ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Strasbourg
31 October, 2018
2 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPI

Participate in design sessions with project staff as required Build business processes to support orchestration of web services Work with SOA development team to implement SOA components Participate in team reviews of design artefacts and code, make changes as required, and recommend alternative solutions where appropriate Work with technical and functional teams to ensure effective delivery of systems Use software development methodologies and standards as defined by organization to effectively code and deliver systems Work with technical teams within group as well as outside group to ensure effective delivery Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated, and versioned according to standards     Qualifications   Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 9 years of IT professional experience of which, 5 years experience in SOA Platform Architecture and Development, including 2 years working with Oracle database Experience with Linux, UNIX  or AIX Enterprise environment Strong understanding of Service Oriented Architectures Strong background in systems architecture and relevant technologies, including portal technologies, middleware technologies, and J2EE Strong skills in Services Design Best Practices, Service Performance Monitoring, Service Performance Tuning, Service Interface Specifications Strong Object Oriented skills using open architecture standards as well as best practices, design principles, and techniques with regards to: BPEL, UML, WSDL, JDBC, SQL, XML/XSL, SOAP, WebServices WebServices Manager experience Significant knowledge and experience designing and developing Enterprise Service Bus/SOA/Integration Tier Architecture (BPEL/Business Process Orchestration, WebServices, J2EE) Knowledge of SOA Design patterns for building middleware systems ground up using Message Routing, Content Enrichment, Message Filtering, Message Transformation, Guaranteed delivery, Message sequencing, Batch message processing, error handling and reconciliation mechanisms 1Security, Logging, Auditing, Policy Management and Performance Monitoring and KPI for end-to-end process execution Expertise in interoperability standards and methods Capability to provide recommendations on improving the structure and efficiency of an organisation's IT systems Very good written and spoken English is required

London and Amsterdam
31 October, 2018
10 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware Deployment

Qualifications   Min.9 years of experience in IT (including higher studies), after secondary school  Min. 6 years of working experience on the following:  In supporting project planning, monitoring and management reporting for a large (>1M€/annum, 15+ team members) software development project; In controlling and managing a project repository of documents and other deliverables and their versions for a large (>1M€/annum, 15+ team members) software development project; In facilitating project management and requirements change management processes for a large (>1M€/annum, 15+ team members) development project Expert with Microsoft Project tool for planning and tracking of project work; Familiar with Atlassian JIRA and Confluence as a delivery platform; Familiar with  the role of configuration and document management in the context of a software Development project; the collection of actuals of work done and progress achieved and for the recording of these in MS Project schedules under the guidance of Institution’s project management. Collection of actual works done and progress achieved and for the recording of these in MS Project Schedules  Experience in drafting of periodic status reporting (Excluding financials) Prince 2 Foundation Level certification would be considered as asset Excellent written and spoken English is required 

Luxembourg
29 October, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLT

Description Application Testing Test cases/ Scenarios Definition Test Plan Definition Software Inspection and quality control More specifically, a Tester is needed to help PMs in the following tasks: with migration from Solaris to Linux  with investigation of production issues with technical testing, e.g. web services  with performance testing + to automatize tests  Qualifications Degree of higher education of at least two (2) years after GCE A- Level Minimum 3 years of professional experience in a similar position and in Java environment Minimum mandatory number of months of experience per area of expertise: Java (Java SE, Java EE, EJB, Applet, etc.): 24 months UNIX shell (sh, ksh, csh, etc): 12 months Oracle database: 12 months SQL: 12 months Apache Tomcat,JBoss, JSP, PHP: 12 months XML,XSLT,DTD, XML -schema: 12 months JIRA: 12 months JMeter, Selenium or equivalent: 24 months Good knowledge of English or French (minimum Level B2)

Tallinn
29 October, 2018
5 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCM

Participate in design sessions with project staff as required  Build business processes to support orchestration of web services Participate in team reviews of design artefacts and code, make changes as required, and recommend alternative solutions where appropriate Design, code, unit test, system test, performance test, debug, implement, and support 3rd party products; validation of the set-up of application layer services for the various environments (DEV/TST/PPR/PRD/PGD) Implementation of custom code/scripts if required Coordination of small technical work packages Work with technical and functional teams to ensure effective delivery of systems Support the client with the definition of software development methodologies and standards;  ensure that those standards are encapsulated in the future evolutions Work with technical teams within group as well as outside group to ensure effective delivery Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated, and versioned according to standards. Support the release manager with the entry into operation processes and related preparatory activities Support the test team with the definition of the enhanced solution testing methods, as well as related tools, scripts, automations and data Support the project manager with drafting technical specifications for work orders, specific contracts or call for tenders   Qualifications   Minimum 5 years of relevant  education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 7 years of IT professional experience, with a minimum of 4 years of experience in a similar role Experience with the following is considered mandatory: Microsoft Exchange and Microsoft SharePoint Virtual Servers: VMWare ESX Microsoft Windows Server based environments and Active Directory Configurations Microsoft SCOM Microsoft SCCM Experience in Message Routing, COntent Enrichment, Message Filtering, Message Transformation, Guaranteed Delivery, Message Content Enrichment, Message sequencing, Batch message processing, error handling and reconcilation mechanisms Public Key Infrastructure (PKI) systems Replication & Disaster recovery Familiar with ITIL/ITIL V3 concepts Security, Logging, Auditing, Policy Management and Performance Monitoring and KPI for end-to-end process execution Very good spoken and written English

Paris
26 October, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling

Description Maintain the already existing functional specifications and XML schemas. Provide clarifications to the users of the documentation and update the documents where relevant. Create new specifications where relevant, including modelling of business processes, drafting functional specifications, data modelling, design XML schemas Prepare test plans and test specifications, including sample XML messages. Coordinate the execution of tests, follow up on the incidents. Assist the project manager in project management activities (e.g. work planning, preparation of reports, follow up on risks and issues, etc.). Prepare and conduct workshops/meetings with project stakeholders. Develop business cases and approaches/methodologies to the analysis work.  Qualifications Minimum 6 years of relevant experience. University degree (BSc) in computer science, computer engineering or business administration or equivalent. Knowledge of working in the financial market and, experienced in regulatory IT projects and European regulatory data reporting frameworks (such as MiFID, EMIR or similar financial sector regulations). Excellent knowledge of methodologies and practical experience in defining and documenting requirements, both functional and non-functional. Experience in drafting tests specification, as well as performing and coordinating tests. Excellent analytical skills and a problem-solving attitude. Very good command of oral and written English. Excellent knowledge in using Microsoft applications, including Word, Excel, Power Point, Visio. Experience in data mapping/modelling. Experience in XML/XSD or similar technologies. Advantageous: Knowledge of financial instruments and securities markets processes. Knowledge of data reporting standards.

The Hague
22 October, 2018
4 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NET

Description Taking the lead in the analysis, design and actual development(programming) of the solution, including prototyping, based on the existing solution requirements specifications and high level technical architecture, using amongst others Microsoft .NET (C#), Javascript, Microsoft SQL Server, Elastic Search and Active-MQ; Implementing unit tests for the developed components; Contributing to the improvement of the development and build process. Qualifications 3 years of formal higher education at least equivalent to a level of bachelor degree and minimum of 7 years of experience in software development Minimum of 5 years of experience in Microsoft .NET (C#) development Minimum of 3 years of experience with ASP.NET MVC development Minimum of 2 years of experience with Javascript frameworks development Desirable Knowledge of: MS SQL Server; TFS or other ALM and Continuous Integration tools; Active-MQ (A-MQ); search engines such as Elastic Search or Attivio; ASP.NET MVC; SOLID principles, DDD and design patterns Working knowledge of English (B2 level) is mandatory A valid Certificate of Good Conduct is required before the start of the services 

Tallinn
25 October, 2018
4 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNP

    Security configuration and operations standards for security systems and applications, including policy assessment and compliance tools, network security appliances, and host-based security systems Develop and validate baseline security configurations for operating systems, applications, and networking and telecommunications equipment Perform internal and external technical control and vulnerability assessments to identify control weaknesses and assess the effectiveness of existing controls, and recommend remedial action. Perform source code reviews Perform network and application penetration testing ( Black box, Grey box and White box) Defining detailed security architecture Performing technical security audits Security monitoring and log analysis Provide support during security incident analysis Perform IT infrastructure/ Application Security configuration reviews Design and implement technical security mechanisms and technologies Design and develop technical security standards and procedures   Qualifications   Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 6 years of relevant professional experience in IT security Advanced knowledge or experience of/in:  Implementing security best practice guidelines (ISO 27001, NIST, SANS Top 20 OWASP and etc.) Good practice in the secure configuration of servers, network devices and applications Networking protocols and application communications. TCP/IP, Network Security. Network analysis tools. Securing Unix and Windows operating systems; Linux, Active Directory and Microsoft      Forefront Identity Manager administration; Securing middleware and applications. Network penetration testing Web application penetration testing Performing vulnerability assessments Performing forensic image collection and analysis Managing/deploying the following security technologies: Firewalls; Antivirus, IDS/IPS - Intrusion detection/Prevention Systems, SIEM – Security information and event management; IAM – Identity and access management; APT – Advanced Persistent threat detection; DLP – Data loss prevention; VA – Vulnerability Analysis and mitigation; PKI – Public key infrastructure; Virtual environments; Endpoint security; Mobile security; Communications and data encryption ; Remote access methods; Backup and disaster recovery methodologies; Patch management technologies and processes; Wireless protocols and services. OWASP and secure software development standards Performing security code reviews. Security configuration reviews of IT Infrastructure and security devices, OS, Databases etc. Expected to possess one or more of the following qualifications: Certified Information Systems Security Professional with Information Systems Security Architecture Professional concentration (CISSP-ISSAP) Certified Information Security Manager (CISM) Certified Information Systems Auditor (CISA) OSCP, OSCE, GPEN, CEH, CCNA, CCNP

London & Amsterdam
22 October, 2018
10 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes design

Qualifications:  Bachelor Degree in Information Systems/ IT Systems Engineering or other relevant field Minimum 12 years of experience in IT (including higher studies) with a minimum of 8 years of specific experience in a similar role. Minimum 8 years of experience in Business Process Modelling and Business Use case Modelling Minimum 4 years of experience with iterative and waterfall development Experience in the following is considered mandatory: Business Vision and Scope definition  Structured Requirements capture and analysis Data and Entity Relationship Modelling (ER) Business Modelling with UML Business Process modelling using BPMN2 Information flow modelling Excellent skills to design mock-ups and wireframes, navigation models, user journeys Agile techniques and principles User Acceptance Testing Requirements Planning and prioritization  EA sparx ITIL and BA- relevant certifications will be considered an asset Language: English.

Tallinn
24 October, 2018
3 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster Degree

Role & Responsibilities:  Maintain and produce EPMO templates  Update content in the EPMO intranet Provide first-line functional support for PM tools Collect actuals data and forecasts Assist in producing regular and ad-hoc reporting for the management Contribute to the production of training content Contribute to develop project tools and techniques  Provide assistance to the project team  Qualifications:  Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school  At least 4 years’ experience in Information and Communication Technologies (ICT), including 3 years in consultancy among which minimum 2 years’ experience in IT project consultancy Experience of working within a project management office utilising Prince 2 or an equivalent project management methodology is needed. Prince 2 foundation qualifications or an equivalent industry standard project management methodology. Good knowledge of project management standards and techniques Knowledge/Usage of project management tools.  Experience of using MS Project, MS Word, MS Excel and MS PowerPoint and the ability to utilise desktop applications. Language: English.

Luxembourg
26 October, 2018
6 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange Server

Role & Responsibilities: Legacy and public telephony technologies - QSIG,Routing Plan ,Billing,  IP Telephony protocols and architectures (SIP,SCCP,RTP, SRTP ...),  Videoconferencing and telepresence protocols and architectures (H323,ISDN,SIP,GW,GK,MCU ...),  FAX services and solutions (MFD, RightFax, Fax Over IP, T38),  Voice and Mail Messaging solutions (Unity, Exchange, ...),  Call center,IVR and Voice Recording solutions,  Internal and Public Mobile Communication solutions,  Web Voice Video and Conferencing Solution (and related Security aspects),  Unified Communication (LDAP,AD, H350,XML,OCS,CUCM,CUPS.CUMA,...),  Voice and Video Phone Proxying,  Traffic encryption (HTTPS, IPSec, GRE),  Network traffic segregation (VLAN, VRF, MPLS, trunking, etc.),  Operation Management and Service Reporting, Mobility ( Jabber , Presence Server) Design high availability topologies based on ether channel, bridge groups or routed interfaces on the IP telephony domain Designing internal projects Supporting the operation team during implementation Assisting the support team during troubleshooting and problem solving.  Writing implementation roadmaps for the configuration phase Support the maintenance team during migrations and configurations Qualifications:  University Degree (of minimum 4 years after secondary school) in an ICT related field or equivalent Minimum 8 years of experience in the specific domains as described in the above mentioned duties In depth experience with Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony Manager Experience with Cisco Jabber In depth experience with protocols relevant to audio-visual communication sessions such as: H323, SID, MGCP, SCCP..) Experience with RTP and ISDN protocols analysis and experience in reconstructing RTP streams for voice quality issues In depth experience with Cisco Extension Mobility and specifically with Telisca SSO application  Experience with SNMP, SYSLOG, Active Directory and Exchange Server Experience with VMWare workstation Experience with Wireshark (Ethereal) would be desired Language: English. French would be considered as a strong asset.

The Hague
22 October, 2018
4 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTesting

Job Description: Taking the lead and advising on the test analysis, design and execution of specific parts related to a large monolithic core solution currently being re-engineered to a micro service-based application; Design, code and execute new automated GUI tests based on C#/Selenium Webdriver triggered by continuous integration of builds; Design, code and execute automated tests of micro services running in (Docker) containers;  Design and execute manual test scripts of the Solution; Design and execute performance test scripts (Visual Studio Load tests); Design and execute data migration tests converting a large database of the solution into multiple autonomous databases required for micro service architecture;  Creating representative test data for the Solution. Qualifications Bachelor's in an IT related field Minimum 5 years of experience in conducting functional testing of web applications Minimum 2 years of experience in designing, coding and executing automated tests using tools, such as HP Unified Functional testing (QuickTest Professional) or  Selenium WebDriver  Minimum 1 year of experience in designing, coding and executing automated tests on applications based on  micro-service architecture or running in containers Minimum 6 months of experience in test planning and test management and minimum 6 months of experience in conducting performance testing of web applications / services Knowledge of testing on various test levels using a variety of test types. Knowledge of how to determine suitable test approaches; compose suitable Test Documentation; define suitable acceptance criteria; review structurally work products from other teams. Knowledge of how to design, code and execute functional automated tests on applications based on a micro-service architecture or running in containers  Knowledge of how to design, code and execute functional automated regression tests of web applications (preferably by using Selenium WebDriver  in continuous integration) Knowledge of how to conduct performance testing of web applications/services would be an asset Knowledge of ISEB/ISTQB terminology, (demonstrated by passing the relevant certification exam(s))would be an asset Knowledge of test management, planning, test metrics and estimations would be an asset Knowledge of testing the following Software Quality Characteristics: Functionality, Technical Security, Usability, Efficiency, Reliability & Maintainability would be an asset Working knowledge of English (level B2)

Ispra
22 October, 2018
9 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL tools

Description Provision of expert advice on data visualisation solutions and dashboards as well as data management, transformation and access solutions. Development and integration of improved data visualisation solutions and dashboards (including e.g. Tableau, Qlik-Sense, Highchart libraries and D3.js). Development and integration of maps (e.g. leaflet.js). Development and maintenance of databases, related to the project. Integration of Data Access solutions, via Rest Services or Databases. Participation in meetings of the Knowledge Centre's coordination team. Project documentation is maintained in English.  Qualifications Master's Degree, minimum 5 years of higher studies after secondary school Minimum 3 years of working experience in IT sector Deep knowledge of technologies for data visualisation solutions and dashboards as well as data management, transformation and access. Ability to interpret, analyse and structure data in order to create clear, compelling data visualisations, dashboards and maps. Ability to develop and maintain databases related to the project and to integrate data access solutions. Specific expertise Data visualization software and tools (e.g. Tableau, Qlik-Sense, Highcharts, d3.js) Knowledge of Drupal CMS for integration of developed visualisations/front-end components Javascript and one or more javascript frameworks (JQuery, Angular.js, Bootstrap, …) Javascript libraries for interactive maps (e.g. leaflet.js) HTML5 and CSS Python and other scripting languages Interfacing front end applications with REST back-ends for data access Relational database systems and SQL, PL/SQL ETL tools The following expertise would be an asset: Web technology (Atom, CMS platforms) Page 4 of 4 XML, XSLT, AJAX, JSON, GeoJSON Proficient understanding of code versioning tools, such as Git, SVN Good knowledge of the design and development of web and multi-tier applications Understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them

Brussels
24 October, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange Server

Project description: Designing internal projects, supporting the operation team during implementation and assisting the support team during troubleshooting and problem solving. Writing implementation roadmaps, which will be used by the operation team during the configuration phase, Support the maintenance team during migrations and configurations. IP telephony: Design and support the expansion of the CUCM cluster to 40.000 devices. Intergrade 20 branch sites with a secure and reliable backup solution (SRST). Integrate with existing Ericsson MD110 (EURO ISDN-QSIC PRI). Design Dial-plan, CAC, AAR, TON manipulation. Provision phones for SRST mode with SRST Manager. Bulk editing, using excel files. Implement analog solution based on VG350, VG224 analog gateways with MGCP fallback to H323 for peripheral EP buildings. Design high availability topologies based on etherchannel, bridge groups or routed interfaces. Unified Communications - Jabber for CUCM 8.6 and 9:
 Design cisco Jabber solution for IM, Presence, video and AD. Integrate with voice-mail (cisco unity connection). Calendar integration for Exchange. Videoconference with video endpoints and MCU (EX60). Integration with roaming profiles and extension mobility.
 User POC presentation, pilot design, 3rd level support. Jabber softphone mode. Role & Responsibilities:  Legacy and public telephony technologies - QSIG, Routing Plan, Billing 
 IP Telephony protocols and architectures (SIP, SCCP, RTP, SRTP...), 
 Videoconferencing and telepresence protocols and architectures (H323, ISDN, SIP, GW, GK, MCU...), 
 FAX services and solutions (MFD, RightFax, Fax Over IP, T38), 
 Voice and Mail Messaging solutions (Unity, Exchange,...), 
 Call center, IVR and Voice Recording solutions, 
 Internal and Public Mobile Communication solutions, 
 Web Voice Video and Conferencing Solution (and related Security aspects), 
 Unified Communication (LDAP, AD, H350, XML, OCS, CUCM, CUPS. CUMA...), 
 Voice and Video Phone Proxying, 
 Traffic encryption (HTTPS, IPSec, GRE), 
 Network traffic segregation (VLAN, VRF, MPLS, trunking, etc.), 
 Operation Management and Service Reporting, 
 Mobility (Jabber, Presence Server) 
 Qualifications:  Bachelor degree in IT or related field after secondary school H323, SIP, MGCP, SCCP, CALLMANAGER 6,7,8, CALLMANAGER EXPERSS, UNITY EXPRESS 
 MEETME EXPRESS, UCCX, UC 500 SERIES IPMA CDR REPORTING, SIP ENDPOINTS, TRANSCODING, MEDIA RESOURCES, CSS, TRUNKS, CLICK TO CALL, CISCO UNITY CONNECTION 
 CISCO PRESENSE SERVER, CISCO JABBER, SRST MANAGER. CIMC management VMware workstation, ESXI 4.1, 5, 5.1. Raid analysis. Link teaming analysis for ESXi. ESXI storage 
management (NFS server datastore, SAN datastore) Clone. 
 Wireshark
 Xtranslator (CUCM sdi trace analyzer). 
 H323, SIP, RTP, ISDN protocol analysis. 
 Reconstruction of RTP streams for voice quality issues. 
 CUCM RTMT 
 Voice debug and show commands on Cisco gateways. 
 Working with Cisco TAC and engaging in the troubleshooting process. 
 Single Sign On (windows and extension mobility): Telisca TSSO 
 Missed calls to email (Exchange): Telisca Missed calls. 
 Presence status on Outlook Web Access: Pstech Jabber for OWA 
 NETWORK DESIGN/OPTIMIZATIONSNMP 
 SNMP, SYSLOG 
 Active Directoy, Exchange Server 
 Language: English.

Ispra
31 October, 2018
10 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQL

Description Working on the porting of the whole Java codebase from Java 7 to Java 8 Updating all the application’s dependencies (libraries, toolkits) to the latest version, including Hibernate 5 and Spring Refactoring the application’s Hibernate entity structure Working on the application’s custom queries written in HQL and SQL, with some MySQL-specific syntax Refactoring the code as needed Increasing unit test coverage using Junit Implementing new features, including but not limited to: adding new statistical applications, developing the packaged version of the application, changing the authentication version, etc Qualifications Master's Degree, minimum 5 years of higher studies after secondary school Minimum 10 years’ experience as a Java developer in complex projects and contexts In-depth knowledge of Java syntax and libraries In-depth knowledge of Java 7 and 8, and of the latest changes and additions to the language (mandatory for implementing the migration from Java 7 to Java 8) In-depth knowledge of Java EE, JSP, and multi-tier applications In-depth knowledge of enterprise toolkits and libraries, with focus on data persistence: Hibernate up to version 5, JPA, Spring, etc. Very good knowledge of SQL and HQL syntax; ability to develop complex queries Very good knowledge of test-driven development practices and tools (e.g. Junit) Experience with version management and issue tracking systems, e.g. SVN, Jira, etc. Very good knowledge of development IDEs, Eclipse in particular Good knowledge of project compilation/deployment tools such as Ant and Maven

London & Amsterdam
22 October, 2018
10 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence tools

Role & Responsibilities:  Develop modelling standards, guidelines and best practices. Contribute to the enterprise and projects specific data architecture and business reporting and information flow design. Develop and maintain subject area conceptual data models for relational, dimensional and document oriented systems. Take part in the peer review of data related deliverables. The Data Architect will also play the role of Data Modeller when required, and as such, will: Capture, model and describe data requirements, data definitions, business rules, data quality requirements, data security requirements Develop and maintain logical and physical data models (both transactional and dimensional) Develop and maintain canonical message models Reverse engineer and document physical database schemas Define source-to-target mappings for data migrations. Communication abilities: Able to summarise and present successfully key technical issues to the relevant stakeholders (developers, analysts, peers, management and business users) considering the background of the audience Prepare and deliver formal presentations to the relevant stakeholders Experience in managing interactions between the data architecture team and other stakeholders (database administrators, software architects, business analysts, testers, support, management, business, etc.) Demonstrable leadership capabilities are mandatory. Qualifications:  Mandatory working experience Minimum 12 years of experience in IT (including higher studies) Minimum 8 years of working experience: In Data Architecture & Data Modelling for transactional and dimensional systems In designing and reviewing conceptual, logical and physical data models, for relational (OLTP), dimensional (OLAP) and document oriented (XML, JSON) databases Of the full development lifecycle of complex large scale and multi-user applications In designing and implementing data warehouses, reporting solutions (BI) and data integration flows and batch processes (ETLs) With RUP or comparable systems engineering disciplines. Mandatory technologies: PowerDesigner Sparx Enterprise Architect XML Spy TOAD anq SQL Developer ETL tools (e.g. Oracle Data Integrator, Informatica Data Quality) Business Intelligence tools (e.g. Oracle BI Publisher, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) Desirable: Knowledge of design patterns of ETL-based integrations within large organisations Experience with data models and standards in the pharmaceutical and medical domainds Experience with working with and designing resources structure for RESTful APIs Experience in data design governed by Enterprise Data Architecture, preferably using TOGAF. Advanced level knowledge and understanding of application design, systems engineering and integration, in particular in the areas related to the key responsibilities described.  Language: English.

London & Amsterdam
22 October, 2018
10 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi development

Role & Responsibilities: Domain Expertise: Solution design of medium to large JEE implementations Configures software and tests platform-specific versions of one or more software products Reports the outcome of testing and identifies potential improvements to the process and to the software products according to agreed designs/requirements Experience working with key users in a fast paced and changing business environment to design and develop software that meets business need Experience of the full development lifecycle of complex large scale and multi-user applications Production of the relevant technical documentation, such as system designs, class designs and documentation for the support team Capacity to assist the support team in training the users of the system A strong technical background, specifically the delivery of complex software systems Knowledge in IT Service Management and/or Risk frameworks, and/or international standards Qualifications:  Mandatory working experience Minimum 9 years of experience in IT (including higher studies) Minimum 6 years of working experience in: Workflow solutions using Java technologies (Activiti, jBPM) Api design & development (REST/JAX_RS) Using agile software development methodologies (i.e. Kanban, Scrum and other lean techniques) Objective Oriented Analysis & Design (OOA&D) with UML (Unified Modelling Language) Minimum 2 years of working experience in: Experience AngularJS or Angular. Desirable: Min. 2 years of working experience with Continuous integration (Jenkins/Maven/Nexus/Sonar) Min. 1 year of working experience with Documenting solution design (Archimate, Rozanski  & Woods views) Software development lifecycle technical standards Experience with Liferay and/or Activiti will be considered an asset Strong knowledge of application platforms (e.g. Portal/Content Management, Documentum/Document management, Identity & Access Management Systems, Workflow/Case management Systems, Enterprise Resource Planning, Master Data Management and Unified Communications) Language: English.

Ispra
25 October, 2018
84 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platforms

Description   Implementation, configuration, and management (including monitoring) of a HPC platform based on a public cloud (e.g. Amazon) and/or a private infrastructure; Development of solutions for Big Data management and processing; Implementation of interoperability among distributed computing platforms and infrastructures –e.g. datacubes, big data analytical infrastructures, etc. Implementation, configuration, and management of a collaborative environment for workflow application compilation and execution; Platform documentation. Use of AGILE methodology and microservices software approach.   Qualifications   Master's degree required , minimum 5 years of studies after secondary school 7-9 years of professional experience in It  Deep knowledge in the following technologies: Cloud Infrastructure and virtual platform configuration, utilizing a public cloud services. In particular, a good knowledge of Amazon cloud technology and its software: AWS (Amazon Web Services), object storage technology Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service). Assistance in the implementation of software engineering solutions for process and platform virtualization based on container technologies and related orchestration –including Docker and Kubernetes. Good knowledge of Big Data DB technologies -e.g. HBase, Hadoop, etc.; Knowledge of Restful technology and interfaces and Microservices approach; Capabilities to write clear and structural technical documents. Fluency in English Ability to participate in multi-lingual meetings. Specific expertise Minimum 3 years of experience in cloud infrastructures and virtual platforms.  

Brussels
31 December, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMaven

Qualifications: Minimum of 4 years of proven knowledge of Java Spring, Maven, JS, SQL, J2EE, XML Experience in Eclipse, EJB, Weblogic and Oracle would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs Excel

Qualifications: Prince2, PMO, Ms Project, Ms Excel, Ms Visio Experience in Agile/Scrum, CMMI, Cobit and P2MM would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelSyBaseOracle PL/SQLBO objects

Qualifications: Sybase, Oracle SQL BO objects Experience in Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, ArchiMate and Microsoft Team Foundation Server (TFS) would be considered an asset Language: English and/or French

Thessaloniki
31 December, 2018
6 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMicrosoft Office

Apogee Information Systems currently has a vacancy for an IT Sales Professional fluent in English, to offer their services in Thessaloniki, Greece. We are looking for a highly motivated, dynamic Information Technology (IT) Sales Professional. The selected candidate will be in our HQ. Work will be carried out on site at Apogee's premises. Needed skills: Analyze and create new business opportunities Participate in meetings & coordinate presentations Attention to detail and follow-up skills are absolutely required Establish new clients through cold calling and referrals Excellent communication and an ability to work well with others is a must Minimum 2 years experience in Sales (preferably in IT) University degree in related field Knowledge of MS Office Suite Fluency in English and ability to participate in multi-lingual meetings

Brussels
31 December, 2018
12 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMicrosoft OfficeJavaJavaScript

The selected candidate will be in Brussels and part of a dev team. Work will be carried out on site at customer's premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated into our customer's team onsite having a contract of one year plus opportunity to prolong it. Creating new JAVA applications, participating in the entire lifecycle of these; Writing technical documentation. Software maintenance of all existing web applications. Needed skills: Minimum 8 years of combined studies and experience Minimum 6 years of experience in Development In-depth knowledge of application development environments In-depth knowledge of server-side technologies and tools: JPA: Hibernate or Eclipse; Spring; Jersey or Spring Rest; REST / JSON / Jackson or EclipseMoxy; Weblogic / Tomcat; Maven Basic knowledge of client-side technologies and tools Knowledge of interoperability technologies (e.g. web services, message-oriented middleware, service-oriented bus) is a plus. Ability to give technical presentations, apply high-quality standards, cope with fast changing technologies used in application development Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills Capability of integration in an international/multi-cultural environment, rapid self-starting capability, and experience in working in teams Fluent language skills in English in needed French language would be considered an advantage

London
31 December, 2018
2 Months
J2EEXMLSQLUMLLinuxUnixWeb ServicesSOAPSOAJDBCBPELxslAixWSDLIntegrationEnterprise Service BusService Oriented Environmentsobject oriented technologiesTier ArchitectureKPIJiraPrince2ConfluenceAtlassianSoftware DeploymentJavaOracleMS SQLPHPXMLUnixJbossJiraJSPTomcatJMeterApacheSeleniumDDDXSLTWindows ServerITILVMWareITIL V3MS SharepointPKIMicrosoft ExchangeVirtual ServersMicrosoft SCOMMicrosoft SCCMXMLXSDMS VisioMs ExcelDefining-Planning RequirementsMS WordMS PowerPointData Modelling.NETC#JavaScriptASP.NET MVCASP.NETLinuxUnixDatabasesWindowsPKIActive DirectoryNetworkTCP/IPOWASPTestingFirewallsISO 27001NISTSANSAntivirusIDS/IPSSIEMIAMAPTDLPVAOSOSCPOSCEGPENCEHCCNACCNPUMLRequirements AnalysisAgileSparx Enterprise ArchitectBPMNUser Acceptance TestingDefining-Planning RequirementsWaterfallbusiness process modellingbusiness use case modellingiterativebusiness vision & scope definitionData & Entity Relationship Modelling (ER)business modellinginformation flow modellingmock-ups & wireframes designMS ProjectPrince2Ms ExcelMS WordMS PowerPointIT ConsultingMaster DegreeVMWareCiscoSIPActive DirectoryUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficVLANUnityOperation ManagementmobilityExchange ServerSeleniumWebDriverTest DocumentationTestingMS SQLHTMLCSSjQueryJavaScriptRESTPythonBootstrapPL/SQLAngularTableauDrupal CMSETL toolsVMWareCiscoSIPActive DirectoryNetwork DesignDebuggingtroubleshootingnetwork optimizationUnified CommunicationsIP TelephonyJabberVideoconferencing and Telepresence protocols & architecturesVoice & Mail messaging solutionsFax solutionsCall CenterVoice Recording solutionsMobile Communication solutionstrafficHTTPSIPSecVLANUnityOperation ManagementmobilityCall ManagerISDNExchange ServerJavaSpringHibernateMavenEclipseJunitJiraJSPJPAANTJava EEJava 7Java 8HQLOracle SQLXMLJSONRUPTOADSparx Enterprise ArchitectConceptual Data ModellingLogical Data ModellingSQL DevelopingData ModellingSoftware development life cycleData ArchitectureXML spyPower DesignerData WarehousesOLTPOLAPtransactional & dimensional systemsphysical data modellingdesign data modelsreview data modelslarge scale applicationsETL toolsBusiness Intelligence toolsJavaUMLAgileJEEJAX-RSAngular JSRESTAngularJBPMActivitisolution designObjective Oriented Analysis & Design (OOA&D)Api designApi developmentbig dataRESTfulDockerKubernetesAmazon Web ServicesCloud InfrastructureAmazon cloud technologyAmazon S3DB technologiesHBaseHadoopvirtual platformsJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMicrosoft OfficeJavaJavaScriptHTMLUML

The selected candidate will be in customer's premises starting the mid of May, 2014. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated in our customer's team on site having a contract for one year plus opportunity to prolongue it. Gather and document business requirements and assist stakeholders in prioritizing requirements; Conduct feasibility and related studies and perform stakeholder analysis; Create and maintain technical and user documentation as well as document standard operating procedures (in cooperation with the Quality Assurance team); Perform business data modelling;  Model, analyse, and improve business processes; Specify the user interfaces and develop use cases, test cases and contribute to testing; Prepare training material and conduct user training; Assist in the development and implemention of standards. Needed skills: University degree with minimum 2 years experience in IT and Business Analysis; Hands on experience in requirements management in Agile environment and in developing use cases, user stories, and drafting user interfaces;  Experience in software modelling techniques and modelling of functional requirements;  Working experience in process mapping, workflow process analysis and process reengineering; Proven experience in coordinating technical experts, developers and users and in facilitating meetings; Expertise with UML, and CASE tools like Sparx Enterpise Architect; Hands on experience with testing applications and training users;  Knowledge of MS Team Foundation Serverand with application development using MS SharePoint will be considered as an asset; Fluency in English, both written and spoken.

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία