Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Το EMEA συνεργάζεται με την Apogee για την ανάπτυξη ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για Ηλεκτρονική Μάθηση
1 October, 2019

Το Euro Mediterranean Economists Association (ΕΜΕΑ) υποστηρίζει την Apogee Information Systems στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης με Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης με το όνομα ICARUS,χρησιμοποιεί Machine Learning και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data analysis) που επιτρέπουν να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες επιχειρηματικές πραγματικότητες και οι μαθησιακές ανάγκες.

Το σύστημα στοχεύει να καταστήσει τη μάθηση πιο επικεντρωμένη στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη, να βελτιώνει την κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών, και να ενισχύει την δέσμευση των εκπαιδευομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει την αξία των παραδοσιακών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού.

Το Icarus παρέχει στους μαθητές εργαλεία ώστε να ακολουθήσουν τις δικές τους ατομικές διαδρομές μάθησης, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν το δικό τους εξατομικευμένο και προσαρμόσιμο περιβάλλον με τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • Γνωστική αντίληψη: στον πυρήνα του Icarus βρίσκονται αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης που συγχωνεύουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να ενισχύσουν τη γνωστική κατανόηση.
  • Πρόγραμμα μαθησιακών διαδρομών: με βάση το υλικό, τις επιδόσεις, τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του προφίλ σπουδαστών, οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης προτείνουν διαδρομές μάθησης.
  • Παρακολούθηση προφίλ: οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης παρακολουθούν τα μαθησιακά πρότυπα των μαθητών.
  • Στατιστικά στοιχεία επιδόσεων: αναφορές σχετικά με την απόδοση του μαθητή και συνδυασμός στοιχείων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τύπου εκμάθησης.
  • Επιχειρηματικές μελέτες & Social Media: οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από τον κόσμο των επιχειρήσεων.
  • Συνεργασία μαθητών και καθηγητών: διαθέτοντας πρόσθετες πληροφορίες για τον σπουδαστή, οι εκπαιδευτές αποκτούν την δυνατότητα να προσφέρουν πιο εξατομικευμένο υλικό και διδασκαλία.

Το Euro-Mediterranean Economists Association – EMEA είναι ένα ανεξάρτητο think-tank, ειδικευμένο στις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τη Νότια, την Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική. Το EMEA θα είναι η κύρια πιλοτική εγκατάσταση του ICARUS και τα στελέχη του ΕΜΕΑ θα παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές για την τελειοποίηση του συστήματος.

Η Πρόεδρος του ΕΜΕΑ, Prof. Rym Ayadi, δήλωσε ότι "το ICARUS θα συμβάλει στην αναμόρφωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών διαδικασιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και big data analysis.", και τόνισε ότι "το EMEA και οι συνεργάτες του θα αναπτύξουν το εκπαιδευτικό υλικό για τη δοκιμαστική φάση του ICARUS». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apogee, Νεκτάριος Μπαζιώτης, υπογράμμισε ότι" η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για καλύτερη εκπαίδευση και εργασιακή απόδοση"

Το Euro Mediterranean Economists Association (ΕΜΕΑ) συγκεντρώνει κορυφαίους οικονομολόγους και υψηλού επιπέδου διεθνείς και τοπικούς εμπειρογνώμονες σκοπεύοντας να συμβάλει στην εξέλιξη και ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου. Χρησιμεύει ως κορυφαίο ανεξάρτητο φόρουμ σε θέματα σχετικά με τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη νότια και ανατολική Μεσόγειο με στόχο την προώθηση της αειφορίας, και της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Σκοπός του είναι να συμβάλει θετικά στην αναπτυσσόμενη ευρωμεσογειακή περιφέρεια φέρνοντας σε επαφή κορυφαίους οικονομολόγους και εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για το μέλλον της ευρωμεσογειακής περιοχής. Θα προσπαθήσει να συμβάλει στην επανεξέταση της ευρωμεσογειακής και αφρικανικής οικονομικής πολιτικής ενόψει της νέας δυναμικής ενός πολυπολικού κόσμου. Το EMEA προώθησε και συγχρηματοδότησε το Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES) και άλλες πρωτοβουλίες.

Η Apogee Information Systems ιδρύθηκε το 2005 και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής με ειδίκευση στη διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου, διαχείριση έργων, εφαρμογές e-learning, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, συμβουλευτική μελετών και ηλεκτρονικό marketing. Στο πελατολόγιο της είναι οργανισμοί που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη όπως η EIPA (European Institute of Public Administration), το North Sea Region Interreg Programme και EuroMed Justice. Η εταιρία έχει γραφεία στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;