMM, BSIMM, ISO27034 Strong technical security knowledge in assessment, design, implementation, architecture, and program / project delivery and work across various delivery models, (Waterfall, Agile, DevOps)  

Luxembourg
22 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUP

Participating in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging Writing clean code to develop functional web applications Troubleshoot and debug applications Building reusable code and libraries for future use Providing knowledge transfer and write technical documentation.   Qualifications   You hold a Bachelor or an equivalent and at least 8 years of experience Good knowledge of application development environments You have strong knowledge in Front-End and Angular (ideally the most recent version) Good knowledge of the design and development of web and multi-tier applications Good knowledge of modelling tools (e.g. UML) Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE) Knowledge of relational database systems

Luxembourg
22 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony

Participating in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging Writing clean code to develop functional web applications Troubleshoot and debug applications Building reusable code and libraries for future use Providing knowledge transfer and write technical documentation.   Qualifications   You hold a Bachelor or an equivalent and at least 8 years of experience Good knowledge of application development environments You have strong knowledge in PHP and the most recent version of Symfony Good knowledge of the design and development of web and multi-tier applications Good knowledge of modelling tools (e.g. UML) Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE) Knowledge of relational database systems

The Hague
27 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworks

Produce, maintain and disseminate  guidance documents in the area of security and compliance related solutions’ design and implementation Liaise with security and compliance organizations external to ICT, gathering requirements, managing the relationship and expectations for work and bringing into ICT specific demand to be addressed in solutions or procedures Support security and/or infrastructure engineering teams in the definition and maintenance of solution design artefacts in IT development projects, specifically IAM, AD/ADFS solutions in a container-based microservices landscape (Docker, Kubernetes, etc.) Monitor new promising technologies and analyse their applicability to Europol, specifically IAM, AD/ADFS solutions in a container-based microservices landscape (Docker, Kubernetes, etc.) Produce, maintain, update and disseminate the set of ICT security architecture baseline documentation, including security architecture standards Provide security architecture assurance services by reviewing detailed security designs and assessments reports, ensuring ICT solutions are implemented inline security architecture specifications   Qualifications   Mandatory: A minimum of 7 years’ experience in Security Architecture roles Professional experience on at least 3 large scale projects (custom development or COTS-based) with responsibility for security design or security architecture definition. Professional experience in devising and implementing IAM solutions at scale, with knowledge of IAM solutions used in network segmented and accredited environments, also with Internet exposure Professional experience in devising a technical design and implementing one large scale deployment of Microsoft ADFS for token based authentication, based on the OAuth2 standard Working knowledge of English (B1 or higher) Mandatory or desirable: Professional knowledge of application level security controls applicable at least to Java/.Net solutions, including definition of RBAC models Professional knowledge of infrastructure level security controls, including firewall, content inspection tools, LAN and wireless network security controls as well as perimeter security controls, etc Professional knowledge of OAuth2 standard and token based authentication and authorization models Professional knowledge of security compliance processes and standards, especially those applicable to law enforcement and EC organisations Professional knowledge of Information risk management frameworks, including threat and vulnerability scenarios and corresponding risk mitigation action plan. Desirable: Professional knowledge of Internet security controls and best practices is desirable Professional knowledge of security architecture and/or assurance within the law enforcement or military domains projects is desirable

The Hague
20 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration tools

Taking the lead in the analysis, design and actual development (programming) of the solution modules, including prototyping, based on the existing solution requirements specifications and high level technical architecture, using amongst others Python; Implementing unit tests for the developed components; Contributing to the improvement of the development and build process.   Qualifications   Mandatory: 3 years of formal higher education at least equivalent to a level of bachelor degree Working knowledge of English level to B1 or higher A minimum of 7 years’ experience in Software Development A minimum of 1 years of experience in Python development Desirable: Knowledge of Elastic Search technology Knowledge of Domain Driven Design (DDD) and design patterns Knowledge of TFS, Git or other ALM and Continuous Integration tools Knowledge of Javascript technologies Knowledge of web services development

Luxembourg
21 August, 2019
7 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurial

Perform Analysis of existing solutions and additional/ new end user requirements Design applications and microservices addressing these requirements Implement applications and micro services considering the technology stack and following processes approved by the FinApps team Implement automated test cases (unit tests, acceptance test) Test (Unit test, integration test, system test, performance test) applications and microservices Support the business users during user acceptance testing and obtain business sign-off Provide documentation, reporting, and change management related to applications and microservices Act as an agent to help facilitate effective deployments/ modifications to new and current industry practices Support and operate required development tools as well as the developed applications themselves    Qualifications   Bachelor degree in IT, or equivalent  Good experience of working in IT projects, preferably in a financial services context Mandatory: Minimum 5 years’ development and rollout experience with Java in a professional environment; Good experience with automatic testing (e.g. JUnit, Cucumber); Good experience with Spring, Spring Boot, JPA and Hibernate; Good experience with the use of version control systems (e.g. Subversion, BitBucket, Git, Mercurial); Good experience in agile software development, preferably Scrum. Desired: Experience with Apache Camel; Solid experience with HTML and ECMAScript (JavaScript); Solid experience with Angular2 or comparable web framework; Experience with continuous integration and continues delivery pipelines (e.g. Jenkins); Experience with BigData solutions (e.g. Hadoop); Experience with microservices monitoring solutions (e.g. ElastiStack); Experience with containerized environments (e.g. Docker)

Ispra
26 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux Server

installation of OSSE (Open Source Registry System for Rare Diseases) and other registry-related software technical support to registries for OSSE, on-site installation, integration, training (this could be done at the registry's premises, requiring traveling) handling specific IT issues between registry users, the JRC and the original OSSE software developers modify OSSE to fix bugs or develop new functions (if required) The person must be able to communicate with the project stakeholders in good English language, both spoken and written. The person must be available to travel around Europe, reaching the rare diseases registries to install, integrate, train and support OSSE and other rare diseases related software.   Qualifications   Master's degree and 9 years of professional experience Linux server operation Major open source relational databases (MySQL, Postgres) Web application technologies (Tomcat, Apache, Javascript, Ajax, Jquery, JSF, …) Identity and access management systems using single sign-on technologies like CAS Java & Java Server Faces (JSF)  REST API Good experience in software development cycle using modern tools like GIT, Jira. Experience in integration of different information systems Fluency in English

Brussels from 10/2020 in Bratislava (Slovakia)
20 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking

Provide high level Consultant for Infrastructure solutions in the area of networking, system architecture, high and low level ICT infrastructure design.  Able to support in the definition and assessment of ICT needs of the European Institution to be established.  Develop and IT strategy and portfolio Developer and support an ICT Information architecture of the new Institution To be solution oriented and always focused on market watch on new technologies in the sector of interest Advise to customers/ stakeholders on strategic orientation for installed and future product portfolio Provide technical lead Design of high level customer reference configurations Involvement in ITIL strategy, design and/ or continual service improvement phases   Qualifications   Post-secondary education studies of minimum 3 years in Computer Science or related field Minimum 9 years of professional experience in a similar role.  Experience with Security networking and infrastructure related matters is required Ability to produce high level documentation and reporting to official stakeholders is required ITIL and Project Management (PMP, Prince2) are highly desirable Knowledge of design and implementation of the processes, procedures and operational management associated with high levels of network availability and risk management will be an asset.  Knowledge of methods and techniques for analyzing, evaluating and monitoring network infrastructure to ensure networks are configured to operate at optimal performance will be an asset. 

The Hague
20 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVC

Implement and maintain new and existing systems developed by the section; Maintain the code base and fix bugs as reported in Team Foundation Server; Provide third-level support to the ICT Infrastructure section; Contribute to the planning and execution of test activities to ensure an acceptable quality; Report to the assigned Group Leader in the Development section.   Qualifications   A minimum of 7 years of experience in software development A minimum of 5 years of experience in Microsoft .NET (C#) development A minimum of 3 years of experience with ASP.NET MVC development A minimum of 2 years of experience with Javascript frameworks development Desirable: Knowledge of MS SQL Server Knowledge of TFS or other ALM and Continuous Integration tools Knowledge of Active-MQ (AMQ) Knowledge of search engines such as Elastic Search or Attivio Knowledge of ASP.NET MVC Knowledge of SOLID principles, DDD and design patterns

The Hague
20 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation models

Information Management architecture Definition of the structure of the target Information Management architecture, based on the Strategic Vision on Information Management and in support of the Integrated Data Management Concept Support the Architecture team in the development of the overall target Information Management Architecture Analysis of Case Management Business needs analysis, including both general purpose and specific Law Enforcement domains Terminology definition Analysis of existing solutions Definition of target information service architecture and high-level implementation roadmap Analysis of search and cross-matching  Business needs analysis, including both general purpose and specific Law Enforcement domains   Qualifications   You have, at least, 7 years of relevant professional work experience in developing business services models, using business modelling methods/tools You have, at least, 7 years of relevant professional work experience in developing information architectures, covering at least 5 of the following domains: o Information and/or intelligence analysis and modeling; o Information governance o Information quality management o Case and records management o Search and cross-matching o Information security and data protection  o Information service definition and modeling o Data integration Working knowledge of English (level to be specified: B2) Knowledge of Enterprise Architecture: professional knowledge in the processes and methods involved in developing an Enterprise Architecture Knowledge of business modelling Knowledge of modelling business services. Knowledge of information models, conceptualisation and visualisation of information architecture models and designs   Desirable: Knowledge of Enterprise architecture tools, such as Sparx Enterprise Architect

The Hague
20 August, 2019
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJava

Design and execute automated and manual test scripts Conduct independent test analysis, design and execution of automated functional and technical tests using available testing tools  at the Institute Design, code and execute new automated GUI tests based on a test automation framework using C#/Selenium WebDriver running in Continuous Integration Design, code and execute new automated tests of REST APIs running in Continuous Integration Design/execute non-functional testing with respect to Technical ICT security,  performance and reliability of applications  Contribute to acceptance testing (UAT/OAT) of in-house / outsourced developed applications based on commercial-off-the-shelf products Design/execute non-functional testing with respect to efficiency, reliability, monitoring or maintainability of applications;   Qualifications   Minimum 5 years of experience in conducting functional testing   Minimum 2 years of experience in designing, coding and executing automated GUI  tests using a (.net or JAVA) programming language and respective tools, such as  Selenium WebDriver Experience in designing, coding and executing automated REST-API tests  Experience in test planning and test management Working knowledge of English (level B2) Specific Technical requirements for the role:  Mandatory: Knowledge of how to: determine suitable test approaches; compose suitable Test Documentation;  define suitable acceptance criteria;  review structurally work products from other teams. Knowledge of how to design, code and execute functional automated REST-API tests on applications/ services based on a micro-service architecture or running in containers Experience in conducting performance testing of web applications / services Experience in conducting (security) penetration testing of web applications / services Experience in conducting reliability, backup & restore or disaster recovery testing   Knowledge of how to design, code and execute unit and integration tests using a programming language, such as C#/JAVA Knowledge of how to design, code and execute automated functional GUI tests using Selenium WebDriver in continuous integration Desirable: Knowledge of how to conduct performance testing of  “containerised” web applications/services Knowledge of SQL  using Data Manipulation/Definition /Control commands) or OLAP cubes Knowledge of testing the following Software Quality Characteristics: Functionality, Technical Security, Usability, Efficiency, Reliability & Maintainability Knowledge of ISEB/ISTQB  terminology, (demonstrated by passing the relevant certification exam(s)) 

The Hague
20 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environment

• Maintain the baseline network and ICT communications architecture, including network      architecture and specification deliverables and artefacts; • Maintain the architecture of the common network, telephony and ICT infrastructure services, including the VoIP network, LANs and WAN connectivity services, network management and operational tools, connectivity to physical and virtualized client and server infrastructure; • Produce specifications for network infrastructure components, providing guidance and review for their implementation and configuration, with as much detail as needed; • Support assessment and reviews of the network infrastructure components in accordance with business continuity and disaster recovery plans of the organisation; • Support the evaluation and selection of the technical products that are required to implement the network infrastructure architecture; • Write and maintain network and ICT infrastructure technical standards for the organisation; • Assess business cases, project proposals and project deliverables to determine the impact on and compliance with the network and infrastructure, including sizing and capacity planning considerations; • Liaise with security and compliance organizations internal and external to ICT, gathering requirements, managing the relationship and expectations for work and bringing into ICT specific demand to be addressed in solutions or procedures; • Develop or maintain operating procedures for network infrastructure components for the usage of ICT Operations teams and ensuring successful handover to them.     Qualifications   • Working knowledge of English (B2) • A minimum of 7 years’ experience in Network Architecture / Engineering roles • Professional experience on at least 3 larger projects (custom development or COTS-based) with responsibility for network architecture definition and/or network design/engineering delivery   Mandatory:   • In-depth expertise in data network and VoIP architectures, protocols and standards, and commercial products, covering LAN, WAN, wireless, VPN and public networks • Knowledge of design and implementation of the processes, procedures and operational management associated with high levels of network availability and risk management. • Knowledge of methods and techniques for analyzing, evaluating and monitoring network infrastructure to ensure networks are configured to operate at optimal performance. • Knowledge and competence in configuring and troubleshooting IP routing/switching technologies and protocols including TCP/IP, BGP, ISIS, OSPF, MPLS, RSVP, and VRRP in a dual-stack IPv4/6 environment   Desirable:   • Professional knowledge of infrastructure level security controls, including firewall, content inspection tools, LAN and wireless network security controls as well as perimeter security controls, etc • Network certifications such as CCNP or JNCIP or equivalent • Significant experience in the application of general ICT Operations frameworks based on ITIL. • Professional knowledge of network design and configuration for WAN deployments. • Professional knowledge of video conferencing solutions, related to setup and configuration.

Ispra
23 August, 2019
2 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO tool

The project aims to further develop and apply the set of indicators proposed in the context of the Life Cycle Indicators (LC-IND2) project, namely the Consumer Footprint and the Consumption Footprint. The two indicators assess the environmental impacts related to consumption in Europe.  Technologies and methodologies used by the employee in the project: PRé SimaPro software, Ecoinvent database, EF2017 impact assessment model, MS-Office automation tool (MS Access, MS Ecel), LCA.  Employee’s Roles & Responsibilities in the project:  Working on the dissemination task concerning the results coming from the Consumption Footprint indicator.  Responsible for the import and management of big data in an LCA software (SimaPro), including previous format conversion and mapping operations.  Support the development and continuous update of a web platform aimed at calculating and communicating the results internally and to a wide public (currently under internal validation).  Perform data quality check and improvement to meet defined standards and requirements.      Qualifications   Bachelor's degree and 4 years of experience required Proficiency in the use of commercial and open source LCA software (e.g. Simapro, Gabi, Open LCA etc.) is required. Knowledge of specific models and application for environmental assessment at macro scale , e.g. use of Input/output table and extended environmental input /output tables, Hybrid input/output Knowledge of software for data visualization and infographics (e.g. Photoshop, Gimp, Tableau etc.)  Knowledge of multimedia models for environmental assessment of chemicals: (e.g. USEtox, OECD Pov & LRTP screening tool, Merlin EXPO tool, WebIce etc.)  Excellent Knowledge of Microsoft office package, especially excel. Environmental specialist with significant experience in LCA software based Environmental data analysis. Fluency in English The project aims to further develop and apply the set of indicators proposed in the context of the Life Cycle Indicators (LC-IND2) project, namely the Consumer Footprint and the Consumption Footprint. The two indicators assess the environmental impacts related to consumption in Europe.  Technologies and methodologies used by the employee in the project: PRé SimaPro software, Ecoinvent database, EF2017 impact assessment model, MS-Office automation tool (MS Access, MS Ecel), LCA.  Employee’s Roles & Responsibilities in the project:  Working on the dissemination task concerning the results coming from the Consumption Footprint indicator.  Responsible for the import and management of big data in an LCA software (SimaPro), including previous format conversion and mapping operations.  Support the development and continuous update of a web platform aimed at calculating and communicating the results internally and to a wide public (currently under internal validation).  Perform data quality check and improvement to meet defined standards and requirements.      Qualifications   Bachelor's degree and 4 years of experience required Proficiency in the use of commercial and open source LCA software (e.g. Simapro, Gabi, Open LCA etc.) is required. Knowledge of specific models and application for environmental assessment at macro scale , e.g. use of Input/output table and extended environmental input /output tables, Hybrid input/output Knowledge of software for data visualization and infographics (e.g. Photoshop, Gimp, Tableau etc.)  Knowledge of multimedia models for environmental assessment of chemicals: (e.g. USEtox, OECD Pov & LRTP screening tool, Merlin EXPO tool, WebIce etc.)  Excellent Knowledge of Microsoft office package, especially excel. Environmental specialist with significant experience in LCA software based Environmental data analysis. Fluency in English

The Hague
20 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015

Analysis, design and actual development (programming) of the solution, including prototyping, based on the existing solution requirements specifications and high level technical architecture; Identify different options for implementing functionality and propose most suitable option; Translate the non-functional requirements (e.g. performance, reliability) into technical designs for meeting these requirements; Write unit tests and/or integration tests for software components; Create deployment packages (RPM) and scripts to deploy the software on Linux platform; Fix identified and assigned defects in close collaboration with the QA team; Perform troubleshooting on issues reported by system administrators; Contributing to the improvement of the development and build process   Qualifications   Bachelor Degree inIT or related field with a minimum of 7 years of experience in software development  Minimum of 7 years of experience in Java and JEE (JMS, XML, Webservices, JDBC)  Experience on the followng is mandatory: Java and JEE (JMS, XML, Webservices) Proven experience in Software Development of web applications Desirable: Puppet or other Continuous Delivery and Configuration Management tools  RHEL  Spring framework (Spring Boot, SpringMVC) Maven, Hibernate Oracle SQL Search engines such as Elastic Search or Attivio  TFS, TeamCity or other Continuous Integration tools UML Git/ Bamboo/ Jenkins Angular ActiveMQ or RabbitMQ Apache Camel/ Tomcat Very good knowledge (B2 or higher) of written and spoken English is required

Strasbourg
23 August, 2019
6 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015J2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process Orchestration

Participate in design sessions with project staff as required Build business processes to support orchestration of web services Work with SOA development team to implement SOA components Participate in team reviews of design artefacts and code, make changes as required, and recommend alternative solutions where appropriate Work with technical and functional teams to ensure effective delivery of systems Use software development methodologies and standards as defined by organization to effectively code and deliver systems Work with technical teams within group as well as outside group to ensure effective delivery Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated, and versioned according to standards   Qualifications   Experience with Linux, UNIX  or AIX Enterprise environment Strong Object Oriented skills using open architecture standards as well as best practices, design principles, and techniques with regards to: BPEL, UML, WSDL, JDBC, SQL, XML/XSL, SOAP, WebServices Strong background in systems architecture and relevant technologies, including portal technologies, middleware technologies, and J2EE Strong skills in Services Design Best Practices, Service Performance Monitoring, Service Performance Tuning, Service Interface Specifications WebServices Manager experience Significant knowledge and experience designing and developing Enterprise Service Bus/SOA/Integration Tier Architecture (BPEL/Business Process Orchestration, WebServices, J2EE) Knowledge of SOA Design patterns for building middleware systems ground up using Message Routing, Content Enrichment, Message Filtering, Message Transformation, Guaranteed delivery, Message sequencing, Batch message processing, error handling and reconciliation mechanisms Security, Logging, Auditing, Policy Management and Performance Monitoring and KPI for end-to-end process execution Expertise in interoperability standards and methods Capability to provide recommendations on improving the structure and efficiency of an organisation's IT systems

Ispra
23 August, 2019
5 Months
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015J2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process OrchestrationSQLGISPythonStatistical AnalysisArcGISR LanguageGvSIGGEODMSdata interpolation

Employee’s Roles & Responsibilities in the project:  Analysis of scenarios with sectoral and territorial environmental indicators related to air quality and microclimate regulation.  Definition of policy scenario in relation to the investment and growth priorities.  Development and application of modelling tools (using ArcGIS and GEO-DMS) for the implementation of scenarios.  Definition of regional and urban profiles.  Prepare input data sets for scenario modelling.  Integration of data and information resulting modelling results in appropriate databases.  Technologies and methodologies used by the employee in the project:  GeoDMS software for running modelling scenarios, GIS techniques for the preparation of maps (ArcGIS software). Python software for the calculation of land use related indicators. R software for indicator calculation and statistical analysis.    Qualifications   Master's degree & 13 years of experience is required Minimum 9 years’ experience of GIS software and tools (ArcGIS, GvSIG or other open source) Minimum 5 years’ experience with GEODMS Minimum 5 years’ experience of methods for data interpolation and analysis, such as land-use regression and machine learning Good knowledge of programming language such as R and Python Good knowledge of statistical analysis Good knowledge of relation database systems (SQL) Fluency in English

Ispra
26 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015J2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process OrchestrationSQLGISPythonStatistical AnalysisArcGISR LanguageGvSIGGEODMSdata interpolationUMLDrupalSOApostGISCASE tools

Maintain an interoperable architecture of the components of the Reference Information System that ensures integration with external systems Supervise specific IT security, networking and development issues for system's deployment Ensure a robust architectural design for the ongoing development and regional instances, using appropriate methodologies e.g. AGILE RUP and taking into account architectural requirements and constraints of those components deployed on organisation's infrastructure Participate in development, testing, technical documentation, deployment  Lead technical work on all aspects related to Drupal Coordinate technical development with the regional instances, regular liaison with regional developers Coordinate with other team members responsible for specific components of development (back end systems, database, geospatial services, indicators, UI design)   Qualifications   Master's degree & minimum 7 years of professional experience Strong knowledge of systems architecture and development of Drupal based systems Strong knowledge of Service Oriented Architecture and interoperability standards. Good knowledge of systems modelling tools (UML or other CASE tools)  Good knowledge of geo-relational database systems (PostGIS) Fluency in English

Ispra
26 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015J2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process OrchestrationSQLGISPythonStatistical AnalysisArcGISR LanguageGvSIGGEODMSdata interpolationUMLDrupalSOApostGISCASE toolsPHPHTMLCSSMS AccessAJAXDrupaljQueryJavaScriptAngular JSJSFPythonREST APIpostGISNodeJSGeoserverPOSTGIS (PG ROUTING)DjangoReactQGISPostgresMapboxMapServerLeafletJSOpenlayersHighchartsGoogle ChartsGDALPDALuDigArcMapArcProGoogle Earth EngineMapbox GL JSMapbox Vector TileTippecanoeTurf.jsCartoJsDataTablesES6Dojo ToolkitGeoNetworkpyCSWGeoNodeESA

To further adapt, optimize and update the content of existing GIS web applications, in particular eConservation and DOPA Explorer To contribute to the maintenance of Geonode and Geoserver, the mapping services underpinning most of the above indicated web applications. To ensure the security and smooth operation of the GIS web applications by performing basic administration and user management tasks. To provide technical support to key partners. To prepare the spatial datasets for subsequent processing (projection of spatial data, editing of incomplete datasets and correction of topological features, organizing the data for storage and processing in PostGIS database, tiling of large images) To process the global datasets to generate summary statistics at site, country, ecoregion and regional levels To contribute to the maintenance of the spatial data (updates, file versioning) To provide technical support to the application architect in preparing the spatial data according to their requirements. To generate maps for reports   Qualifications   Master's Degree and minimum 7 years of professional experience  Strong experience in using the following GIS tools and libraries: GDAL, PDAL, PostGIS, Qgis, uDig, ArcMap, ArcPro including the development of geospatial processing models. Good knowledge of Google Earth Engine processing using Javascript and Python. Deep knowledge of the main CMS for geospatial web and web development such as Drupal and Django. Deep knowledge in Web Application / REST APIs development including PHP (and various geo packages like GeoPHP), Python , JQuery, Ajax, JavaScript, HTML and CSS. Extensive experience required in the use of the following libraries LeafletJs, Mapbox GL JS, MapboxVectorTile, Tippecanoe, Turf.js, Openlayers, Mapbox, CartoJs, Highcharts, Google Charts, DataTables. Familiar with following development frameworks: NodeJs, React, AngularJS, ES6 and Dojo Toolkit Development of Geospatial Web services Development of WMS, WFS, WCS, WPS using GeoServer and/or MapServer, and Vector Tiles.  Development of geospatial catalogues GeoNetwork, pyCSW and GeoNode. Demonstrated experience in linking the Web GIS interfaces with Postgres and Postgis databases Strong experience in using external APIs from NASA, ESA, NOAA, GBIF, The World Bank, IUCN Demonstrated experience in the using and processing spatial biodiversity data standards and reference datasets (World Database of Protected Areas, Red List of Threatened Species, GBIF species occurrences, … )  Good English verbal and written skills are required.

Ispra
26 August, 2019
1 Years
JavaCLinuxAgileWindowsWaterfallCryptographyTCP/IPDevOpsFirewallsSecurity testingIDS/IPSShellNetwork securitySystem securityDNSSNMPOSI modelsoftware development processesSAMMBSIMMISO27034UMLAgileAngularModelling ToolsFront-end developmentRUPPHPUMLAgileRUPModelling ToolsRelational DatabasesSymfony.NETOAuth2IAMMicrosoft ADFSJavaSecurity ArchitectureRBAC modelsInformation risk management frameworksWeb ServicesJavaScriptGITPythonDDDSoftware DeploymentElastic SearchTFSALMContinuous Integration toolsJavaSpringHibernateJunitGITJPAScrumSubversionCucumberSpring BootAgile Software DevelopmentBitbucketautomatic testingMercurialJavaMySQLWeb ApplicationsAJAXjQueryJavaScriptTomcatGITJSFApacheJIRAREST APIPostgresIntegrationLinux ServerProject ManagementSecurity networking.NETC#JavaScriptASP.NET MVCbusiness modellingEnterprise ArchitectureCase ManagementInformation quality managementInformation securitydata protectioninformation modelsJava.NETC#Web ApplicationsSeleniumREST APITest Documentationpenetration testingGUI testsJavaVPNsTCP/IPOSPFBGPWireless ServicesLANWANISISMPLSRSVPVRRPdual-stack IPv4/6 environmentPhotoshopMs ExcelTableauData AnalysisGimpMS OfficeLCA softwareSimaproGabiOpen LCAUSEtoxOECD PovLRTP screening toolMerlin EXPO toolXMLSoftware DevelopmentSpringHibernateJenkinsMavenWeb ServicesJEETomcatGITJDBCJMSCAMELPuppetApacheRabbit MQBambooSpring BootAngularRHELOracle SQLspring mvcActiveMQTFS 2015J2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process OrchestrationSQLGISPythonStatistical AnalysisArcGISR LanguageGvSIGGEODMSdata interpolationUMLDrupalSOApostGISCASE toolsPHPHTMLCSSMS AccessAJAXDrupaljQueryJavaScriptAngular JSJSFPythonREST APIpostGISNodeJSGeoserverPOSTGIS (PG ROUTING)DjangoReactQGISPostgresMapboxMapServerLeafletJSOpenlayersHighchartsGoogle ChartsGDALPDALuDigArcMapArcProGoogle Earth EngineMapbox GL JSMapbox Vector TileTippecanoeTurf.jsCartoJsDataTablesES6Dojo ToolkitGeoNetworkpyCSWGeoNodeESAJavaHTMLCSSJavaScript3D graphics

Qualifications   Bachelor degree, minimum 3 years of studies after secondary school 4-10 years of professional experience Hands on xperience in CSS, HTML, javascript Knowledge of librarires for 3D graphics in use Basic Java knowledge for the backend part, data needs to be manipulated Basic understanding of Java achitecture Fluency in English

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία