ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Luxembourg
27 June, 2019
1 Years
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operations

Monitoring database activity applying preventive and corrective actions Database performance monitoring and tuning Installing Oracle softwares (Oracle DB, Cman, Clients) Oracle patching and upgrades User and security management Management of DB backups Installation and administration of RHEL servers Integration and maintenance of the monitoring platform  Writing of documentation of environments and maintenance procedures.     Qualifications   You hold an University degree (minimum 4 years) in an ICT related field, or equivalent background knowledge and experience You have between 4 and 7 years of experience Excellent technical knowledge of ICT infrastructure and systems in his/her domain of expertise: o OS : RedHat Linuxo Database : Oracle, MySQLo Shell scripting Desirable: NFS, Oracle RAC, Oracle EM, Apache, Tomcat, Drupal Excellent knowledge of ITIL best practices in ICT operations Excellent knowledge of tools for ICT management: standards, market trends, practical implementations Recent practical experience with ICT operations in his/her domain of expertise: setup of operations, conducting of operations, implementation and follow-up of SLAs

Brussels
1 July, 2019
8 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise Architect

Development and design of software applications Implementation and customisation of applications Technical analysis and specification of applications Technical assessment of technologies and/or related products Analysis, definition and/or validation of business requirements and business processes  Architecture and design of information systems Analysis, definition and/or validation of system architectures  CI/CD analysis and implementation Solution Design Architecture  JAVA DEVOPS Architecture   Qualifications   Master Degree in IT or related filed with 7 years of professional experience in IT  OR  Bachelor Degree with a minimum of 12 years of professional IT experience.  Minimum 9 years of experience in analysis and development of web applications using Java/J2EE Proven experience of minimum 7 years in multiple projects and applications using SOA/REST architecture Minimum 2 years of experience using UML or equivalent Minimum 4 years of experience on the following is required:  HTML 5, JavaScript Tomcat, Weblogic Spring Framework (Spring, Spring MVC, SpringBoot) Bamboo/ Jenkins/ Git/ BitBucket/ Docker AWS/AZure Professional knowledge and experience on the following would be considered as asset: Agile/Scrum/ Kanban SQL Sonar, JUnit, Selenium, Activiti, EHCache, ActiveMQ, logback Previous architectural and design experience Oracle/Sun Certified Java Enterprise Architect Excellent written and spoken English is required. Knowledge of French language will be considered as asset

Brussels
26 June, 2019
8 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordination

The roles include: Team coordinator  Scrum master Deep analytical skills Ability to understand IT Architectures Knowledge of Release and configuration Knowledge of Testing processes   Other relevant tasks will be: Coordinating large projects involving multidisciplinary teams Facilitating meetings for the team (e.g. daily scrum, sprint planning, sprint demo and retrospective meetings) Coaching team members in Agile practices.  Mediating through conflicts. Fostering the developer team’s self-organisation. Project planning, cost estimation planning, definition of tasks Drafting functional and non-functional requirement reports Producing and updating technical and security reports  Liaising with users and technical teams to analyse & resolve system incidents Performing regular monitoring and technical system checks throughout several environments   Qualifications   Master Degree in IT or related matter or Bachelor Degree complemented by 5 years of professional practice in IT Minimum 7 years of experience in ICT (or 12 years if Bachelor);  Ability to work in a multidisciplinary capacity within IT projects like project management, functional analysis, system architecture, release and configuration management and testing coordination;  At least 7  years of experience in Java (analysis, development);  At least 5  years of experience in team leading, coaching and stakeholder communication;  At least 7  years of experience in multiple projects and applications applying SOA / REST Architecture;  At least 5  years of experience in multiple projects and applications in Java Application Architecture (Object Oriented Analysis & Design, Design Patterns, Overall knowledge of Java solutions of the market);  At least 5  years of proven experience in software development methodologies (Agile, Scrum, Kanban or equivalent); At least 4 years of experience in UML or equivalent;  Excellent knowledge of English. Knowledge of the following is highly desirable:   HTML5, JavaScript, Tomcat, WebLogic, Spring Framework (Spring, Spring MVC), HTPPS, SSL, JSON, SQL; At least 4 of the following: Sonar, Jenkins, Git, JUnit, Selenium, Activiti, EHCache, ActiveMQ, loqback; Scrum, Agile and/or Kanban certification will be a big asset; Oracle/Sun Certified Java Enterprise Architect;

Hague
26 June, 2019
5 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXP

Working knowledge of English: B2 or higher Minimum of 3 years of experience with Liferay Minimum of 3 years of experience in ICT in medium-sized enterprise environment Knowledge of RedHat Enterprise Linux 7.4 Knowledge of Bash script Desirable: Experience with installing Liferay 7 DXP in RedHat Enterprise Linux (version 6.5 or 7.X), including clustering, SSL, LDAP integration Experience with Apache HTTP web server in RedHat Enterprise Linux 7.X (proxy to Tomcat) Experience with Liferay Developer Studio Experience with Maven 3.X (preferably in combination with Git) Experience with SQL Experience with Git (preferably Microsoft TFS and Git) Experience with Puppet Experience with UML diagrams (preferably using Microsoft Visio) Knowledge of Microsoft Windows Server 2016 Knowledge of Microsoft AD LDS Knowledge of Powershell script Knowledge of Microsoft SQL Server Awareness of generic Networking concepts such as VLAN, firewall, F5 load balancing, DNS Knowledge of Matomo (Piwik) Knowledge of OpenFire XMPP server  

Amsterdam
3 July, 2019
1 Years
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management tools

Take minutes of meetings Use project management tools and methodologies, including recognised project planning tools. Monitor and report against pre-defined criteria; Ability to work quickly, efficiently, methodically and with accuracy; Pro-active; Self-starting; Communication abilities: Receive and understand instructions; Deliver messages clearly, including via formal presentations.   Qualifications   Min.12 years of experience in IT (including higher studies) Relevant professional qualifications (e.g. Secretarial/Office Skills or Porject Management, etc.) Min. 8 years of experience in IT Project support of a similar complexity to the service requested Min. 8 years of working experience: Use of project management tools and methodologies, including recognised project planning tools; Monitor and report against pre-defined criteria; Take minutes of meetings  

Cologne
11 July, 2019
1 Years
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMS

• Analyse and estimate requests for changes, project tasks related to the competence, bug fixes, designs etc. according to the incoming requests;  • Assist with design and prototyping activities or design and prototype software components to be implemented according to the architectural standards;  • Implement software items by writing clean, well designed and self-documenting code based on the Client IT Standards;  • Write appropriate unit and integration tests;  • Support UAT (User Acceptance Testing);  • Document the application according to the CLient IT Standards;  • Integrate the implemented software components in the various environments (validation, staging, production etc.);  • Troubleshoot and test the software to ensure strong optimization and functionality;  • Perform maintenance on the software according to the incoming maintenance requests;  • Perform evolution to the software according to incoming change and/or project requests;  • Provide support and expertise to other teams and as 2nd and 3rd support level to end-users in the field of expertise;  • Providing detailed reports to the project manager and/or Team Coordinator (scope, time);    Qualifications   Education and work experience:    • Degree in Computer Science or similar such as engineering, mathematics, informatics etc. and 7 years of IT experience.  • Programming experience with PHP, XHTML, CSSx, JavaScript/AJAX and HTML;  • Minimum of 2 years of experience in integrating PHP with Oracle, MySQL and/or MS SQL Server DBMS;  • Proven work experience in setting up and configuring Apache with SSL and other modules, in different operating systems;  • Strong knowledge of SOAP and/or REST and/or SOA and ESB technologies and architecture;  • Proven work experience with PHP and implementation of object-oriented patterns;  • Strong knowledge of OWASP application security flaws and mitigation measures, proven by the implementation of a secure web application (example to be provided);  • Strong understanding of web applications security features;  • Experience in working in an environment with technical teams comprised of testers, analysts and system administrators;  • Experience in multicultural organizations;  • Knowledge and experience of HTML5/CSS3 is considered advantageous;  • Knowledge and experience with “App” design and “App” development is considered advantageous;  • Experience in other PHP Frameworks is considered advantageous (e.g. Zend Framework);  • Development based on Agile Methodologies Experience in implementation of ITIL Best Practices;  • English minimum level at B2 or equivalent; 

Ispra
2 July, 2019
1 Years
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability Testing

Launch tests from the vulnerability discovery platform in cooperation with the team Analyse, followup and report on identified issues Suggest improvement on the technical vulnerability management process Reports must be produced with the largest amount of information Security assessments of information systems / Security gap analysis   Qualifications   Master degree, min 5 years of higher studies after secondary school Min 7 years of relevant professional experience Security - Iso 27.000 Specific expertise in ICT Security Vulnerability Testing Good knowledge of information systems security Good knowledge of IT security standards Knowledge of security management methodologies and tools Good experience with quality procedures Strong capacity in preparing and writing studies Ability to participate in multi-lingual meetings. Fluency in English

Paris
4 July, 2019
6 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworks

Tracking and monitoring backups Troubleshooting and problems (support level 1 and 2) Climbing when necessary to outsourcer or publisher, monitoring resolution Coordinating and implementing operations and changes into production Writing improved operating procedures (in English) Monitoring of the quality of service Installation and deployment of applications Reporting to the management on services delivery by operations, support and provider Preparing of follow up requests to external suppliers and internal teams Specifying operation requirements (monitoring, logs, compliance with production tools and process) Advising/Feed Back to Design authority on platforms design Participation in the definition of system architecture  Implementation of PKI Solution to the Institution     Qualifications   Bachelor Degree in IT or related field with a minimum of 6 years of professional IT experience. Minimum 5 years of IT work experience as Production Engineer or similar role.  Experience in automated deployments using Jenkins Experience with ITIL methodologies and the acquisition of the relevant certification would be consider a strong plus Experience on the following is required: Operating Systems: Red hat Linux, Ubuntu, Windows Databases: MySQL, Oracle, MSSQL Server… Application servers: JBOSS, Tomcat Clustering: RedHat, MySQL, MSSQL, Oracle LDAP Networks Virtualization Very good written and spoken English is required. Knowledge of French would be considered a strong asset. 

Ispra
2 July, 2019
1 Years
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworksJavaHTMLCSSJavaScript3D graphics

Qualifications   Bachelor degree, minimum 3 years of studies after secondary school 4-10 years of professional experience Hands on xperience in CSS, HTML, javascript Knowledge of librarires for 3D graphics in use Basic Java knowledge for the backend part, data needs to be manipulated Basic understanding of Java achitecture Fluency in English

Ispra
2 July, 2019
10 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworksJavaHTMLCSSJavaScript3D graphicsJavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning

Provision of expert advice and assistance, technology watch, evaluation studies, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in Computational Linguistics, Text Analytics and Data Mining. Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis related to the text mining projects and support activities. Impact assessment of new state-of-the-art methodologies, and relatedtechnologies and tools on the existing architectures. Provision of proof-of-concepts and prototypes to demonstrate benefits ofthe proposed solutions against initial stakeholders' requirements. Assistance in the implementation of the adopted software engineering methodologies and technologies; Provision of quality control tests and technical evaluations; Production of technical documentation.   Qualifications   Master Degree in Computer Science or related field & minumum 7-11 years of working experience: Computer science or related fields, covering areas such as: Natural Language Processing, Information Extraction, Information Retrieval, Knowledge Discovery, Computational Linguistics, Machine Learning and Artificial Intelligence. Open Source software and tools related to text mining (e.g., Lucene,Elastic Search, GATE, LingPipe, NLTK). Machine learning/data analysis tools (e.g., scikit learn, WEKA, Octave,R, Gnuplot, libsvm, Tensor Flow, Deeplearning4j, etc.). Designing and developing (hands-on experience) of general-purposeNatural Language Processing, Information Extraction and Web Mining core components like tokenizers, morphological analysers, named-entity recognition, name lemmatisation, geotagging, syntactic parsers, term extraction, web crawlers, web scrapers, data compression, pattern learning, etc. JAVA programming, and knowledge of other relevant programminglanguages (including in particular, Python, C, C++, Javascript). Testing frameworks.

Valetta
28 June, 2019
3 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworksJavaHTMLCSSJavaScript3D graphicsJavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learningProject ManagementMS ProjectPrince2Ms ExcelJIRAConfluenceAtlassianMS WordMS PowerPointBitbucket

Arranging meetings and producing meeting minutes Set up and maintain project files Collect actuals data and forecasts Update plans Administer or assist the quality review process  Administer or assist Project Board meetings  Assist with the compilation of reports  Contribute expertise in specialist tools and techniques  Maintain the following records: Quality Register, Configuration Item Records, any other registers/logs delegated by the Project Manager  Administer the configuration management procedure    Qualifications   Minimum 3 years of relevant education (bachelor degree or equivalent) after secondary school Minimum 9 years of relevant professional experience, out of which minimum 6 years’ experience in IT project support Experience of working within a project management office utilising Prince 2 or an equivalent project management methodology is needed Prince 2 practitioner qualifications or an equivalent industry standard project management methodology Good knowledge of project management standards and techniques Good reporting methods Strong understanding of project management and support issues including managing risks, issues, quality, and actions logs Experience of using MS Project, MS Word, MS Excel and MS PowerPoint Good knowledge of and experience using web based project and issue management tools, preferable on the Atlassian stack (Confluence, JIRA, Bitbucket)  Experience of taking minutes and actions in meetings, at all levels Experience of supporting multiple projects and project managers Experience of maintaining a configuration management system acting as configuration librarian Experience of creating templates for common project documentation Experience in the full end-to-end IT project life cycle Very good written and spoken English is required

Ispra
2 July, 2019
6 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworksJavaHTMLCSSJavaScript3D graphicsJavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learningProject ManagementMS ProjectPrince2Ms ExcelJIRAConfluenceAtlassianMS WordMS PowerPointBitbucketC++WindowsQTComputer Vision

The task involves the development and implementation of algorithms for processing and visualization of 3D data. The work includes the development of underlying Computer Vision algorithms, the design of the application architecture and the implementation of application prototypes. The activities will focus on applications for mapping, localization and tracking using depth and visual information.   Qualifications   Bacehelor's or Master's Degree in Computer Science and minimum 6 years of professional experience Strong experience in SW development with C++  Experience with Windows/ Qt libraries Hands on experience with Computer Vision Machine learning techniques, 3D and/or Visual Data  would be a plus Fluency in English

Valetta
28 June, 2019
2 Months
OracleMySQLDatabasesITIL ProcessesShell ScriptRed hat LinuxICT operationsJavaOracleJ2EESQLUMLHTML 5AgileJavaScriptSpringJenkinsJunitSonarWeblogicTomcatGITRESTSOASeleniumScrumKanbanBambooAWSDockerSpring BootLogBackEhCacheActivitispring mvcAzureActiveMQBitbucketJava Enterprise ArchitectJavaUMLProject ManagementAgileRESTSOAScrumKanbanObject Oriented Analysissystem architecturefunctional analysisconfiguration managementtesting coordinationLiferayBash ScriptingRedHat Enterprise Linux 7.4Liferay 7 DXPMS ProjectMs ExcelMS WordMS PowerPointMS Officeproject management toolsOracleMySQLPHPHTMLWeb ApplicationsAJAXXHTMLHTML5AgileJavaScriptSOAPCSS3RESTSOAApacheITIL ProcessesESBZendSSLOWASPCSSxMS SQL Server DBMSsecurityIT security standardssecurity management methodologies and toolsquality proceduresIso 27.000ICT Security Vulnerability TestingOracleMySQLMS SQLTomcatJBossITILWindowsLDAPApplication ServersUbuntuvirtualizationMS SQL ServerRed hat LinuxRedHatNetworksJavaHTMLCSSJavaScript3D graphicsJavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learningProject ManagementMS ProjectPrince2Ms ExcelJIRAConfluenceAtlassianMS WordMS PowerPointBitbucketC++WindowsQTComputer Vision.NETPowershellscriptingAdministrationAzure

Description Definition of template Azure Infrastructure and RBAC Development and maintenance of Azure based infrastructure and components Migration of applications and infrastructure from on-prem to Azure Migration of Azure based services between resource groups, subscriptions and/or tenants Integration of Azure resources with on-prem infrastructure and applications Implementation of Role Based Access Models Drafting technical documentation Implementation of user requirements Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated and versioned according to standards Participation in meetings with the project teams IT support, ranging from simple desktop and peripheral support to complex server and network issues Construct and maintain configurations for data networks Design, test and install network software and hardware Perform troubleshooting of network problems utilizing network analysers and/or sniffers and other troubleshooting tools Deal with network related documentation (develop/update/review) and technical specifications Configure and implement network monitoring and management systems Implement and monitor network security Plan network capacity/estimate network utilization Analyse current network software and propose modifications and new software according to best practice standards and procedures  Qualifications Minimum 3 years of relevant education (bachelor or equivalent) after secondary school Minimum of 7 years of IT professional experience Minimum of 3 years of experience in Azure Resource Management and Implementation of Azure based infrastructure 3 years of IT/System Administration 2 years of Microsoft administration experience on Windows operating systems Scripting and/or Microsoft .NET development experience Additional needed qualification, knowledge and skills Experience in Azure based support Certification or equivalent experience in Azure Infrastructure and Resource Management Good understanding of PowerShell and Azure CloudShell

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία