ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Luxembourg
21 December, 2018
3 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database management

The tasks/activities will include: Business Analysis / Requirements capture of key functional areas: o Interview the IT team and review the in-house application to capture the functional-ity/requirements o Review with the business users to ensure all the key business requirements have been captured, including functionality not yet developed in the in-house application. o The requirements must be validated by the business users for the process to continue. o Produce a requirements document covering the business requirements to a detailed level. o Produce a scoring mechanism to evaluate solutions to those requirements. The current application will be scored and used as a reference. Market Analysis to find solutions which meet these requirements (Off the shelf fit) o Identify market solutions which could meet the functional requirements o Propose other possible solutions to better meet the requirements/needs (some of those applications may be built on top of Sharepoint or Opentext) o Score the market solutions using the mechanism from the previous task Review of platforms currently in place at the Client that could provide this functionality. i.e. Sharepoint, OpenText ECM. Review of platforms currently in place at the Client that could provide this functionality. i.e. Sharepoint, OpenText ECM. o Review the currently used document management systems taking into account that EUDOC is a legislative database mainly for the management of legislative texts o Identify the gaps against the functional requirements o Identify steps required to bridge these gaps and to arrive at satisfactory solution or detail serious issues to arriving at such a solution o Score the identified solutions against the scoring mechanism Recommendation. Synthesise the above findings and provide a recommendation. The recom-mendation must compare and contrast the different findings and fully justify the recommended path. o The final report must collate the details from the previous steps into a single report o The report must tabulate and arrange the findings into a management summary o The report must details the pros and cons of the solutions reviewed o The report must make a recommendation, fully justifying why this recommendation is the correct way forward for the Client   Qualifications   The selected person must demonstrate very good knowledge in: Business Analysis Requirements capture Market analysis with a view to identifying products meeting specified requirements – to identify potentially existing solutions in the market and to propose solutions in accordance with the service’s needs/specific requirements Legislative database management Document management Good understanding of EU institutions working procedures is an asset Proficient in English and French Moreover, must demonstrate strong competence and previous working experience in: Legislative database management tools/platforms/systems; knowledge in several legislative systems being a strong asset Document management tools/platforms/systems; knowledge in several document manage-ment systems being a strong asset In order to assess the current application and the scenario to upgrade it, competence in Java web applications is required, in particular knowledge of Oracle, Java, JSF, and open source libraries MS Word & MS Visio Deliverables and schedule: Requirements document o Review of current application with the IT team in order to produce functional require-ments o Final review and update of the document with the business team, also capturing any additional requirements Scoring mechanism with which to score potential solutions against the functional require-ments Market Analysis o Determine if applications exist on the market to cover the required scope o Analysis of such application with respect to the scoring mechanism Review of applicability of platforms currently in use at EIB o Review Sharepoint and Opentext platforms in particular o Determine the match with the scoring mechanism, and identify the amount of custom-isation/configuration required to bridge any gaps Analysis of the current application providing the EUDOC functionality: o Analysis of current solution o Determine in broad terms how to upgrade the application to a modern framework, identifying what framework to target, and the effort required to achieve the upgrade Final review/Recommendation documentation: o Produce document. The document must include and compare the benefits, costs, and effort (all involved parties) of each option. o Review and update in line with review feedback from stakeholders

Brussels
17 December, 2018
1 Years
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologies

Analysis, design, development, test and deployment of components and modules of TRèFle application as well as support tasks on these components and modules. Analysis, development and tests of integration scenarios between TRèFle and other DGT or Commission’s information systems (e.g. Mandesk, Tradesk, ABAC - the Commission’s accounting, budgetary and treasury system, and Commission’s corporate eProcurement applications). Technical analysis of change requests. Adaptations of existing modules, development and re-factoring of ColdFusion and SQL code. Analysis of production issues and elaboration of specific solutions (Bug fixing). Provision of studies, assessments, technical guidance and evaluations. Assistance in testing, evaluation and reporting. Elaboration of written documentation. Quality assurance of new modules/developments. Prototyping.   Qualifications   Requirements: Successful studies in an IT area with master’s level or 5 years of higher education (where the minimum number of years of education is not fulfilled, 2 years of professional experience will be considered as equivalent for 1 year of study). Minimum 9 years of practical experience in the design, development and maintenance of IT applications with ColdFusion. Minimum 9 years of practical experience in Oracle database development. Minimum 2 years of proven experience and knowledge of public procurement procedures and financial applications. Expert knowledge of ColdFusion, Oracle database development, SQL development, JavaScript, web technologies, web services and XML. Proven experience in architecture, design, development and deployment of mission-critical IT systems and professional Software Engineering in general. Capability to work in a structured way and to communicate with users, other developers and support staff. Strong analytical skills. Ability to work under pressure and to deliver to tight deadlines. Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills. Experience in the domain of language and translation applications would be an asset. Knowledge of the Commission’s IT environment would be an asset. Knowledge of ABAC and Commission’s eProcurement applications would be an asset. Fluent in English, able to understand French. Working meetings at the premises of the Commission in Luxembourg can happen occasionally.

Amsterdam
18 December, 2018
10 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLC

Configures software and tests platform-specific versions of one or more software products, i.e. Microsoft Dynamics CRM; Reports the outcome of testing and identifies potential impro`vements to the process and to the software products according to agreed designs/requirements;  Performs unit testing, smoke testing etc. on Microsoft Dynamics CRM  Collaborates strongly with Institution's Solution Architect in developing the solution, by applying the Institution's architectural principles   Collaborates with Business Analysis function in identifying and preventing risks from the requirements gathering phase and all through the lifecycle of the solution  Collaborates with Test function in documenting and clarifying potential bugs/improvements Supports continuous knowledge transfer to team members and transparent approach in sharing risks/issues/dependencies   Qualifications   Minimum 12 years of experience in IT (including higher studies in IT or related field)  Minimum 8 years of experience and knowledge of Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Sharepoint   Analytically oriented to establish root courses of defects and incidents;  Experience using agile software development methodologies (i.e. Kanban, Scrum and other lean techniques);  Experience in Objective Oriented Analysis & Design (OOA&D) with UML (Unified Modelling Language) Good knowledge of scripting language (Shell, JavaScript, Java, SQL etc.) Experience in working with JIRA SDLC for testing reporting is desired Identifies potential improvements to the process and to the software products according to agreed designs/requirements;  Experience working with key users in a fast paced and changing business environment to design and develop software that meets business need;  Experience of the full development lifecycle of complex large scale and multi-user applications;  Production of the relevant technical documentation, such as system designs, class designs and documentation for the support team;  Capacity to assist the support team in training the users of the system;  A strong technical background, specifically the delivery of complex software systems;  Knowledge in IT Service Management and/or Risk frameworks, and/or international standards.  Excellent written and spoken English is required

Ispra
17 December, 2018
1 Years
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild management

.  Qualifications   Master's degree, min 5 years of higher studies after secondary school 5-7 years professional experience in IT sector A senior developer with experience in the design and development of multi-tier Java-based web applications.  Specific required expertise: 1) At least one javascript framework (preferably jQuery) and Angular 4 & 5 framework 2) Of a persistence framework (preferably EclipseLink) and of the Java Persistence API (JPA) 3) Of the Spring framework. Working experience on data modelling and physical database design will be an advantage Basic knowledge of: 1) build management  2) defect tracking and source code management (tagging, branching, merging)

Amsterdam
18 February, 2019
10 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutions

• Configures software and tests platform-specific versions of one or more software products;  • Reports the outcome of testing and identifies potential improvements to the process and to the software products according to agreed designs/requirements;  • Experience working with key users in a fast paced and changing business environment to design and develop software that meets business need;  • Experience of the full development lifecycle of complex large scale and multi-user applications;  • Production of the relevant technical documentation, such as system designs, class designs and documentation for the support team;  • Capacity to assist the support team in training the users of the system;  • A strong technical background, specifically the delivery of complex software systems;  • Knowledge in IT Service Management and/or Risk frameworks, and/or international standards.   Qualifications   Mandatory working experience:   • Min.9 years of experience in IT (including higher studies) • Min. 6 years of working specific experience: - in Workflow solutions using Java technologies (Activiti, jBPM); - In Api design & development (REST/JAX_RS); - strong knowledge of application platforms (e.g. Portal/Content Management, Documentum/Document management, Identity & Access Management Systems, Workflow/Case management Systems, Enterprise Resource Planning, Master Data Management and Unified Communications); - analytically oriented to establish root courses of defects and incidents; - using agile software development methodologies (i.e. Kanban, Scrum and other lean techniques); - in Objective Oriented Analysis & Design (OOA&D) with UML (Unified Modelling Language).   • Min. 2 years of working experience in AngularJS or Angular. • High  level of English both speaking / writing  is mandatory (C1)   Desirable working experience: • Continuous integration (Jenkins/Maven/Nexus/Sonar) (2 years experience); • Documenting solution design (Archimate, Rozanski  & Woods views) (1 year experience); • Software development lifecycle technical standards; • Experience with Liferay and/or Activiti will be considered an asset. • Relevant professional qualifications (e.g. SAP (ERP, Basis, Netweaver, Portal) Master Data Management, Identity Access Management, Workflow/Case management, Portal/Content Management and Unified Communications) are desirable.  

Ispra
17 December, 2018
1 Years
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file format

Upgrade of the current back-office solution based on FileMaker. Implementation of a publication engine. Implementation of a brand new public information portal.   Qualifications   Master degree, min 5 years of higher studies after secondary school 11-13 years of general working experience in IT Database developer with knowledge and experience in the design and development of multitier Java-based web applications and an in-depth working knowledge of at least: One web front-end framework. Knowledge of the Angular framework will be an asset. A Java persistence framework and of the Java Persistence API (JPA) Srong knowledge of Spring framework Basics of: Application life cycle management & source code management (tagging, branching, merging). Experience on data modelling and physical database design and knowledge of the SQL language will be an asset.  Knowledge on the FileMaker software and Embl file format definition

Petten
17 December, 2018
6 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGIS

Description Architecture, design & review of information systems Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Qualifications Master's degree, min 5 years of higher studies Minimum 9 years of professional experience in IT Sector Minimum 5 years of professional experience of CMS (preferably Drupal)  Minimum 3 years of professional experience in one or more of the following: DB languages (e;g., pl/sql), RDBMS (e.g. PostgreSQL, Oracle), modelling tools. Previous knowledge of GIS (e.g. Mapserver, ArcGIS, QGIS) and mapping tools (e.g. Open ECHO, PVGIS) would be an advantage Knowledge of an open-source web application that allows live code and visualizations (e.g. Jupyter Notebook) would be an asset. Good knowledge of Service Oriented Architecture Good knowledge of applications design Good knowledge of modelling tools Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus)

Ispra
13 December, 2018
1 Years
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGIS

.  Qualifications   Master's degree, min 5 years of higher studies Minimum 6 years of profesional experience in IT Programming proficiency in: HTML, CSS, Java, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, XML; practice with GUI design principles for usability; Knowledge of data design skills, oriented to analytical processing and reporting, and relational databases (PostgreSQL); Knowledge of ETL tools and techniques (Pentaho Data Integration); Knowledge of modelling tools (e.g. UML) and agile software development capabilities, frequent releases and resilience to changes in priorities; Software design skills: distributed architecture, three tiers, service oriented; Experience in the development of Java web applications and web services, deployment in Tomcat; Knowledge of PostGIS for geospatial queries, OpenLayers for web mapping,GIS software tools (e.g. QGIS);

Strasbourg
14 December, 2018
8 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management Methodologies

Manage the implementation of the projects to meet identified business needs, acquiring and utilising the necessary resources and skills, within agreed parameters of cost, timescales, and quality.  Manage and deliver the projects in accordance with Project Management Office (PMO) standards Understand project goals and objectives, and ensure that projects are setup to achieve these goals Define and manage the scope, schedule, budget and plan for projects throughout the lifecycle Define communications plans and maintain excellent overall communications throughout the project Proactively identify and manage all significant issues and risks and escalate as necessary Report and communicate project status to the PM Staff Manager, Portfolio Management team, executives and other project stakeholders Assure that the project management process effectiveness is consistently managed. This involves providing an advisory service to project teams throughout the delivery lifecycle to drive best practice and professionalism in approach.     Qualifications   Minimum 4  years of relevant  education (master or equivalent) in IT after the secondary school Minimum 9 years of IT professional experience, of which, minimum 6 years of experience with a project management methodology (e.g. Prince2) Experience as a Project Manager, Programme Manager or Project Management Officer (PMO) within a structured project environment. IT project management and development lifecycle integration and implementation, (with good understanding of Prince 2 and/or PMI principles) Service management/Delivery Experience and Understanding. Experience of industry-standard IT Governance practices. Advanced Knowledge of Microsoft applications including MS Project, MS Excel and MS Visio. IT Performance management / Metrics expertise Knowledge of Organisational Change and process improvement methodologies e.g. Lean Six Sigma Black Belt Knowledge of Agile/Scrum e.g. ScrumMaster Experience in process assessment using methodologies as CMMi, Cobit, P2MM,  Project/Programme management and implementation of project tools Very good knowledge of written and spoken English

Strasbourg
14 December, 2018
8 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMaster

Manage the implementation of the projects to meet identified business needs, acquiring and utilising the necessary resources and skills, within agreed parameters of cost, timescales, and quality.  Manage and deliver the projects in accordance with Project Management Office (PMO) standards Understand project goals and objectives, and ensure that projects are setup to achieve these goals Define and manage the scope, schedule, budget and plan for projects throughout the lifecycle Define communications plans and maintain excellent overall communications throughout the project Proactively identify and manage all significant issues and risks and escalate as necessary Report and communicate project status to the PM Staff Manager, Portfolio Management team, executives and other project stakeholders Assure that the project management process effectiveness is consistently managed. This involves providing an advisory service to project teams throughout the delivery lifecycle to drive best practice and professionalism in approach.     Qualifications   Minimum 4  years of relevant  education (master or equivalent) in IT after the secondary school Minimum 9 years of IT professional experience, of which, minimum 6 years of experience with a project management methodology (e.g. Prince2) Experience as a Project Manager, Programme Manager or Project Management Officer (PMO) within a structured project environment. IT project management and development lifecycle integration and implementation, (with good understanding of Prince 2 and/or PMI principles) Service management/Delivery Experience and Understanding. Experience of industry-standard IT Governance practices. Advanced Knowledge of Microsoft applications including MS Project, MS Excel and MS Visio. IT Performance management / Metrics expertise Knowledge of Organisational Change and process improvement methodologies e.g. Lean Six Sigma Black Belt Knowledge of Agile/Scrum e.g. ScrumMaster Experience in process assessment using methodologies as CMMi, Cobit, P2MM,  Project/Programme management and implementation of project tools Very good knowledge of written and spoken English

Strasbourg
14 December, 2018
11 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMaster

Maintain all documentation related to project support and quality management; Support the project team and the customer on all issues related to project quality management and support; Assist in project quality assessment audits as well as IT processes quality assessments. Maintain e-folders of all project related documentation and reports Ensure compliance with all Agency policies & procedures   Qualifications     Minimum 4 years of relevant  education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 6 years of relevant  professional experience  as quality consultant   Professional competencies Ability to actively participate in meetings, good communicator Proof read communication, documents, draft emails, etc as needed Maintain high level of accuracy, confidentiality and professionalism Ability to create professional documents and emails Run reports & handle special projects as assigned Strong understanding of project management and support issues including managing risks, issues, quality, and actions logs. Capability of integration in an international/multicultural environment, rapid self-starting capability and experience in team working are mandatory Client orientation 

Brussels
3 January, 2019
1 Years
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication Design

Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting     Qualifications   Requirements: Master and minimum 7 years of professional experience in an IT related field An experience of at least 6 years with BusinessObject is mandatory An experience of at least 6 years with Oracle RDBMS is mandatory An experience of at least 1 year with Qlik Sense (and/or QlikView) is mandatory Good knowledge of applications design Good knowledge of modelling tools Knowledge of English and/or French

The Hague
23 December, 2018
7 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI tests

Conduct independent test analysis, design and execution of functional and technical tests using available testing tools; Contribute to acceptance testing (UAT/OAT) of in-house / outsourced developed applications based on commercial-off-the-shelf products; Design, execute and maintain automated and manual test scripts and related test data; Design/execute non-functional testing with respect to efficiency, reliability, monitoring or maintainability of applications; Support data migration testing by assessing suitability of underlying data migration scripts and creating representative test data.       Qualifications   A minimum of 5 years of experience in conducting functional testing The candidate must at least have experience in 2 out of the 3 following testing requirements:             - Either - a minimum 6 months of experience in conducting efficiency testing - OR –             a minimum 6 months of experience in conducting data migration testing - OR –             a minimum 6 months of experience in conducting systems integration testing   Working knowledge of English (level B2)  A minimum of 1 year of experience in designing, coding and executing automated API tests of REST services A minimum of 1 year of experience in testing JAVA based enterprise solutions  A minimum of 1 year of experience in testing enterprise solutions running on Linux/Unix     Mandatory experience: Knowledge of testing on system and acceptance test level using dynamic, static and experience-based test techniques. Knowledge of how to: determine suitable test approaches; compose suitable Test Documentation; define suitable acceptance criteria; review structurally work products from other teams. Knowledge of how to design and execute complex systems integration or data migration tests Knowledge of how to design, code and execute functional automated API tests on REST services Desirable experience: Knowledge of how to conduct efficiency testing of software applications Knowledge of how to design, code and execute functional automated tests on applications based on a micro-service architecture or running in containers Knowledge of Enterprise Analysis tools (e.g. IBM iBase, Palantir Gotham or similar) Knowledge of ISEB/ISTQB13 terminology, (demonstrated by passing the relevant certification exam(s)) Knowledge of Linux shell commands Knowledge of SQL Knowledge of testing the following Software Quality Characteristics: Functionality, Technical Security, Usability, Efficiency, Reliability & Maintainability

Brussels
31 December, 2018
12 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objects

Qualifications: Sybase, Oracle SQL BO objects Experience in Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, ArchiMate and Microsoft Team Foundation Server (TFS) would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs Excel

Qualifications: Prince2, PMO, Ms Project, Ms Excel, Ms Visio Experience in Agile/Scrum, CMMI, Cobit and P2MM would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMaven

Qualifications: Minimum of 4 years of proven knowledge of Java Spring, Maven, JS, SQL, J2EE, XML Experience in Eclipse, EJB, Weblogic and Oracle would be considered an asset Language: English and/or French

Thessaloniki
31 December, 2018
6 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft Office

Apogee Information Systems currently has a vacancy for an IT Sales Professional fluent in English, to offer their services in Thessaloniki, Greece. We are looking for a highly motivated, dynamic Information Technology (IT) Sales Professional. The selected candidate will be in our HQ. Work will be carried out on site at Apogee's premises. Needed skills: Analyze and create new business opportunities Participate in meetings & coordinate presentations Attention to detail and follow-up skills are absolutely required Establish new clients through cold calling and referrals Excellent communication and an ability to work well with others is a must Minimum 2 years experience in Sales (preferably in IT) University degree in related field Knowledge of MS Office Suite Fluency in English and ability to participate in multi-lingual meetings

Brussels
31 December, 2018
12 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft OfficeJavaJavaScript

The selected candidate will be in Brussels and part of a dev team. Work will be carried out on site at customer's premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated into our customer's team onsite having a contract of one year plus opportunity to prolong it. Creating new JAVA applications, participating in the entire lifecycle of these; Writing technical documentation. Software maintenance of all existing web applications. Needed skills: Minimum 8 years of combined studies and experience Minimum 6 years of experience in Development In-depth knowledge of application development environments In-depth knowledge of server-side technologies and tools: JPA: Hibernate or Eclipse; Spring; Jersey or Spring Rest; REST / JSON / Jackson or EclipseMoxy; Weblogic / Tomcat; Maven Basic knowledge of client-side technologies and tools Knowledge of interoperability technologies (e.g. web services, message-oriented middleware, service-oriented bus) is a plus. Ability to give technical presentations, apply high-quality standards, cope with fast changing technologies used in application development Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills Capability of integration in an international/multi-cultural environment, rapid self-starting capability, and experience in working in teams Fluent language skills in English in needed French language would be considered an advantage

London
31 December, 2018
2 Months
JavaOracleBusiness AnalysisJSFMS VisioMS WordMarket AnalysisDocumentum/Document ManagementLegislative database managementColdfusionXMLWeb ServicesJavaScriptSQL DevelopingSoftware EngineeringOracle database developmentweb technologiesJavaSQLUMLSoftware DevelopmentAgileJavaScriptCRMMS SharepointScrumKanbanShell ScriptIT Service ManagementObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)risk frameworksJIRA SDLCJavajQueryJavaScriptSpringJPAData ModellingAngular 4EclipseLinkAPIsAngular 5Java web applicationsphysical database designbuild managementJavaUMLAgileJAX-RSAngular JSRESTScrumKanbanAngularJBPMData ManagementActivitiApi designApi developmentUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisObject Oriented DesignWorkflow solutionsSpringJPAData ModellingDatabase DevelopmentAPIsJava web applicationsweb front-end frameworkphysical database designFileMaker softwareEmbl file formatDrupalCMSSOAGISPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSArcGISQGISJavaHTMLCSSAJAXjQueryAgileJavaScriptJSONTomcatPostgreSQLJava Web ServicespostGISGUI (Graphical User Interface)Modelling ToolsETL toolsGIS softwarePentaho Data IntegrationJava web applicationsQGISAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelScrumPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesAgileMS ProjectMS VisioPrince2Ms ExcelCobitP2MMScrumCMMIPMI PrinciplesLean Six Sigma Black BeltmetricsProject Management MethodologiesScrumMasterORACLE RDBMSQlikViewModelling ToolsQlikSenseBusiness ObjectsApplication DesignJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft OfficeJavaJavaScriptHTMLUML

The selected candidate will be in customer's premises starting the mid of May, 2014. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated in our customer's team on site having a contract for one year plus opportunity to prolongue it. Gather and document business requirements and assist stakeholders in prioritizing requirements; Conduct feasibility and related studies and perform stakeholder analysis; Create and maintain technical and user documentation as well as document standard operating procedures (in cooperation with the Quality Assurance team); Perform business data modelling;  Model, analyse, and improve business processes; Specify the user interfaces and develop use cases, test cases and contribute to testing; Prepare training material and conduct user training; Assist in the development and implemention of standards. Needed skills: University degree with minimum 2 years experience in IT and Business Analysis; Hands on experience in requirements management in Agile environment and in developing use cases, user stories, and drafting user interfaces;  Experience in software modelling techniques and modelling of functional requirements;  Working experience in process mapping, workflow process analysis and process reengineering; Proven experience in coordinating technical experts, developers and users and in facilitating meetings; Expertise with UML, and CASE tools like Sparx Enterpise Architect; Hands on experience with testing applications and training users;  Knowledge of MS Team Foundation Serverand with application development using MS SharePoint will be considered as an asset; Fluency in English, both written and spoken.

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία