Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Heroic
30 March, 2012

Apogee ανάπτυξε την ιστοσελίδα του HEROIC στα πλαίσια του προγράμματος FP7. Το Universita Cattolica ανέθεσε στην Αpogee την ανάπτυξη της ιστοσελίδας αυτής η οποία λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου του 2012.

To HEROIC είναι μια παν-ευρωπαϊκή προσπάθεια (9 εταίροι, 7 χώρες) ενσωμάτωσης της γνώσεις επάνω σην ανθρώπινη και περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνων. Το έργο Heroic έχει σκοπό να γεφυρώσει την επιστήμη με τoυς κανονισμούς, να περιορίσει τις δοκιμές σε ζώα και τη χρήση πόρων εν γένει και να διευκολύνει τη καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους αξιολογητές κινδύνου, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποδοχή της ενσωμάτωσης της εκτίμησης των κινδύνων. Στην ιστοσελίδα του Heroic, οι χρήστες μπορούν να βρουν events, έγγραφα με brochures, δημοσιεύσεις, white papers, πληροφορίες για το έργο του Heroic, χρήσιμες ιστοσελίδες και πληροφορίες εγγραφής. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην private area και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που έχει κατασκευαστεί για να υπάρχει πρόσβαση στην υπάρχουσα γνώση σε ένα εννοιολογικό πλάσιο πληροφοριών, δεδομένων, μεθόδων και κατάρτισης.

Η Apogee χρησιμοποίησε το νέο Essence Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για να ανατύξει την ιστοσελίδα του Heroic, το οποίο είναι εύκολο στην συντήρηση, διαχείρηση και ανανέωση κάθε ιστοσελίδας ή πλατφόρμας.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;