Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Η Apogee παρέχει εκπαίδευση σχεδιασμού για την κοινότητα Interreg
1 June, 2022

Η Apogee Information Systems παρέχει εκπαίδευση σχεδιασμού στην κοινότητα του Interreg προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια σαφή σύνοψη σχετικά με την επιτυχή δημιουργία και διατήρηση της διαδικτυακής παρουσίας ενός προγράμματος Interreg.

Τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες του Interreg, γνωστού και ως European Territorial Cooperation (ETC) objective of Cohesion Policy 2014-2020, γίνονται ορατά μέσω του Interact, το οποίο διασφαλίζει την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και καινοτόμων ιδεών με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Αυτά τα δύο προγράμματα αντιμετωπίζουν, από κοινού, προκλήσεις και βρίσκουν λύσεις σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η έρευνα, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η αειφόρος ενέργεια και άλλα.

Το Πρόγραμμα Interact δημιούργησε τη βάση δεδομένων του και τη διατηρεί με τα υπόλοιπα προγράμματα Interreg, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κύρια καθήκοντα του έργου είναι η αναγνώριση, η αποστολή, η σωστή ταξινόμηση, η επισήμανση και, τέλος, η επαλήθευση των μεταφορτωμένων εγγράφων στην πλατφόρμα Keep.eu. Οι κύριες απαιτήσεις για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι οι ακριβείς προδιαγραφές και διαδικασίες, η κατανόηση των διαδικασιών, στόχων και του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το Keep.eu και η εξοικείωση με τα προγράμματα Interreg και το κοινό τους.

Η Apogee Information Systems, παρείχε την κατάλληλη εκπαίδευση στην ομάδα Interreg, εξοπλίζοντας και καθοδηγώντας την πλήρως με στόχο την ανεξάρτητη διαχείριση του Συστήματος.

Χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες και δομημένες παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στις αρχές σχεδιασμού. Απέκτησαν πολύ καλή κατανόηση της προσέγγισης και των τεχνικών που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια παρουσία στο διαδίκτυο η οποία τοποθετεί το χρήστη στο επίκεντρο.

Οι τεχνολογίες, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση, βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αλληλεπίδραση, συνοδευόμενες από μια σειρά από σεμινάρια και οδηγίες, ενώ το λογισμικό είναι εύχρηστο και απλό για μη έμπειρους χρήστες. Οι σύμβουλοι της Apogee παρουσίασαν τα πλήρη στοιχεία και τις λειτουργίες τους, παρέχοντας οδηγίες βήμα προς βήμα. Μέσω μιας σειράς διαλέξεων, συζητήσεων και μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν σε πρακτικό επίπεδο.

Τέλος, μια περίοδος προγραμματισμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης θα διασφαλίσει ότι το προσωπικό έχει κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες του Συστήματος και είναι σε θέση να ενεργεί μόνο του για το διοικητικό έργο που απαιτείται στο μέλλον. Η Apogee διασφάλισε την υποστήριξη του προσωπικού της ομάδας, για μια περίοδο ενός μήνα μετά την εκπαίδευση, διαθέτοντας το υλικό της και απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις.

Η Apogee Information Systems ιδρύθηκε το 2005 και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής με ειδίκευση στη διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου, διαχείριση έργων, εφαρμογές e-learning, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, συμβουλευτική μελετών και ηλεκτρονικό marketing. Στο πελατολόγιο της είναι οργανισμοί που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη όπως η EIPA (European Institute of Public Administration), το North Sea Region Programme και EuroMed Justice.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;