ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην glo-cal αγορά, όπου παγκόσμιες επιχειρήσεις συναντούν τοπικές προτοβουλίες, η ποιότητα είναι βασική προϋπόθεση για επιτυχημένες εταρείες. Το διαδίκτυο έχει γίνει τόσο σημαντικό για την κοινωνικοποίηση, την πληροφόρηση και την κερδοφορία όπου μία ιδιαίτερη στρατηγική ηλεκτρονικού marketing είναι απολύτων αναγκαία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-MARKETING

SEED

Στην παγκόσμια αλλά και τοπική αγορά η ποιότητα είναι η βασική συνθήκη για επιτυχημένες επιχειρηματικές ενέργειες. Το διαδίκτυο έχει γίνει τόσο σημαντικό στην κοινωνικοποίηση, πληροφόρηση και κερδοφορία που μια ξεχωριστή στρατηγική e-marketing κρίνεται απαραίτητη. Με τις υπηρεσίες Seed, η Apogee Information Systems παρέχει τις ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Product-Price-Place-Promotion-People τα 5Ps του μάρκετινγκ, αναγνωρίζονται ως οι παράγοντες της επιχειρηματικής ευημερίας. Στην Apogee γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο συστατικό για μακροχρόνια επιτυχία είναι η Φιλοσοφία μας. Προσφέρουμε μια πληθώρα online marketing υπηρεσιών που θα δώσουν αποδοτικά μέσα επικοινωνίας στην εταιρείας σας και θα προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Η Apogee Information Systems ακολουθεί μια στρατηγική μεθοδολογία προς το μαρκετινγκ η οποία συνδυάζει Βελτιστοποίηση των Αποτελεσμάτων Αναζήτησης (SEO- Search Engine Optimization) όπως επίσης και τεχνικές Internet Marketing ενσωματωμένες σε μια προτεινόμενη προσαρμοσμένη εκστρατεία Online Marketing που θα λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να καταλήξει στο να υπάρχουν περισσότεροι χρήστες από το στοχευμένο group ως πιθανοί πελάτες.

Όταν υλοποιούμε μια στρατηγική μαρκετινγκ συνδυάζουμε διαφορετικές τεχνικές που θα επωφεληθούν από το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και θα οδηγήσουν σε αυξημένο μερίδιο αγοράς.

Βασικές Υπηρεσίες

  • Στρατηγική και συμβουλευτική μαρκετινγκ
  • Mobile marketing
  • Search Engine Marketing
  • Σχεδίαση banners/rich media
  • Βελτιστοποίηση παρουσίας σε site κοινωνικής δικτύωσης
  • Web 2.0 Marketing
  • E-mail Marketing
  • Εφαρμογή Newsletter