ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Barcelona
26 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IP

  Development of Al Kamel Systems TV Graphics Software Technical Skills: C++ MySQL Notions of Network TCP/IP Social Skills: English and Spanish conversational to advanced (B2) Open and plastic mind, intensity, team worker Ability to learn new skills autonomously Good communication skills Bonus skills: Experience or knowledge developing for Graphics software Vizrt Vizrt Shared Memory. Vizrt Script. Vizrt Communication. Knowledge of Viz Artist. Qt environment knowledge

Luxembourg
2 May, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystal

Coordinate the different infrastructure tasks involved in the deployment, support and maintenance of the OpenText applications in the area of responsibility Request the server infrastructure, accesses and permissions Install and configure software of the different OpenText application environments Patch OpenText systems to be compliant with the security policies  Upgrade OpenText applications with new releases and versions Create and maintain technical documentation: installation, configuration, operation and so on Ensure that the OpenText applications are compliant with the desired documented configuration Propose, analyse, create specifications, develop and implement tools to administer and support the infrastructure of the OpenText systems Perform backup/restore, fail-over and disaster recovery tests Provide support to the development teams using OpenText products Validate and implement changes as part of the change and release management processes Perform analysis and resolve incidents as part of the incident and problem management processes Troubleshoot OpenText infrastructure issues Ensure that proper monitoring is put in place for OpenText systems   Qualifications   Bachelor Degree At least of 3 years or relevant professional experience Experience in administration of OpenText Content Suite 16.2 suite including OT Content Server, OT Archive Center, OT Directory Services, OT System Center (CS16 certification is considered as a key advantage) Knowledge of OpenText Template Workspace / Connected Workspace, Live report, Web report Knowledge of other OpenText suite of product and modules (Process Suite, AppWorks, xECM...) Windows Server 12, Active Directory Webserver: Microsoft IIS, TOMCAT Experience in IT Service Management operations (EM, IM, CM, RM), understanding of IT architecture principles: networking, security, DNS, storage, proxies, Oracle DB Java, Android, Basic, Crystal, Python Good knowledge of English (B2 minimum). French is an asset.

Barcelona
26 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineering

Under the direction of our IT Director Design, installation and maintenance of LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) or the Internet system for races of one of the championships Maintenance of Hardware and the Network Software Monitoring the Network to ensure user access Analysis and troubleshooting on theNetwork Planning, coordination and implementation of security measures (including firewalls) Requirements: Specific training (Computer engineering, Systems technician, ...) Previous experience of 1 year English B2(ability to talk, read and write) to address the needs of our clients or by communicating with part of our International Staff Availability to travel Ability to work in high-demand environments Desirable knowledge of Mikrotik or Huawei networks. Desirable to follow and understand Motorsport races Desirable residence near to La Garriga (Barcelona)

Hague
30 April, 2019
9 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI tests

Qualifications   Knowledge of how to:             determine suitable test approaches;             compose suitable Test Documentation;              define suitable acceptance criteria;              review structurally work products from other teams. Knowledge of how to design, code and execute functional automated REST-API tests on applications/ services based on a micro-service architecture or running in containers Knowledge of how to design, code and execute unit and integration tests using a programming language, such as C#/JAVA Knowledge of how to design, code and execute automated functional GUI tests using Selenium WebDriver in continuous integration   Desirable:   Knowledge of how to conduct performance testing of  “containerised” web applications/services Knowledge of SQL  using Data Manipulation/Definition /Control commands) or OLAP cubes Knowledge of testing the following Software Quality Characteristics: Functionality, Technical Security, Usability, Efficiency, Reliability & Maintainability Knowledge of ISEB/ISTQB  terminology, (demonstrated by passing the relevant certification exam(s)

Petten
25 April, 2019
2 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI tests

-        Bachelor & 13 years of professional experience. -        In depth knowledge of functional requirements and business case analysis -        Preparation of technical requirements -        Fluency in English  

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting Tools

Role & Responsibilities: Elaboration and maintenance of IS quality control procedures Provision of quality plans, quality control and evaluation, quality assessments or other quality matters associated with information systems projects. Provide reasonable assurance of quality on basis of risk assessment and design the necessary level of coverage needed for the test cases. Escalate to the official responsible when needed Management of quality tests. Coordinate the tests for the applications: planning, coordination with deployment team for the environments, with analysts, and with our project management service Management of the implementation of test automation framework; provide reports on test automation results Execute functional and quality tests, including defects management. Validate deliverables (executable application, but also master test plan and others) received from the development team and give green light for acceptance Advice on quality improvements Support/provide assistance in the quality assessment of deliverables, more specifically in relation to the testing procedures during the elaboration phase – e.g. master test plan, consolidated test cases documents.  Qualifications:  Bachelor’s degree and at least 11 years of professional experience after studies A minimum of 7 cumulative years of specific expertise as follows: Minimum 7 years of experience in test design and execution of tests Minimum 5 years of experience in test automation implementation and maintenance Very good knowledge (5+ years of experience) in test automation specific tools (Maven, SVN, Jenkins CI, Soap UI, Selenium Java and grid, TestNG, Eclipse IDE, Oracle Enterprise Pack for Eclipse) Minimum 3 years of experience in the following: RDBMS (Oracle 11g, SQL), DB languages (PL/SQL).  Ability to coordinate testing phase and ensure high quality of deliverables Knowledge of software development methodologies (RUP, PM², Agile) Good knowledge of testing methodologies and tools; advanced knowledge of test automation implementation Good knowledge of information systems lifecycle Knowledge of IBM Team Concert, IBM Quality Manager, Jira or MS Project is an asset Language: English.

Brussels
26 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API's

Role & Responsibilities: Analysis, design, validation and implementation of appropriate technology solutions and architecture improvements, in particular with the new ABAC webservice layer in place Provide assistance and perform the implementation of the reference architecture Participate to the preparation and implementation of the User Interface model based on Vaadin components Address performance issues Enrich and improve the interfaces Participation in the inception, design and development Draw and implement web-services Implement production improvements Define, write and maintain technical analysis and architecture documents with the highest standards Integrate User and Security Management module Align the back-office with the evolution of the modules in the front-office Animation of and participation in daily stand-up meetings, sprint planning meeting, review meeting, retrospective meeting and follow up meetings with the team. Qualifications:  Master’s degree and at least 9 years of professional experience after studies Specific Expertise: Minimum 5 years of experience in IT web-service based Application Architecture Minimum 5 years of experience in SOA and REST Minimum 5 years of experience in Spring/EJB and Hibernate/JPA Minimum 5 years of experience in Oracle RDBMS Minimum 3 years of experience in using MAVEN Minimum 3 years of experience of integration of web-service based applications In-depth knowledge of Java technologies: Spring, EJB, JPA, JSP Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus) Knowledge of building SOA on top of component-based architecture. Knowledge of RESTful web APIs. In-depth knowledge of Oracle databases Good knowledge of Tomcat and BEA WebLogic. Knowledge of Spring Boot would be an asset. Knowledge of Vaadin and/or Angular Knowledge of at least one rule engine: Drools, Activity, Camunda, etc. Knowledge of Atlassian products: JIRA, Confluence, Fisheye, Crucible, Zephyr. Knowledge of Bamboo would be an asset. Analysis of the integration of different information systems Language: English.

Stockholm
29 April, 2019
7 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAP

Work closely with ECDC stakeholders to elicit, document, prioritise, analyse and validate business needs and solution requirements : Prepare and maintain the software requirement specification and specifications for data visualisations (business intelligence) Organize and facilitate workshops (on-site or online) Work with team(s) of system analysts, solution architects, developers, application testers and technical writers to ensure a common understanding of the needs, sufficient quality and appropriate coverage of test cases, and a sound technical design supporting the defined requirements Produce and maintain business analysis outputs, including use cases, requirements, mock-ups, user stories, and data models Verify and validate requirements, manage requirements traceability Create and maintain models in Sparx Enterprise Architect Write user and system documentation, esp. data-related documentation Support the project manager and, if needed, assume the role of project manager   Qualifications   You hold a University degree + 4 years of experience in IT OR non university degree + 6 years of experience in IT Minimum 3 years of business analysis work experience Suitable certificates, like CBAP (Certified Business Analyst Professional), are an advantage Experience as BA for IT solutions Experience in UML Knowledge of Business Analysis techniques  Experience with data modelling, preferably in the context of data warehouses   Will be considered as an advantage : Experience working with visual modelling and design tools (e.g. Sparx Enterprise Architect) Experience with health-related data Knowledge of current IT domain in general, up to date with the latest in technology Experience applying analytical skills relevant for business analysis (e.g. understanding and efficiently summarizing large quantities of information, problem solving, addressing incomplete or contradicting requirements) Experience applying communication skills relevant for business analysis (e.g. presentation skills, targeted communication, active listening) Knowledge of industry Business Analysis best practice (e.g. Business Analysis Body ofKnowledge (BABOK)). Understanding of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) Experience with translating business requirements into data concepts Experience with project management

Hague
22 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing services

Information Management architecture Definition of the structure of the target Information Management architecture, based on the Strategic Vision on Information Management and in support of the Integrated Data Management Concept Support the Architecture team in the development of the overall target Information Management Architecture Analysis of Case Management Business needs analysis, including both general purpose and specific Law Enforcement domains Terminology definition Analysis of existing solutions Definition of target information service architecture and high-level implementation roadmap Analysis of search and cross-matching  Business needs analysis, including both general purpose and specific Law Enforcement domains Terminology definition Analysis of existing solutions Definition of target information service architecture and high-level implementation roadmap.   Qualifications   Bachelor Degree in IT At least 7 years of relevant professional work experience gained in a complex public sector environment, or at least in a highly regulated environment with an articulated governance model At least 4 years of relevant professional work experience gained in an international, multi-disciplinary environment At least 5 years of relevant professional work experience in developing information architectures, covering the following three (3) domains: Information and data definition and modelling Information quality management Information security and data protection  At least 5 years of relevant professional work experience in developing information systems architectures, covering the following four (4) domains: Information processing services definition and modelling Case and records management Search and cross-matching Data integration Hands-on participation in creating a roadmap for implementing application services, in a minimum of 3 projects Hands-on application of Big Data or unstructured data or data sciences concepts, in a minimum of 2 projects Mandatory: Professional knowledge of Enterprise Architecture: professional knowledge in the processes and methods involved in developing an Enterprise Architecture, with specific focus on the role of information systems Mandatory professional knowlege of:  Developing and visualising information models and information architecture models Developing and visualising application services models and information systems architecture models The implementation of information models through application service modelling Desirable: Professional knowledge of conceptualisation and visualisation of service models and designs Knowledge in using Enterprise architecture tools, such as Sparx Enterprise Architect demonstrated by a certification and/or project Training certification in architecture methods and frameworks (preferably TOGAF v9 and/or DEMO Professional) Training certification in Archimate modelling standard (v2.1) (preferably Archimate v2.1 certification) Knowledge  of ICT solutions specific to the Law Enforcement and Justice areas Working knowledge of English level to B2 or higher

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution Architecture

Role & Responsibilities: Provision of expert advice and assistance, technology watch, evaluation studies, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in Java Enterprise technology, interoperability and configuration management Provision of quality assessments and evaluations of information systems' technical architecture, including technical security assessments Assistance in the implementation of the Organisation's software engineering methodology Provision of security studies, security assessments and other specific security matters related to ICT infrastructures Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis related to the area of expertise Elaboration of architectural design documents focused upon software components Risk analysis Review of Information Systems Infrastructure Architectures Provision of technical evaluations and audit reports in relation with information systems infrastructure Qualifications:  Master’s degree and at least 13 years of professional experience after studies Specific Expertise: Minimum 7 years' experience in Java (both with J2SE and J2EE) with expertise in the use of design patterns; Minimum 7 years’ experience with large scale java web application projects Minimum 5 years' experience in developing secure web applications Minimum 7 years' experience in ORACLE RDBMS Minimum 5 years' experience in development of web services Minimum 5 years' experience in XML Minimum 5 years' experience with Architectural modelling tools (e.g. ARIS, Enterprise Architect (Sparx) Minimum 3 years' experience in build automation tools and deployment (Jenkins, Apache Maven or equivalent) Minimum 3 years' experience with JIRA and GIT or equivalent Experience: Minimum 7 years’ experience in Object Oriented architecture. Minimum 7 years’ experience with relational databases Minimum 5 years’ experience in Service Oriented Architecture Minimum 5 years' experience in database design tools Minimum 5 years’ experience with UML or case tools Deep knowledge in solutions architecture with regards to integrity and interoperability Deep knowledge in Java J2EE, configuration management and the design of secure web applications Deep knowledge in web technologies A very good knowledge of JavaScript libraries/frameworks A very good knowledge of Java, Oracle and Angular Very good knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus) Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript Frameworks

Role & Responsibilities: Development and maintenance of software applications Development and integration of technological components Implementation of user requirements Prototyping Elaboration of test programs Integration with other applications Writing of technical documentation Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams. Qualifications:  Bachelor’s degree and at least 10 years of professional experience Specific expertise: Minimum 4 years' experience in design of information systems Minimum 4 years' experience in Java (both with J2SE and J2EE) Minimum 2 years' experience in developing secure web applications Minimum 1 years' experience in Apache Maven or equivalent Minimum 2 years' experience in Object Oriented design patterns e.g. AspectOriented Programming (AOP) Minimum 2 years' experience in developing Webservices (SOAP and REST) Minimum 2 years' experience in Testing Frameworks (JUnit, DbUnit, Spock, ...) Minimum 2 years' experience in relational databases (Oracle, MySQL..) Minimum 1 years' experience in the development of graphical user interfaces Minimum 1 years' experience in the Spring Web model-view-controller (MVC) framework Minimum 2 years' experience in other web Application frameworks (e.g. ZK, Spring) Minimum 1 years' experience in Angular2 or Angular JS or React or similar Javascript Framework Minimum 1 years' experience in development of web services and/or other solutions for interoperability of information systems. Minimum 1 years’ experience with version control systems Minimum 1 years' experience with JIRA and GIT would be an advantage Experience: Minimum 2 years' experience with UML or CASE tools Good experience with relational databases Good experience with web application development  Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE) Language: English.

Brussels
25 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application development

Role & Responsibilities: Development and maintenance of software applications. Development and integration of technological components. Implementation of user requirements. Prototyping. Elaboration of test programs. Integration with other applications. Writing of technical documentation. Assistance with deployment and configuration of the system. Participation in meetings with the project teams. Documenting of the work performed in JIRA or Confluence as needed. Reporting of the activities using the relevant tools. Qualifications:  Bachelor’s degree At least 2 years of professional experience Specific expertise: Java / Angular application developer The specific expertise of the consultant must be in accordance with the technical environment: JAVA EE, GIT, Maven, SOAP, UML, PL/SQL, Oracle, and Angular. Knowledge of Spring framework is an asset. Good Knowledge of: Application development environments Design and development of web and multi-tier applications. Modelling tools (e.g. UML) Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Knowledge of Agile (e.g. Scrum) Knowledge of relational database systems Language: English. French is an asset. 

Ispra
25 April, 2019
10 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduce

  The person providing the services must be expert in a wide range of web technologies and able to provide support in the development of specific applications, assistance in security assessments of the information systems, elaboration of technical analysis documents, etc.    Qualifications   Master's degree and min 9 years of professional experience Experience in Python with DB NOSQL (ElasticSearch) and/or BIG DATA (hadoop, map reduce)  Experience in object oriented technologies (classes, generators, iterators, decorators,) Python Libraries (Numpy, pandas or Scipy) GIT hands-on experience  Web development:  Full stack Django or Flask including microservices Message queue (RabbitMQ, Redis, Kafka or similar) / Celery  Docker  Desirable: Web scraping (BeautifulSoup, http2, scrapy, xml)  Linux scripting experience with a focus on data processing utilities, such as Grep, awk, sed, cut, and sort  Multi-processing knowledge  Text processing: NLTK/spacy/gensim/TextBlob/pattern library  Tensorflow/PyTorch

Petten
25 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python tools

The consultant will implement improvements to the current database handling and management, amongst others but not limited to:  Operations currently in MS Access should be implemented within an MySQL database with stored procedures  Implementation of cleaning routines with appropriate logging, using external APIs (e.g. OpenRefine, MediaWiki)  The contractor will deliver, along with all developments, accompanying documentation as to what has been implemented, including suggestions for further improvements (where applicable) in the form of concrete tasks and estimated effort. A management application should be introduced, developed in Python with the purpose of: Providing an alternative way of implementing computation algorithms that may be too complex when implemented as stored queries or procedure in the database engine  Introducing a business logic layer that runs outside of the database engine, in order to support the injection in the processing pipeline of features not appropriately supported by a pure-database solution (e.g. the integration of an external HTTP service) and to  Supporting the automatic execution of the processing pipeline, orchestrating the sequence of processing tasks and assisting the operator in monitoring of the correct process execution, generating alerts for situations that may require manual intervention    Qualifications   Master's Degree and 5-9 years of professional experiece is required In-depth knowledge of relational database systems Experience in Python including data access (API interfaces), cleaning and process. Experience in testing Python tools. Minimum 5 years with SQL/MySQL database design, development and optimisation Fluency in English

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6

Role & Responsibilities: The person who will fill in the position will need to work inside a team composed of different profiles, with an internal development team and also with business user groups, so the ideal candidate needs to be a good communicator/negotiator. The main related tasks of this position are the following: Architecture and design of information systems. Review of the architecture of existing systems Analysis of the integration of different information systems Analysis, design and implementations of services and composites in SOA context (BPMN, Activiti, SCA) Production of software architecture documents, design and analysis models, implementation models Follow up of the data analysis and data modelling. Coordination of the implementation of the technical architecture Help to the deployment of the components, help to configuration management Documentation of the technical implementations and the composites Evaluate and test technical components delivered by other teams to ensure that they conform to requirements and methodology   Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance in the testing, the technical documentation, the deployment, the evaluation and the reporting Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues. Qualifications:  Master’s degree and at least 5 years of professional experience after studies Experience with: JEE 6 environment and standards, EJB3, JMS WS SOAP development on Oracle Web Logic application server Oracle middleware products (SOA Suite) Standards/APIs: XSD, SOAP, JAX-WS, JAXB (possibly also JAX-RPC) Development quality standards: jUnit, Sonar, Jenkins jQuery, Angular JS / 2 / 4 Tools: Eclipse/Workshop 10.3, Maven, SoapUI Not all the technologies mentioned are mandatory, but the more the better. However, Java, is obviously mandatory. Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's Degree

Role & Responsibilities: Perform design, integration testing and maintenance of software that both follow the reference architecture rules and accurately implement the specifications received in the documents of analysis provided by the business analysts of the project Good capacity to perform complex operations at database level, have the ability to work with complex large scale databases and can design and support Provision of advice and assistance in any area associated with the procurement, provision, delivery, maintenance, deployment, hosting, effective use of information systems and their environments. Provision of quality plans, service level agreements, quality control and evaluation, quality assessments or other quality matters associated with information systems projects. Management of quality tests. Assistance and support to information system developers Provision of security studies, security assessments or other security matters associated with information system projects. Functional requirements and business case analysis. Provision of technical studies, technical expertise, technical evaluations in relation with information systems. Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues. Qualifications:  Master’s degree and at least 7 years of professional experience after studies In depth knowledge of information systems analysis and design. In depth knowledge in relational databases management preferably Oracle. In depth experience of JAVA (JEE) technology. In depth experience of software development methodologies (e.g. RUP). In depth knowledge in IT consulting matters. Good experience in abstract thinking, reusable components design and development Experience with Message Oriented Middleware/Enterprise Service Bus technologies Experience with micro services and RESTful paradigms Experience with modern UI paradigms (client-side scripting) Not all the technologies mentioned are mandatory, but the more the better. However, Java, is obviously mandatory. Language: English and/or French.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's Degree

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems. Review of the architecture of existing systems Design and development of component architecture and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling. Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance in the testing, the technical documentation, the deployment, the evaluation and the reporting The technology environment chosen is as follows: The development is adhering to the java-based architecture based on JaveEE and angular. Interoperability is achieved based on SOA principles and Oracle Service Bus. The data is stored in an Oracle Database 11/12G. The development is based on an agile methodology and the Jira/Confluence ecosystem. Qualifications:  Master’s degree and at least 9 years of professional experience after studies Practical experience proving the capability to execute the tasks described above. Proven expertise in Java back-end technologies: IoC, JPA, JTA, XML, XSD, WSDL, SOAP, REST, JMS. Language: English and French.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworks

Role & Responsibilities: Design and development of web-based applications Design, implementation and maintenance of software components for web-based applications Migration and updates of web applications Design and development of architecture components and building blocks Analysis and development of the integration of different information systems Review of the architecture of existing systems Architecture and design of information systems Data analysis and data modelling Participate to requirements analysis, prototyping, definition and integration of technological components Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting. Qualifications:  Master’s degree and at least 13 years of professional experience after studies Language: English. Specific expertise: Java technology and J2EE architectures Java tools and frameworks: Spring, Spring MVC, Spring Security, Hibernate, IntelliJ or Eclipse Front-end frameworks: Angular 4, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery Web services (WSDL, SOAP, REST, etc.) Analysis of requirements, drafting of analysis deliverables, UML modelling, and prototyping. Knowledge and skills: Good knowledge of web applications design using Java technologies Good knowledge of modelling tools Good knowledge of Relational DBMS, especially Oracle Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service bus) Desirable expertise: Continuous integration: Jenkins, Maven, Bamboo or similar. JMS and queues.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modelling

Role & Responsibilities: Elaboration of functional and non-functional requirements Data analysis and data modelling Provision of expert advice and assistance, technology watch, applicable standards, solution patterns and best practices with IBM Case Manager, Java Enterprise technology, enterprise & web content management, XML, interoperability, etc.  Qualifications:  Master’s degree and at least 11 years of professional experience after studies Language: English. Required Specific Expertise: Experience as analyst/architect in very large and complex enterprise application, ideally integration/interoperability projects. Business process modelling, functional analysis, BPMN, UML. Knowledge and skills: Deep knowledge in the domain of requirements analysis Capability to write clear and structured technical documents Desirable expertise: CMMN (Case Management Model and Notation) Service Oriented Architecture (SOA) Sparx Enterprise Architect Agile Methodologies IBM Case Manager Other Case Manager software

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0

Role & Responsibilities: Provide expertise for the IT strategy and the IS business architecture. Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis. Perform business process analysis and business process modelling. Draft and review use cases and other technical documents together with IT project staff to ensure business requirements will be adequately implemented. Follow-up of tasks and provide quality assurance of implementation deliverables. Acts as a liaison between end-users, technical analysts, information technology analysts, consultants and other organizations in the analysis, design, configuration, testing and maintenance of IT systems to ensure optimal operational performance. Work together with the users to perform functional requirements and business case analysis. Negotiate with the users the functionalities to be delivered. Identify opportunities for improving business processes through information systems and/or non-system driver changes. Assists in the preparation of proposals to develop new systems and/or operational changes. Produce the relevant artefacts defined by the Organisation’s Enterprise IT Architecture Framework and by RUP. Participate in user acceptance testing and testing of new functionalities of the systems. Provide technical assistance in training, mentoring, and coaching professional and technical staff. Provide work direction to technical staff and acts as a team lead on designated projects or assignments.   Qualifications:  Master’s degree and at least 13 years of professional experience after studies In-depth knowledge of information systems matters and business processes analysis. In depth knowledge of modelling and analysis tools. Very good knowledge of software development processes. Very good knowledge of RUP, UML 2, BPMN 2. Good knowledge of ARIS is a plus. Knowledge of TOGAF is a plus. Strong capacity in writing reports and project artefacts (e.g. functional use cases, business cases, Vision documents). Advanced skills in Microsoft Office applications, specifically Word, Excel, PowerPoint, Visio and Outlook. Good knowledge of Agile principles. Language: English. A sufficient knowledge of French is an important advantage.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysis

Role & Responsibilities: Analysis of Business requirements Business model analysis Business process analysis Assistance in Vision documents Business processes modelling Functional requirements and business cases analysis Risk analysis Qualifications:  Bachelor’s degree Specific Expertise: At least 5 years of professional experience after studies in one or more of the following: Strong knowledge of: Business Analysis frameworks, BPM, BPMN, Business Requirements implementation, Agile PM2. Methodology: RUP Agile, PM2 or PRince 2 Agile Good knowledge of: Information systems matters Large organisation administrative business processes Analysis/modelling tools and techniques (use case diagram, state diagram, entity relationship model etc.) BPMN or UML or other with equivalent value Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, Agile) Strong capacity in preparing and writing business analysis Language: English and French.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's Degree

Role & Responsibilities: The tasks are related to the conception, development and maintenance of the CAP Information Systems. It is expected that the Contractor’s service provider will ensure technical directions and choices, will design, realize and validate long-term, reliable and adaptive technical systems. Qualifications:  Master’s degree and at least 11 years of professional experience after studies An experience of at least 5 years in the development of Java applications An experience of at least 2 years with each of the following technologies: HTML CSS JavaScript An experience of at least 5 years with each of the following technologies: Spring SQL Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality procedures

Role & Responsibilities: Elaboration and maintenance of quality control procedures for the Application Support team IS testing Quality control and evaluation Definition, elaboration and management of quality tests Advice on quality improvements Risk analysis Trainings on complex Information Systems Contribution to the writing of Information Systems procedures and manuals Qualifications:  Bachelor’s degree and at least 13 years of professional experience after studies Minimum 7 years of IT professional experience Minimum 7 years of IS quality assurance experience Minimum 7 years of testing of IT applications experience Minimum 2 years of automated testing of IT applications experience with Selenium and SOAP UI Good knowledge of quality control practices Good experience with quality procedures Good knowledge of testing methodologies and tools Good knowledge of automated tests for Web applications Good knowledge of information systems lifecycle Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, Agile) Experience in JIRA issue tracking Ability to work with and contribute to testing plans Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE tools

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluationand reporting Qualifications:  Master’s degree and at least 13 years of professional experience after studies Minimum 7 years of IT professional experience Minimum 5 years’ experience in development of information systems with Java Minimum 2 years' experience with UML or CASE tools Very good experience with relational databases Very good experience with web application development Specific expertise: Minimum 7 years' experience in architecture and design of information systems Minimum 5 years' experience in Java (both with J2SE and J2EE) with extensive use of design patterns Minimum 4 years' experience in developing secure web applications Minimum 2 years' experience in Apache Maven or equivalent Minimum 4 years' experience in Object Oriented design patterns e.g. AspectOriented Programming (AOP) Minimum 4 years' experience in Testing Frameworks (JUnit, DbUnit, Spock, ...) Minimum 4 years' experience in relational databases (Oracle, MySQL..) Minimum 2 years' experience in the development of graphical user interfaces Minimum 2 years' experience in the Spring Web model-view-controller (MVC) framework Minimum 2 years' experience in other web Application frameworks (e.g. ZK, Spring) Minimum 2 years' experience in development of web services and/or other solutions for interoperability of information systems. Minimum 6 months years' experience with JIRA and GIT Very good knowledge of web application design Very good knowledge of Object Oriented architecture Very good knowledge of security best practices in web development Good knowledge of modelling tools Good knowledge of Enterprise Architecture Good knowledge of Service Oriented Architecture Good knowledge of business process analysis Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript Frameworks

Role & Responsibilities: Provision of expert advice and assistance, technology watch, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in database management systems, Java Enterprise technology, enterprise & web content management, XML, interoperability, etc. Data analysis and data modelling Development and maintenance of software applications Elaboration of functional and non-functional requirements Qualifications:  Master’s degree and at least 7 years of professional experience after studies Required Specific Expertise: Java EE 7 or higher Java tools and frameworks: Spring data 1.13.x, Spring 4.x, Spring Security 4.x, Hibernate 5.x, IntelliJ or Eclipse Front-end frameworks: Angular 4, HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery, NodeJS, TypeScript or similar XML, XSLT, XPath, etc. Web services (WSDL, SOAP, REST, etc.) Java Message Service (Queues and Topics). Expertise in the following domains would be an asset: WebSockets in Angular Service Oriented Architecture (SOA) Continuous integration and build environment: Jenkins, Hudson, Maven, Bamboo, Fisheye, Crucible, SourceTree, Git or SVN, JUnit or similar. Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript Frameworks

Role & Responsibilities: Provision of expert advice and assistance, technology watch, evaluation studies, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in a specific area of ICT infrastructure technology (e.g. database management systems, Java Enterprise technology, enterprise & web content management, XML, portals, business process management and rule execution engines, interoperability, business activity monitoring and business intelligence technologies, Web 2.0, .Net technology, application life cycle management, test driven development , search technologies, Identity & Access Management, information security, federation protocols (SAML v2, WS-*, STORK … ) Mobile Application Development Provision of quality plans, quality assessments, quality control tests, evaluations and service level agreements associated with information system infrastructure services or projects Assistance in the implementation of a software engineering methodology Provision of security studies, security assessments and other specific security matters related to ICT infrastructures Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis related to the area of expertise Elaboration of vision documents focused upon infrastructure components Risk analysis Review of Information Systems Infrastructure Architectures Provision of technical evaluations and audit reports in relation with information systems infrastructure   Qualifications:  Master’s degree and at least 9 years of professional experience after studies Deep knowledge in one or more of the following domains: quality control, security, infrastructure, development language, knowledge of technology required, requirements analysis, performance analysis, a specific technical domain like vulnerability testing, business process modelling, etc. Java HaXe – JS/openFL/php/neko Coffee Script - Create JS ASP/ ASP.NET/.NET HTML/ CSS AEOS version 3.4 WEB Service EU Login Authentication Reverse Proxy integration Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems. Review of the architecture of existing systems. Design and development of architecture components and building blocks. Analysis of the integration of different information systems. Data analysis and data modelling. Coordination of the implementation of the technical architecture. Technical interface between the project leaders and the developers. Production of software architecture documents. Coach, mentor and help other team members. Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users. Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting.  Qualifications:  Master’s degree and at least 13 years of professional experience after studies In depth knowledge of:   Web application architecture and design. UML, and ability to use a variety design tools. Java design patterns. GOF, and new patterns like Broker, Event Bus, Micro-services, CQRS, Event Driven, or Event sourcing. Understanding of old, and modern development JAVA and JavaScript frameworks. Java 6/Java 7/Java 8, Spring Core and dependency injection. Internals of Spring Boot Auto-configuration system. Ability to prototype custom starters based on corporate systems, or technical extensions. Cloud Native architectures based on Spring Cloud. Config Server, Eureka or Consul, Zuul, Histrix and Sleuth/Zipkin. Spring Cloud dataflow, and Spring cloud skipper are also desirable. Data modelling for SQL and NOSQL databases. Elastic Search, with or without Spring Data Elastic Search. Graph data modelling and design. REST principles and frameworks like Spring Data REST and Jersey. SOAP and Spring Web Services. Jackson or Gson. Unit testing with Junit and Spring Test. Hamcrest and Mockito probed experience. Integration testing with Spring with MockMVC Test and JsonPath. Spring REST Docs, Spring REST Auto Docs, and AsciiDoc. JavaScript (ECMAScript 5) and JQuery. JavaScript package managers and module bundlers like npm yarn, jspm, or Webpack. (desirable) ECMAScript 2015 – 2018. Unit testing with Jasmine or Mocha. Agile principles. SVN and GIT. In-depth experience working with Spring Security, OAUTH2, JSON Web tokens (JWT), and identity management products like KeyCloack. (desirable) Basic knowledge of: The most common REDIS uses cases. Messaging and brokers like RabbitMQ Kafka or Redis Pub/Sub (desirable) Aspose for Java (desirable) Performance testing tools, like Apache JMeter, or Gatling.io (desirable) ELK stack. Metrics libraries and front-ends like MicroMeter.io, Prometheus and Grafana. Gulp (Or Grunt). Basic knowledge of at least two of the following JavaScript frameworks: Knockout, AngularJs, Angular Aurelia, Vue, or Polymer. e2e testing from the browser with Protractor/Cypress (desirable) Continuous integration and continuous delivery ideas, and platforms (desirable) Experience working with the Atlassian Suite, JIRA Confluence Bitbucket and Bamboo. Ability to code proof of concepts (Including client side) based on use cases. Ability to debug and fix complex issues in client and server sides of a web application. Ability to visualize complex issues.  Language: English. A sufficient knowledge of French for oral communication is an advantage.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMS

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Qualifications:  Master’s degree At least 9 years of professional experience after studies in one or more of the following: Strong knowledge in Angular JS, Java, Oracle Methodology: RUP Agile, PM2 or PRince 2 Agile Good Knowledge of: Service Oriented Architecture Applications design Modelling tools Enterprise Architecture Relational DBMS Business process analysis Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message-oriented middleware, service-oriented bus) Good redaction skills Language: English and French.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDE

Role & Responsibilities: Design and develop specific application modules and building blocks Integrate application modules to ensure a coherent system architecture Design and implement logical, physical or domain data models Liaise with business users and interact with system owners and developers Participate in technical working groups involving technical staff and users Perform application testing, stress tests, integration testing Ensure maintenance of existing and future application modules Produce software architecture documentation Assist in deployment and organise roll out of applications Qualifications:  Master’s degree At least 9 years of professional experience Required Technical Competencies: Modelling tools: UML Interoperability: Web services, SOA or similar Languages: Java, JEE, Ajax, JavaScript, XML Web/application frameworks: Vaadin, Wicket, Spring, Hibernate Software development: AGILE (SCRUM) or similar IDE: IntelliJ or Eclipse Application servers: WebLogic, Apache Tomcat Database: Oracle RDBMS Build tools: Maven, Jenkins, Bamboo Excellent communication skills (oral + written), capability to interface with endusers for requirements gathering. Experience in multinational or multicultural environment. Experience in an EU Institution would be an added value. Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMS

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluationand reporting Qualifications:  Master’s degree At least 9 years of professional experience Good Knowledge of: Service Oriented Architecture Applications design Modelling tools Enterprise Architecture Relational DBMS Business process analysis Interoperability technology (e.g. web services, message-oriented middleware, service-oriented bus) Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMS

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluationand reporting Qualifications:  Master’s degree (minimum 5 years of relevant studies or 10 years of work experience after the secondary school) Specific Expertise: At least 13 years of professional experience after studies in one or more of the following: Strong knowledge in: Angular JS, Java, Oracle, RDBMS, Web 2.0, SOA, JEE, NOSQL, Graph DBs, XML.XSL design Methodology: RUP Agile, PM2 or PRince 2 Agile Good knowledge of: Service Oriented Architecture Applications design Modelling tools Enterprise Architecture Relational DBMS Business process analysis Interoperability technology Language: English and French.

Ispra
25 April, 2019
6 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Vision

The task involves the development and implementation of algorithms for processing and visualization of 3D data. The work includes the development of underlying Computer Vision algorithms, the design of the application architecture and the implementation of application prototypes. The activities will focus on applications for mapping, localization and tracking using depth and visual information.   Qualifications   Bacehelor's or Master's Degree in Computer Science and minimum 6 years of professional experience Strong experience in SW development with C++  Experience with Windows/ Qt libraries Hands on experience with Computer Vision Machine learning techniques, 3D and/or Visual Data  would be a plus Fluency in English

Ispra
25 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databases

Preparation of proposal for a new reporting Work with programmers and Member States to establish a prototype of a new form for testing Supervise the execution of form requirements following the official publication of the Implementing Decision   Qualifications   Bachelor's Degree and 9 years of professional experience in related field are required Experience working with industrial accident data & chemical accident risk Experience managing an accident information system & analysis methodologies Knowledge of chemical accident databases (ARIA, ZEMA, etc.) would be a plus Fluency in English

Ispra
25 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworks

Master's Degree & minimum 9 - 13 years of professional experience is required Strong experience with javascript/typescript and front-end frameworks (Angular as main, but also facility to learn Angular, react, redux) Strong experience with HTML5, CSS (and sub types like scss, sass..) Experience with D3js and data visualizations

Ispra
25 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud

Master's Degree & minimum 9 years of professional experience is required Advance knowledge of ETL tools and techniques (Pentaho Data Integration) Proven data design skills (PostgreSQL), oriented to analytical processing and reporting; Experience in the development of web applications and web services, JAVA, PHP, deployment in Apache/Tomcat Agile software development capabilities, frequent releases and resilience to changes in priorities Software design skills: distributed architecture, three tiers, service oriented Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, XML Knowledge of Nextcloud Fluency in English

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMS

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Qualifications:  Master’s degree and at least 5 - 13 years of professional experience after studies Specific Expertise: Sharepoint .Net Oracle - PL/SQL Strong knowledge in: DotNet Windows technology, Sharepoint, SQL Server, Powershell scripting Methodology: RUP Agile, PM2 or PRince 2 Agile  Good knowledge of: Service Oriented Architecture Applications design Modelling tools Enterprise Architecture Relational DBMS Business process analysis Interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus) Language: English and French.

Ispra
25 April, 2019
1 Years
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolr

Bachelor degree, minimum 3 years of studies after secondary school 4-10 years of professional experience Strong knowledge of Javascript Knowledge of Python an would be an asset Knowledge of Solr indexing and search platform Knowledge of node.js  Knowledge of MongoDB

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application development

Role & Responsibilities: Development and maintenance of software applications Development and integration of technological components Implementation of user requirements Prototyping Elaboration of test programs Integration with other applications Writing of technical documentation Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams.  Qualifications:  Bachelor’s degree and minimum 6 years of professional experience in: Development of information systems with Java Web application development Relational databases (Oracle, Postgress, …) Good knowledge of application development environments Good knowledge of the design and development of web and multi-tier applications Good knowledge of modelling tools (e.g. UML) Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone) Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE) Knowledge of relational database systems  Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI design

Role & Responsibilities: Perform analysis of the user interface requirements and UI design specifications Perform design of wireframes and mock-ups, leading to intuitive user experience and translation of business into system interface Perform design of user interfaces and visual prototypes Show an user-centred approach for evaluation of UIs and elaborate navigation mapping design Develop/Implement UI using Angular technology Assist the development tasks including bug-fixing Follow-up meetings with team members (unit and sector architects, project manager, Business analysts, team leader and testers) Qualifications:  Bachelor’s degree and at least 11 years of professional experience after studies Specific expertise: Good knowledge of Java, JEE, EJB, WEBLOGIC, Maven - minimum 11years Very good knowledge of SQL, especially Oracle RDBMS and tools. Also very good knowledge of Spring, Spring Boot and Hibernate – minimum 6 years Good knowledge in Vaadin, Angular and Bootstrap framework – minimum 2 years Good knowledge of user interface ergonomics Knowledge of design and graphical tools, UX design best practices Good knowledge of application development environments Ability to work with business analysts and to understand business vision on high and low level Strong capacity in writing and presenting studies Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus) Knowledge of Maven, Vaadin, Angular, RESTfull Web APIs, JBOSS Drools (Business rules), Spring, Spring Boot, Hibernate Knowledge of building SOA on top of component-based architecture Language: English

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMS

Role & Responsibilities: Provision of expert advice and assistance, technology watch, evaluation studies, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in a specific area of ICT infrastructure technology ( e.g. database management systems, Java Enterprise technology, enterprise & web content management, XML, portals, business process management and rule execution engines, interoperability, business activity monitoring and business intelligence technologies, Web 2.0, .Net technology, application life cycle management, test driven development , search technologies, Identity & Access Management, information security, federation protocols (SAML v2, WS-*, STORK … ) Provision of quality plans, quality assessments, quality control tests, evaluations and service level agreements associated with information system infrastructure services or projects Assistance in the implementation of a software engineering methodology Provision of security studies, security assessments and other specific security matters related to ICT infrastructures Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis related to the area of expertise Elaboration of vision documents focused upon infrastructure components Risk analysis Review of Information Systems Infrastructure Architectures Provision of technical evaluations and audit reports in relation with information systems infrastructure Qualifications:  Master's Degree Minimum 13 years of professional experience after studies Specific Expertise: DBMS management (e.g. in Oracle), administration and configuration tools and ITIL Deep knowledge in one or more domains of the study required for the function (e.g. quality control, security, infrastructure, development language, knowledge of technology required, requirements analysis, performance analysis, a specific technical domain like vulnerability testing, business process modelling, etc.) Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMSJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSOAPRESTJUnitJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenSpockspring mvcDBunitRelational DatabasesinteroperabilityTestingObject Oriented Designweb application developmentCASE toolsJavascript Frameworks

Role & Responsibilities: Development and maintenance of software applications Development and integration of technological components Implementation of user requirements Prototyping Elaboration of test programs Integration with other applications Writing of technical documentation Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams. Qualifications:  Bachelor’s degree Experience: Minimum 4 years of IT professional experience Minimum 4 years’ experience in development of information systems with Java Minimum 2 years' experience with UML or CASE tools Good experience with relational databases Good experience with web application development   Specific Expertise: Minimum 4 years' experience in design of information systems Minimum 4 years' experience in Java (both with J2SE and J2EE) Minimum 2 years' experience in developing secure web applications Minimum 1 years' experience in Apache Maven or equivalent Minimum 2 years' experience in Object Oriented design patterns e.g. AspectOriented Programming (AOP) Minimum 2 years' experience in developing Webservices (SOAP and REST) Minimum 2 years' experience in Testing Frameworks (JUnit, DbUnit, Spock, ...) Minimum 2 years' experience in relational databases (Oracle, MySQL..) Minimum 1 years' experience in the development of graphical user interfaces Minimum 1 years' experience in the Spring Web model-view-controller (MVC) framework Minimum 2 years' experience in other web Application frameworks (e.g. ZK, Spring) Minimum 1 years' experience in Angular2 or Angular JS or React or similar Javascript Framework Minimum 1 years' experience in development of web services and/or other solutions for interoperability of information systems. Minimum 1 years’ experience with version control systems Minimum 1 years' experience with JIRA and GIT would be an advantage Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMSJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSOAPRESTJUnitJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenSpockspring mvcDBunitRelational DatabasesinteroperabilityTestingObject Oriented Designweb application developmentCASE toolsJavascript FrameworksJavaWeb ServicesAgileWeb ServicesJiraJEESVNGITOOPJMeterSeleniumtest casesQuality AssuranceConfluenceCucumberDocumentationJava SEAngularbug trackingscriptingMaster's DegreeTestinginfrastructurecreating test plansFront-end test automationBack-end test automationAutomation TestingRegression TestingNegative TestingProtractorXRay

Role & Responsibilities: Provision of quality plans, quality assessments, quality control tests, evaluations and service level agreements associated with information projects Provide leadership and technical expertise within Test Automation and Quality Assurance. Ensuring that the development teams adhere to the principles, guidelines and best practices of the test strategy as defined. Focus on continuous test improvements including usage of appropriate testing tools, test techniques, test automation. Building and maintenance of quality standards as well as enforcing technical and testing standards. Monitoring of all the test activities, test results, leaked defects, root cause analysis and identifying areas of improvement. Implement steps required to improve the processes. Ensure the proper usage of available tools to gain the maximum benefit of the QA effort. This includes testing tools for functional, performance, automation, etc. Driving and improving the test team in areas of automated testing and agile testing. Provide technical expertise in Test Automation, Testing Methodologies, Testing Processes, Tools and Techniques across the teams. Qualifications:  Master's Degree Minimum 11 years of professional experience after studies Minimum 5 years of experience with implementing testing automation frameworks and tests in Java Experience in testing JEE apps, Angular apps and Web Services. Experience of both front-end and back-end testing automation Experience working with complex end-to-end processes that span multiple systems Experience working in Agile environments Experience on Defect/Bug Tracking. Experience on Test Strategies & Coverages. Knowledge of QA Standards. Knowledge of building sophisticated and highly automated infrastructure Knowledge to Design, develop and implement Test Plans, Cases & Processes. Knowledge to Preparing and execute test cases/scenarios (with datasets). Knowledge of Scripting & Documentation. Knowledge to Regression & Negative Testing.   Experience working with the following tools: Selenium Cucumber Protractor JMeter Confluence / Jira / XRay Java SE (write some non-Test NG classes of his own) Some minimal theoretical OOP knowledge: polymorphism, access modifiers, interface Versioning system for development (SVN, Git etc) Web services (either SOAP or REST) Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMSJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSOAPRESTJUnitJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenSpockspring mvcDBunitRelational DatabasesinteroperabilityTestingObject Oriented Designweb application developmentCASE toolsJavascript FrameworksJavaWeb ServicesAgileWeb ServicesJiraJEESVNGITOOPJMeterSeleniumtest casesQuality AssuranceConfluenceCucumberDocumentationJava SEAngularbug trackingscriptingMaster's DegreeTestinginfrastructurecreating test plansFront-end test automationBack-end test automationAutomation TestingRegression TestingNegative TestingProtractorXRayWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk Management

Role & Responsibilities: User guidance and support regarding the use of information systems / ICT tools. Support regarding network issues to the stakeholders of the Information Systems developed in house and to the support and developments teams of the SRD. Follow-up of incidents related to information systems. Organisation of the reporting. Follow-up of user requests. Follow-up of bug reports. User guides writing. Update knowledge in Wiki. Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 8 years of professional experience Specific expertise: ITIL compliant Incident and service desk management tools. PKI and certificates understanding. Network architecture, components and protocols understanding. RESTful and SOAP WebServices and architecture understanding. Proven knowledge in end user assistance and support of information systems. Good IT skills. Usage of Incident Management tools, ITIL compliant. Knowledge of wiki, collaborative sites and social networks. Excellent communication / writing skills. Capability of integration in an international/multicultural environment. Rapid self-starting capability and experience in working in team. Ability to participate in multi-lingual meetings. Able to use the office automation tools used in the Organisation (MS-Office). Language: English. French is an asset.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMSJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSOAPRESTJUnitJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenSpockspring mvcDBunitRelational DatabasesinteroperabilityTestingObject Oriented Designweb application developmentCASE toolsJavascript FrameworksJavaWeb ServicesAgileWeb ServicesJiraJEESVNGITOOPJMeterSeleniumtest casesQuality AssuranceConfluenceCucumberDocumentationJava SEAngularbug trackingscriptingMaster's DegreeTestinginfrastructurecreating test plansFront-end test automationBack-end test automationAutomation TestingRegression TestingNegative TestingProtractorXRayWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodology

Role & Responsibilities: Provision of quality plans, quality control and evaluation, quality assessments or other quality matters associated with information systems projects. Provide reasonable assurance of quality on basis of risk assessment and design the necessary level of coverage needed for the test cases. Escalate to the official responsible when needed Management of quality tests. Coordinate the tests for the applications: planning, coordination with deployment team for the environments, with analysts, and with our project management service Management of the implementation of test automation framework; provide reports on test automation results Execute functional and quality tests, including defects management. Validate deliverables (executable application, but also master test plan and others) received from the development team and give green light for acceptance Advice on quality improvements Support/provide assistance in the quality assessment of deliverables, more specifically in relation to the testing procedures during the elaboration phase – e.g. master test plan, consolidated test cases documents Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 9 years of professional experience Specific expertise: Minimum 3+ years of experience in test design and execution of tests Good knowledge (3+ years) of experience in test automation specific tools (Maven, SVN, Jenkins CI, Soap UI, Selenium Java and grid, TestNG, Eclipse IDE, Oracle Entreprise Pack for Eclipse) Minimum 1+ years of experience in test automation implementation and maintenance Minimum 3+ years of experience in the following: RDBMS (Oracle 11g, SQL), DB languages (PL/SQL) Minimum 3+ years of experience in a Testing methodology (ISO, IEEE, TMAP or others) Ability to coordinate testing phase and ensure high quality of deliverables Knowledge of software development methodologies (RUP, PM², Agile) Good knowledge of testing methodologies and tools; Good knowledge of test automation implementation Good knowledge of information systems lifecycle Knowledge of IBM Team Concert, IBM Quality Manager, Jira or MS Project is an asset Language: English.

Brussels
23 April, 2019
3 Months
C++MySQLTCP/IPJavaTomcatPythonActive DirectoryAndroidWeb ServerssecurityIT Service ManagementstorageOracle DBInfoBlox DNSMicrosoft Windows Server 2012proxyOpenText Content Suite 16.2OT Content ServerOT Archive CenterOT Directory ServicesOT System CenterOpenText Template WorkspaceMicrosoft IISIT architecture principlesnetworkingBasicCrystalComputer system engineeringJavaC#SeleniumREST APIWebDriverGUI testsJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJenkins CIPL/SQLOracle 11gTestNGEclipse IDESoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting ToolsJavaSpringHibernateMavenJSPTomcatRESTSOAJPAEJBVaadinBEA WeblogicOracle databasesORACLE RDBMSAtlassian Suite (GitJiraConfluenceStashCrucible)AngularMaster's DegreeinteroperabilityRESTful API'sBusiness AnalysisUMLData ModellingCBAPbig dataData IntegrationEnterprise ArchitectureInformation quality managementInformation securitydata protectionInformation processing servicesJavaOracleJ2EEXMLUMLDatabase DesignWeb ServicesGITJIRAORACLE RDBMSJ2SEAngularbuildingDesign PatternsModelling ToolsRelational DatabasesMaster's Degreeinteroperabilityobject oriented technologiesDeployment Toolslarge scale applicationsService Oriented Architectureweb applications securityJava web applicationsweb application developmentJavascript FrameworksSolution ArchitectureJavaJ2EEUMLWeb ServicesSOAPRESTJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache Mavenspring mvcSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational DatabasesTestingweb applications securityObject Oriented DesignApplication DesignJava web applicationsJavascript FrameworksJavaOracleUMLAgileSpringSOAPMavenGITScrumPL/SQLJava EEAngularModelling ToolsRelational Databasesweb application developmentGITPythonbig dataRedisRabbit MQDockerKafkaSciPyNumpyPandasDjangoFlaskHadoopElastic SearchDB NOSQLmap reduceMySQLSQLPythonRelational DatabasesAPIstesting Python toolsJavaMaster's DegreeJEE 6JavaJEEMaster's DegreeJavaXMLSOAPXSDRESTJPAJMSJTAMaster's DegreeJavaOracleJ2EECSSUMLRequirements AnalysisWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTWSDLAngular 4Spring Securityspring mvcModelling ToolsModelling & prototypingMaster's DegreeinteroperabilityApplication DesignJava web applicationsRelational DBMSfront-end frameworksUMLRequirements AnalysisBPMNMaster's Degreebusiness process modellingMicrosoft OfficeSoftware DevelopmentAgileRUPUse caseModelling ToolsBusiness CaseAnalysis ToolsMaster's Degreebusiness process analysisBPMN 2.0UML 2.0Requirements AnalysisBusiness AnalysisBPMNDefining-Planning RequirementsAgile PMBPMSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)experience in large organisationsbusiness process analysisJavaSQLHTMLCSSJavaScriptSpringMaster's DegreeSoapUISeleniumQuality AssuranceAutomated TestingJIRAQuality ControlSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingIS quality assurancequality proceduresJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSpringGITJUnitJIRAJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenArchitecture DesignDesign PatternsSpockspring mvcDBunitModelling ToolsAOPRelational DatabasessecurityMaster's DegreeinteroperabilityTestingobject oriented technologiesbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication Designweb application developmentCASE toolsXMLCSSWeb ServicesHTML 5jQueryJavaScriptSpringHibernateSOAPEclipseRESTJMSBootstrapXML/XPATHXSLTWSDLJava EEJava 7Angular 4Spring SecuritySpring 4.xMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaPHPASPHTMLCSS.NETJavaScriptASP.NETMaster's DegreeJavascript FrameworksJavaSQLUMLjQueryAgileJavaScriptSpringSOAPSVNGITGruntRESTJUnitRedisNoSQL DatabaseJasmineUnit TestingData ModellingDebuggingSpring BootJava 6Java 7Java 8AngularMockitoSpring CoreSpring RestSpring CloudAtlassian BambooGulpELKIntegration TestingAtlassian JiraAtlassian ConfluenceMaster's DegreeBitbucketApplication DesignElastic SearchJavascript FrameworksECMAScriptGOFJacksonGsonMockMVC TestJsonPathECMAScript 5JavaOracleAngular JSModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaXMLUMLAJAXJavaScriptSpringHibernateJenkinsMavenWeblogicJEEVaadinORACLE RDBMSBambooApache WicketApache TomcatSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilityIDEModelling ToolsMaster's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaOracleXMLWeb 2.0JEEAngular JSSOARDBMSNoSQL DatabasexslModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's Degreeinteroperabilitybusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureGraph DBsApplication DesignRelational DBMSC++WindowsQTComputer Visionindustrial accident datachemical accident riskanalysis methodologieschemical accident databasesJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaPHPXMLHTMLCSSWeb ApplicationsWeb ServicesAJAXjQueryJavaScriptTomcatPostgreSQLJasonApacheETL toolsPentaho Data IntegrationNextcloud.NETOracle PL/SQLPowershellMS SharepointscriptingModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Master's DegreeinteroperabilitySQL Serverbusiness process analysisService Oriented ArchitectureEnterprise ArchitectureApplication DesignRelational DBMSJavaScriptMongoDBNodeJSSolrJavaOraclePostgresModelling ToolsSoftware Development Methodologies (e.g. RUPAgile)Relational Databasesweb application developmentJavaSQLWeb ServicesSpringHibernateMavenWeblogicJEEEJBVaadinBootstrapJBOSS DroolsORACLE RDBMSSpring BootAngularinteroperabilitymessage oriented middlewareservice oriented busRESTful API'sUX/UI designITILconfigurationAdministrationMaster's DegreeDBMSJavaOracleJ2EEMySQLUMLWeb ServicesSOAPRESTJUnitJ2SEGUI (Graphical User Interface)Apache MavenSpockspring mvcDBunitRelational DatabasesinteroperabilityTestingObject Oriented Designweb application developmentCASE toolsJavascript FrameworksJavaWeb ServicesAgileWeb ServicesJiraJEESVNGITOOPJMeterSeleniumtest casesQuality AssuranceConfluenceCucumberDocumentationJava SEAngularbug trackingscriptingMaster's DegreeTestinginfrastructurecreating test plansFront-end test automationBack-end test automationAutomation TestingRegression TestingNegative TestingProtractorXRayWeb ServicesSOAPITILPKIRESTfulNetworkWikiMS Officeend user assistance/supportIncident ManagementService Desk ManagementJavaSQLMavenSoapUISVNRDBMSSeleniumtest executionQuality AssuranceJenkins CIPL/SQLGrid ControlOracle 11gTestNGEclipse IDEOracle Enterprise Pack for Eclipse 11gR1Software Development Methodologies (e.g. RUPAgile)TestingTesting MethodologiesAutomation TestingISOTMAP methodologyJavaDatabase DesignHibernateJenkinsMavenWeblogicTomcatScrumOracle databasesBambooRelease ManagementSoftware DeploymentSpring FrameworkRelational DatabasesContinuous Integration

Role & Responsibilities: Build, integrate and deploy Agency's applications Software code release management Creation and maintenance of the release and deployment procedures Actively participate in application's development process Complete and/or update of the technical documentation of applications Participation in meetings with the users and the internal development team  Qualifications:  Bachelor’s degree Minimum 9 years of professional experience Required Technical Competences: Excellent knowledge of software deployment management. Very good knowledge of software release management. Practical experience with applications servers like WebLogic and Tomcat or similar. Very good knowledge of the Continuous Integration methodology and the corresponding tools (Maven, Bamboo, Jenkins) Excellent knowledge of Java. Very good knowledge of the Spring framework. Very good knowledge of an Object Relational Mapping java library, preferably Hibernate. Experience with relational databases design and the Oracle database. Experience with working in Scrum teams. Desired Technical Competences: Experience with Restful web services. Practical experience with front-end application frameworks like Vaadin and Angular. Practical experience with client side technologies (JavaScript, CSS, Bootstrap). Knowledge of the test driven development and testing libraries like JUnit and Mockito. Knowledge of the continuous deployment strategy. Professional experience in an EU Institution is an added value. Language: English. Knowledge of French or German is an asset.

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία