ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Athens
22 February, 2019
12 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling Tools

Role & Responsibilities: Software development Continuous integration / continuous deployment Prototyping Develop/maintain programs that reflect the specifications based on user requirements Implementation of integrations with other applications and/or developed modules Applying quality assurance: unit testing and code coverage checking, performing functional, integration and performance testing Configuration of workflows Assist with deployment and configuration management Provide technical input to analysts and project managers for drafing of technical analysis documents Produce the relevant technical documentation and documentation for the support team Assist with training the users of the system Participation in meetings with the users Support the work for installing/configuring the software requirements in the environments of the project Support troubleshooting activities in production environment Qualifications:  Education: Successful training/education by a competent institute in a subject relevant to the tasks at hand Experience: Minimum 5 years of professional experience in software development and maintenance, with at least 3 years hands-on experience falling into the range of technologies listed in these specifications Solid experience in Angular front-end framework Experience working with Agile Experience working with UML or similar modelling methods Experience in business analysis desirable Experience in using DevOps tools and methodologies is desirable Experience from secure coding practices is desirable Knowledge & Skills: Highly proficient in Angular front-end framework Java background Language: English (C1)

Brussels
20 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservices

Role & Responsibilities: Provision of advice and assistance in any area associated with the procurement, provision, delivery, maintenance, deployment, hosting, effective use of information systems and their environments. Provision of quality plans, service level agreements, quality control and evaluation, quality assessments or other quality matters associated with information systems projects. Perform design, development, unit/integration testing and maintenance of software that both follow the reference architecture rules and accurately implement the specifications received in the documents of analysis provided by the business analysts of the project Management of quality tests. Assistance and support to information system developers Provision of security studies, security assessments or other security matters associated with information system projects. Functional requirements and business case analysis. Risk analysis. Provision of technical studies, technical expertise, technical evaluations in relation with information systems. Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues. Qualifications:  Master's Degree Minimum 9 years of professional experience after studies In depth knowledge of information systems matters. In depth knowledge in IT consulting matters. Working experience of JAVA (JEE) technology. Working experience of software development methodologies (e.g. RUP). Good knowledge of relational databases management. Good knowledge of UML Modelling language. Experience in Object Oriented Design and Development, abstract thinking, reusable components design and development Experience with Message Oriented Middleware/Enterprise Service Bus technologies Experience with micro services and RESTful paradigms Experience with modern UI paradigms (client-side scripting) Language: English.

Strasbourg
22 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality Management

Ensure that all processes related to Quality management are set up and maintained; Maintain all documentation related to quality management; Support the project team and the customer on all issues related to quality management; Carrying out quality audits and IT processes quality assessments. Quality Webpage SharePoint maintenance: Maintenance of Quality Manuals/Policies and procedures Quality Assessment Duties: Perform regularly quality assessments Maintain e-folders of all quality assessment reports conducted in the agency Ensure compliance with all company policies & procedure   Qualifications   Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 6 years of relevant professional experience as quality consultant Specific Technical requirements for the role: Proof read communication, documents, draft emails, etc. as needed Maintain high level of accuracy, confidentiality and professionalism Ability to create professional documents and emails Run reports & handle special projects as assigned Perform project management quality and support related duties as assigned by the project manager

Brussels
26 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI design

Role & Responsibilities: Analysis of the user interface requirements Design of wireframes and mock-ups (or other visual prototyping) which lead to intuitive user experience and translation of business concepts into system interface User interface design specifications Implementation of user interfaces Finding efficient solutions for problems linked to multi-device development (e.g. desktop screen vs. smartphone) Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 7 years of professional experience Specific expertise: Excellent knowledge and proven professional experience with HTML5, JavaScript, ES5…, modern JavaScript frameworks. Good knowledge of user interface ergonomics Good knowledge of UX design best practices: good understanding of responsive design and mobile-friendly design (samples of work will be required) Experience in translating business needs to detailed analysis and feasible, user friendly interfaces Knowledge of CSS Preprocessors and responsive Web design Knowledge of Drupal 7 and/or Drupal 8 is a big asset Knowledge of GIT source control system Language: English

Brussels
25 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middleware

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of components and building blocks Maintenance and bug fixing on IT systems and components Analysis of the integration of different information systems Implementation of the technical architecture Data analysis and modelling Apply security rules, standards and guidelines Production of technical and architecture documentation Assist with deployment and configuration of the system Assist with the training of the users Apply RUP methodology and best practices Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Qualifications:  Master’s degree At least 11 years of professional experience Mandatory skills: In depth knowledge of SQL and RDBMS, especially ORACLE In depth knowledge of Java (minimum 7 years) Good knowledge of the design and development of web and multi-tier internet applications Good knowledge of the JavaScript frameworks, such as AngularJS Good knowledge of software development methodologies: RUP, Agile Good knowledge of modelling tools (e.g. UML) Good knowledge of HTML/XHTML, XML, XSLT, CSS Good knowledge of the Spring framework, including Spring Security Good knowledge of Build automation tool (such as Maven) and version control tool (such as Git) Knowledge of object-relational mapping tool, such as Hibernate Knowledge and practice of interoperability technologies, especially Web Services (REST, JSON), message-oriented middleware (such as ActivMQ), service bus Knowledge of the existing IT Security frameworks for the development and maintenance of applications Optional skills: Knowledge of the development of Document Management Systems Knowledge of the development of Case Management Systems Knowledge of workflow engine, such as Activiti Language: English. Knowledge of French is considered an asset.

Brussels
2 April, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperability

Role & Responsibilities: Design and develop specific application modules and building blocks Integrate application modules to ensure a coherent system architecture Design and implement logical, physical or domain data models Liaise with business users and interact with system owners and developers Participate in technical working groups involving technical staff and users Perform application testing, stress tests, integration testing Ensure maintenance of existing and future application modules Produce software architecture documentation Assist in deployment and organise roll out of applications  Qualifications:  Master’s degree At least 7 years of professional experience Required Technical Competencies: Modelling tools: UML Interoperability: Web services, SOA or similar Languages: Java, JEE, Ajax, JavaScript, XML Web/application frameworks: Vaadin, Wicket, Spring, Hibernate Software development: AGILE (SCRUM) or similar IDE: IntelliJ or Eclipse Application servers: WebLogic, Apache Tomcat Database: Oracle RDBMS Build tools: Maven, Jenkins, Bamboo Experience in an EU Institution would be an added value Language: English and/or French

Brussels
2 April, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous Integration

Role & Responsibilities: Build, integrate and deploy Agency's applications Software code release management Creation and maintenance of the release and deployment procedures Actively participate in application's development process Complete and/or update of the technical documentation of applications Participation in meetings with the users and the internal development team  Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 9 years of professional experience Required Technical Competences: Excellent knowledge of software deployment management. Very good knowledge of software release management. Practical experience with applications servers like WebLogic and Tomcat or similar. Very good knowledge of the Continuous Integration methodology and the corresponding tools (Maven, Bamboo, Jenkins) Excellent knowledge of Java. Very good knowledge of the Spring framework. Very good knowledge of an Object Relational Mapping java library, preferably Hibernate. Experience with relational databases design and the Oracle database. Experience with working in Scrum teams. Desired Technical Competences: Experience with Restful web services. Practical experience with front-end application frameworks like Vaadin and Angular. Practical experience with client side technologies (JavaScript, CSS, Bootstrap). Knowledge of the test driven development and testing libraries like JUnit and Mockito. Knowledge of the continuous deployment strategy. Professional experience in an EU Institution is an added value. Language: English. Knowledge of French or German is an asset.

Brussels
5 March, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodology

Role & Responsibilities: Provision of quality plans, quality control and evaluation, quality assessments or other quality matters associated with information systems projects. Provide reasonable assurance of quality on basis of risk assessment and design the necessary level of coverage needed for the test cases. Escalate to the official responsible when needed Management of quality tests. Coordinate the tests for the applications: planning, coordination with deployment team for the environments, with analysts, and with our project management service Management of the implementation of test automation framework; provide reports on test automation results Execute functional and quality tests, including defects management. Validate deliverables (executable application, but also master test plan and others) received from the development team and give green light for acceptance Advice on quality improvements Support/provide assistance in the quality assessment of deliverables, more specifically in relation to the testing procedures during the elaboration phase – e.g. master test plan, consolidated test cases documents Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 9 years of professional experience Specific expertise: Minimum 3+ years of experience in test design and execution of tests Good knowledge (3+ years) of experience in test automation specific tools (Maven, SVN, Jenkins CI, Soap UI, Selenium Java and grid, TestNG, Eclipse IDE, Oracle Entreprise Pack for Eclipse) Minimum 1+ years of experience in test automation implementation and maintenance Minimum 3+ years of experience in the following: RDBMS (Oracle 11g, SQL), DB languages (PL/SQL) Minimum 3+ years of experience in a Testing methodology (ISO, IEEE, TMAP or others) Ability to coordinate testing phase and ensure high quality of deliverables Knowledge of software development methodologies (RUP, PM², Agile) Good knowledge of testing methodologies and tools; Good knowledge of test automation implementation Good knowledge of information systems lifecycle Knowledge of IBM Team Concert, IBM Quality Manager, Jira or MS Project is an asset Language: English.

Brussels
6 March, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk Management

Role & Responsibilities: User guidance and support regarding the use of information systems / ICT tools. Support regarding network issues to the stakeholders of the Information Systems developed in house and to the support and developments teams of the SRD. Follow-up of incidents related to information systems. Organisation of the reporting. Follow-up of user requests. Follow-up of bug reports. User guides writing. Update knowledge in Wiki. Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 8 years of professional experience Specific expertise: ITIL compliant Incident and service desk management tools. PKI and certificates understanding. Network architecture, components and protocols understanding. RESTful and SOAP WebServices and architecture understanding. Proven knowledge in end user assistance and support of information systems. Good IT skills. Usage of Incident Management tools, ITIL compliant. Knowledge of wiki, collaborative sites and social networks. Excellent communication / writing skills. Capability of integration in an international/multicultural environment. Rapid self-starting capability and experience in working in team. Ability to participate in multi-lingual meetings. Able to use the office automation tools used in the Organisation (MS-Office). Language: English. French is an asset.

Brussels
20 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE tools

Role & Responsibilities: Analysis of Business requirements Business model analysis Business process analysis Assistance in Vision documents Business processes modelling Functional requirements and business cases analysis Risk analysis Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 13 years of professional experience Specific expertise: Minimum 7 years' experience in elicitation and analyse of business requirements Minimum 7 year’s experience in documentation of business requirements and functional decomposition Minimum 3 years' experience in analysing requirements for data exchange with web services (REST, SOAP) Minimum 5 years in functional design of information systems with modelling tools (e.g. UML) Minimum 3 years' experience with business modelling tools and notations (e.g. Aris, BPMN) Minimum 2 years' experience in project methodologies (e.g. RUP) Minimum 2 years' experience in writing use cases and test scenarios Minimum 2 years' experience with JIRA Minimum 7 years of IT experience in requirements life-cycle management (gather, analyse, document, and change management) in the context of IT applications Minimum 5 years' experience with UML or CASE tools Minimum 3 years of business process analysis Minimum 3 years of business process modelling experience Minimum 3 years' experience in the interoperability of systems and data exchange Very good experience with relational databases Language: English and/or French

Amsterdam
25 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEB

Assistance with design activities and prototyping; Design and implement software, based on requirements and analysis artefacts supplied by the System Analysts; Working experience in using static code analysis software and addressing violations raised by the product Implement and perform unit tests reflecting system specifications Implement and maintain the necessary software development lifecycle artefacts (e.g.  Deployment Guides) Experience of the full development lifecycle of complex large scale and multi-user applications; Knowledge in IT Service Management and/or Risk frameworks, and/or international standards. Experience in working in an environment with technical teams comprised of testers, analysts and system administrators and solution architects. Capacity to assist with the evaluation and testing of products to ensure they conform the Institution's requirements and methodology Capacity to assist the sypport team with training the usesrs of the system     Qualifications   Min.12 years of experience in IT (higher studies + professional IT experience)  Min. 8 years of working experience in Java development Min. 3 years of working experience on the following: Messaging solution using Java technologies JMS (Weblogic or equivalent, e.g. ActiveMQ), Camel (or equivalent which implements the EIP patterns: Spring integration, Mule); Java 7 solutions (or higher) using JPA, JTA and Spring framework; REST solutions using JAX-RS; solutions deployed to weblogic application server or other JEE 6 application server and Oracle database: Oracle SQL (12c), Oracle PL/SQL (12c); Working in projects following Agile principles and specifically using Test Driven Development. Minimum 2 years of experience in Continuous integration (Jenkins/Maven/Nexus/Sonar)  Minimum 1 year of experience in Weblogic configuration and maintenance Relevant professional qualifications such as ISEB, TOGAF, Oracle/Java Developer Certification or other Software Development Certifications are desirable Very good written and spoken English is required (B2 or higher) 

Tallinn
21 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standards

Perform specific security IT tasks related to the provision of the security assurance on the corporate IT and in the same time to support in managing the physical security and safety related systems Security configuration and operations standards for security systems and applications, including policy assessment and compliance tools, network security appliances, and host-based security systems Develop and validate baseline security configurations for operating systems, applications, and networking and telecommunications equipment Perform internal and external technical control and vulnerability assessments to identify control weaknesses and assess the effectiveness of existing controls, and recommend remedial action. Perform source code reviews Perform network and application penetration testing ( Black box, Grey box and White box) Defining detailed security architecture Performing technical security audits Security monitoring and log analysis Provide support during security incident analysis Perform IT infrastructure/ Application Security configuration reviews Design and implement technical security mechanisms and technologies Design and develop technical security standards and procedures. Support the monitoring and management of the IT elements of the physical security and safety-related systems Performing any other activity related to the security of the IT corporate infrastructure     Qualifications   Education: Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school. Professional experience: Minimum 6 years of relevant professional experience in IT security   Professional competencies Proof read communication, documents, draft emails, etc. as needed Maintain high level of accuracy, confidentiality and professionalism Ability to create professional documents and emails Run reports & handle special projects as assigned Implementing security best practice guidelines (ISO 27001, NIST, SANS Top 20 OWASP and etc.) Good practice in the secure configuration of servers, network devices and applications Networking protocols and application communications. TCP/IP, Network Security. Network analysis tools. Securing Unix and Windows operating systems; Linux, Active Directory and Microsoft      Forefront Identity Manager administration; Securing middleware and applications. Network penetration testing Web application penetration testing Performing vulnerability assessments Performing forensic image collection and analysis Managing/deploying the following security technologies: Firewalls; Antivirus, IDS/IPS - Intrusion detection/Prevention Systems, SIEM – Security information and event management; IAM – Identity and access management; APT – Advanced Persistent threat detection; DLP – Data loss prevention; VA – Vulnerability Analysis and mitigation; PKI – Public key infrastructure; Virtual environments; Endpoint security; Mobile security; Communications and data encryption ; Remote access methods; Backup and disaster recovery methodologies; Patch management technologies and processes; Wireless protocols and services. OWASP and secure software development standards Performing security code reviews. Security configuration reviews of IT Infrastructure and security devices, OS, Databases etc. Expected to possess at least one of the following qualifications: Certified Information Systems Security Professional with Information Systems Security Architecture Professional concentration (CISSP-ISSAP) Certified Information Security Manager (CISM) Certified Information Systems Auditor (CISA)OSCP, OSCE, GPEN, CEH, CCNA, CCNP

Rome
21 February, 2019
2 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365

The SharePoint developer ensures the development/improvement of an existing workflow based on SharePoint, proceeds to perform the necessary technical changes/fixes which could consist of improvement of operational processes, as well as unit testing; he/she provides expert advice and recommendations for development improvements;. Essential Requirements Updated workflow with improved functionalities New workflow for internal initiative management (e.g. procurement plan, sourcing request, HR request) Creation of high level reports based on workflow created/updated above Minimum of 5 years in professional experience in the area of development; Minimum of 5 years in professional experience with SharePoint 2010, 2013, and Office 365 Working experience in HTML5, JavaScript, jQuery Strong Design and develop SharePoint solutions skills(workspaces, workflows, etc.);

Brussels
20 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality procedures

Role & Responsibilities: Elaboration and maintenance of IS quality control procedures Provision of quality plans and service level agreements IS Quality control and evaluation Provision of quality studies, quality assessments or other quality matters associated with information system projects Identify and elaborate test cases in collaboration with application developers, analysts and business representatives and support to the construction of test scenarios and scripts Execution of assigned tasks and recording of daily progress within the supporting planning tools Reporting and presentation of work progress If required, help IS Testers in tests case and test scenario execution on different platforms and browsers of the integrated systems, including defect creation and defect follow-up Advice on test automation strategy and identification of regression tests including maintenance of test script repositories for updates to existing software Advice on quality improvements Assistance in the implementation of project management methodology Help to identify project and product risks from the quality control perspective Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 11 years of professional experience Specific expertise: Good expertise in quality assurance management matters and business workflow application testing, manual and automated, is required. Good experience with quality procedures Good knowledge of: IS quality assurance and quality control practices CMMI (Capability Maturity Model Integration) Testing methodologies and tools Information systems lifecycle Excellent knowledge of test automation and automation strategies Experience in the development of automation tools using Java and Java EE as programming language and automation of web interfaces build using Rich technologies (Vaadin, JQuery, …) Being able to understand well requirements analysis and application for web applications and web services (UML) Understanding of relational databases (Oracle) and service testing using SOAPUI (WSDL, XSD understanding) Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, Agile) ADDITIONAL ASSETS: ISTQB certified Experience of application lifecycle management tools RTC, RQM and RRC Experience of Planning and Defect management is required. Experience in this domain using Rational Team Concert is considered as an advantage. Experience in testing information systems business processes (finance, procurements and accounting) in public institutions Very good knowledge of test automation strategies and test automation tools (RFT, Selenium, WebDriver, SOAPUI, …) Understanding of TMAP methodology Language: English.

Brussels
12 March, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application development

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of component architecture and building blocks Analysis of the integration of different information systems Development and maintenance of information systems Development and integration of technological components Data analysis and data modelling Implementation of the technical architecture Production of software architecture documents and technical documentation Installation, deployment and configuration of information systems Follow-up of incidents related to information systems (3rd level support) Follow-up of bug reports Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Qualifications:  Master’s degree At least 13 years of working experience with Object Oriented Programming and design patterns At least a well-balanced 13 years working experience in the development and conception of applications, and in particular in the following items: Web application development (HTML5, CSS, JavaScript, Angular) Java Enterprise (JEE), Spring Framework or similar JPA, Hibernate or similar, JDBC, JMS Coldfusion Application servers: Oracle Weblogic, JBoss, Wildfly or similar SQL Oracle RDBMS, PostgreSQL or similar DB engines PL/SQL or similar procedural languages Webservices: SOAP, REST XML standards: XSD, XSLT Knowledge in one of the following areas is an additional plus: Cloud, in particular design of cloud ready applications Apache Maven X.509 certificates Fisheries management and in particular the Common Fisheries Policy and the Control Regulation Good knowledge of: Applications design Modelling tools Relational DBMS Interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus) Language: English. Knowledge of French is considered an asset.

Brussels
22 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application development

Role & Responsibilities: Development, deployment, integration (with other applications) and maintenance of software applications (including components) following the standards and methodologies established by the Contracting Authority and inline with the established user requirements Prototyping Elaboration of test programs Creation of technical documentation following the standards and methodologies established by the Contracting Authority Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams. Qualifications:  Bachelor’s degree and minimum 10 years of IT professional experience Very good knowledge of: ECLIPSE (or NetBeans) IDE JAVA EE platform, JAVA Programming Frameworks (JSF, SPRING, HIBERNATE, etc.), etc. Good knowledge of: Web application development environments Design and development of web and multi-tier applications Modelling tools (e.g. UML) Software development methodologies (e.g. RUP, AGILE) Relational database management systems (MS SQL and/or Oracle 11g) Application Servers (Oracle WebLogic Server and/or Apache Tomcat) Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Language: English.

Athens
22 February, 2019
12 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project Management

IT Project Manager Place: Athens (Greece) Rate: 3000€/m, gross Contract Duration: 12 months + extension (minimum 6 months) Role & Responsibilities: Project Manager in a complex SAP project - Knowledge on SAP is not necessary, as this is a purely PM position.  Responsible for liaison with the client Qualifications:  Minimum 5 years of experience in IT Project Management Excellent communication skills Solid knowledge on ERP systems Desirable: PMP/Prince2 Certification

Ispra
20 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project ManagementPHPXMLCSSAJAXHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3BootstrapREST APIDrupal 7Drupal 8SASSweb application developmentPostgres

To develop web SDGs interactions toolkit following the user requirement document To ensure the security and smooth operation of the web applications by performing basic administration and user management tasks To provide technical support to key partners     Qualifications   Master degree, minimum 5 years of higher studies after secondary school 7 years of professional experience (apart from studies) Strong experience in Drupal (7, 8) web application development and creating custom modules & hooks. Strong experience in backend development (PHP, Postgres). Extensive knowledge of HTML5, CSS3, and JavaScript. Extensive knowledge developing REST API as well as integrating with third party APIs. Deep knowledge of Javascript, JQuery, AJAX, required. Familiar with CSS preprocessors like SASS and Bootstrap. Experience with “drush” command-line tool. Experience in data transport technologies (Json, XML, etc.). Affiliation with responsive, mobile- & content-first approach.

Ispra
21 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project ManagementPHPXMLCSSAJAXHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3BootstrapREST APIDrupal 7Drupal 8SASSweb application developmentPostgresOraclePHPHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3RESTSOAPL/SQLSymfony

Master degree (min 5 years of higher studies after secondary school) 9 Years of professional experience (Apart from studies)   -        Oracle -        PL/SQL -        SOA framework design and implementation -        Experience in REST/JSON -        PHP -        PHP frameworks (Symfony, XXX) -        HTML5/CSS3 -        Javascript (Jquery) -        Drupal would be an asset  

Brussels
12 March, 2019
1 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project ManagementPHPXMLCSSAJAXHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3BootstrapREST APIDrupal 7Drupal 8SASSweb application developmentPostgresOraclePHPHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3RESTSOAPL/SQLSymfonyJavaSoftware DevelopmentJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDSOAJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCRelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverOracle middleware products

Analysis of the integration of different information systems Analysis, design and implementations of services and composites in SOA context (BPMN, BPEL, SCA) Production of use case models, software architecture documents, design and analysis models, implementation models Follow up of the data analysis and data modelling. Assist in the coordination of the implementation of the technical architecture Help to deployment of the components, help to configuration management Assist in the documentation of the technical implementations and the composites Evaluate and test technical components delivered by other teams to ensure that they conform to requirements and methodology Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance in the testing, the technical documentation, the deployment, the evaluation and the reporting Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues.   Qualifications   Master Degree in IT with a minimum of 7 years of experience in IT Minimum 6 years of development experience using Java/J2EE 6 and standards, EJB3, JMS In depth knowledge of software development methodologies (e.g RUP, Scrum) Experience of Workflow applications  Experience with relational databases Ability to apply high quality standards to all tasks Experienced with WS SOAP development on Oracle Web Logic application server Experienced with Oracle middleware products (SOA Suite) Experienced with standards/APIs: XSD, SOAP, JAX-WS, JAXB (possibly also JAX-RPC) Analysis of the integration of different information systems  Analysis, design and implementations of services and composites in SOA context (BPMN)Experienced with development quality standars: jUnit, Sonar, Jenkins Experienced with tools: Eclipse/Workshop 10.3, Maven, SoapUI Experience ont he following would be considered an asset: Weblogic, IBM Rational Tool (RQM, RTC, RFT), Atlassian Confluence, Drupal, Business Objects Very good written and spoken English is required

Brussels
20 February, 2019
3 Months
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project ManagementPHPXMLCSSAJAXHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3BootstrapREST APIDrupal 7Drupal 8SASSweb application developmentPostgresOraclePHPHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3RESTSOAPL/SQLSymfonyJavaSoftware DevelopmentJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDSOAJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCRelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverOracle middleware productsSQLRDBMSPL/SQLOracle 11gORACLE RDBMSModelling ToolsMaster's DegreeDB technologiesbusiness process modellingApplication Design

Role & Responsibilities: Perform data analysis and data modelling; proving expert knowledge of relational database systems and application development environments Design, review and develop business processes using BPM technology, mainly Oracle (or Activity based) Implement DB related configuration for business processes Analysis of requirements given by the business analysts and translation into DB structures to implement the requirements Develop, maintain and test software that reflects the specifications, especially the part of DB management as support for the development of BPM processes Produce and maintain up-to-date the software architecture documents Analysis of the integration of different IT systems; collaboration and communication with teams of external applications – DECIDE, Ares, SFC BO, SFC FO, etc. Provide assistance with deployment and configuration of the system; provide assistance in the implementation of a software engineering methodology Perform analysis and implementation of user requirements and change requests, as well as defects fixing related with database configuration and scripts. Qualifications:  Master's Degree Minimum 7 years of professional experience after studies Specific Technical Expertise required: Minimum 3 years of experience in the following: RDBMS (Oracle 11g, SQL), DB languages (PL/SQL), especially Oracle RDBMS and tools, database management systems Minimum 3 years of experience (expert knowledge) in application design, modelling tools and business process modelling Experience with Business Process Management tools (e.g. JBoss BPM, Oracle BPM) is an asset Good knowledge of Aris, Maven, Angular, RESTfull Web APIs, JBOSS Drools (Business rules) is an important asset Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE, PM²) is an asset Language: English.

Athens
25 February, 2019
1 Years
JavaSoftware DevelopmentAgileAngularModelling ToolsJavaUMLRDBMSOODRESTfulJava EEUIscriptingEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreemessage oriented middlewaremicroservicesQuality ManagementCSSHTML 5JavaScriptGITUX/UI designJavaXMLSQLHTMLCSSWeb DevelopmentWeb ApplicationsWeb ServicesXHTMLJavaScriptHibernateMavenJSONAngular JSGITRESTRDBMSORACLE RDBMSXSLTSpring SecuritySpring FrameworkModelling ToolsEnterprise Service BusSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)securityMaster's DegreeinteroperabilityActiveMQmessage oriented middlewareJavaXMLUMLWeb ServicesAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEESOAVaadinIntelliJORACLE RDBMSBambooApache WicketEclipse IDEApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous IntegrationJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementUMLSOAPJiraRESTDefining-Planning RequirementsDocumentationModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesinteroperabilitybusiness modellingbusiness process analysisCASE toolsJavaAgileSpringJenkinsMavenSonarWeblogicJAX-RSRESTJPAJMSCAMELTOGAFNexusOracle databasesJava 7TDD (Test Driven Development)JTAActiveMQJEE 6MuleOracle SQL (12c)ISEBLinuxDatabasesCISACISSPPKIActive DirectoryTCP/IPOWASPFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPNetworking protocolsVirtual environmentsEndpoint securityMobile securityWireless protocolsISSAPCISMNetwork securityNetwork analysis toolsNetwork penetration testingWeb application penetration testingCommunications and data encryptionWireless Servicessecure software development standardsjQueryHTML5JavaScriptSharePoint 2010SharePoint 2013Microsoft Office 365JavaOracleUMLRequirements AnalysisjQuerySoapUIXSDVaadinQuality AssuranceCMMIWSDLJava EESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingIS quality assuranceAutomation TestingAutomation ToolsWorkflow applicationsquality proceduresJavaColdfusionXMLSQLCSSWeb ServicesHTML 5JavaScriptSpringHibernateSOAPJEEXSDRESTJDBCJPAOOPJMSJBossOracle WebLogicApplication ServersPostgreSQLPL/SQLORACLE RDBMSXSLTWildFlyAngularDesign PatternsModelling ToolsMaster's DegreeinteroperabilityApplication Designweb application developmentJavaSpringHibernateEclipseRDBMSJSFNetbeans IDEJava EEModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Application Designweb application developmentERPIT Project ManagementPHPXMLCSSAJAXHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3BootstrapREST APIDrupal 7Drupal 8SASSweb application developmentPostgresOraclePHPHTML 5jQueryJavaScriptJSONCSS3RESTSOAPL/SQLSymfonyJavaSoftware DevelopmentJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDSOAJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCRelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverOracle middleware productsSQLRDBMSPL/SQLOracle 11gORACLE RDBMSModelling ToolsMaster's DegreeDB technologiesbusiness process modellingApplication DesignJavaSQL.NET

Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού  Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεφυρών διασύνδεσης μεταξύ συστημάτων Υποστήριξη debugging εφαρμογών και επίλυσης ζητημάτων Κατανόηση επιχειρηματικών απαιτήσεων πελατών και ικανότητα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ανάπτυξης εφαρμογών Συμμετοχή σε έργα υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής με ενδεικτικές αρμοδιότητες Ανάπτυξη χαρακτηριστικών εφαρμογών Έλεγχος λειτουργικότητας εφαρμογών  Troubleshooting εφαρμογών Υποστήριξη ελέγχου σεναρίων χρήσης για αποδοχή λειτουργικότητας εφαρμογών από τους τελικούς χρήστες (UAT support) Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και τεκμηρίωσης εφαρμογών Γνώση εφαρμογών Oracle Customer Experience θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, χωρίς να είναι όμως προαπαιτούμενο  

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία