Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εξατομικευμένων προτάσεων παρέχουμε λύσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web και mobile εφαρμογών, IT HR υπηρεσιών, διαχείρισης έργων, e-learning & e-marketing τεχνολογιών.

INSPIRE IT HR SERVICES
Αντιλαμβανόμενη την σημασία μιας γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες IT και την αγορά εργασίας, η Apogee Information Systems έχει δημιουργήσει μια σειρά από υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.
ICARUS AI-ELEARNING
Το ICARUS E-Learning είναι ένα έργο που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020. Συνδυάζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ηλεκτρονική Μάθηση, αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση της Apogee στο χώρο της εκπαίδευσης.
APOGEE VOYAGER
Το Apogee Voyager είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων που εξυπηρετεί τις ανάγκες ταξιδιωτικών γραφείων ή ταξιδιωτικών πρακτορείων. Φιλικό προς το χρήστη και πλήρως παραμετροποιήσιμο, σχεδιάστηκε με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΣ

INSPIRE

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Brussels
16 October, 2019
1 Years

Practical validation and implementation of the solutions recommended by the Software Architect; Network Setup (Infrastructure) and Monitoring-Securing System Windows Administration. Design, develo...

Malta
18 October, 2019
1 Years

Your tasks: Conduct user research and evaluate user feedback; User interface design specifications; Design and development of user interfaces; Create, improve and use wireframes, prototypes, s...

Brussels
16 October, 2019
1 Years

Definition, elaboration and management of quality tests. Elaboration and maintenance of IS quality control procedures Maintain and develop an automated testing framework in JAVA. Good knowled...

Brussels
15 October, 2019
1 Years

The candidate will be part of a team of a 5 persons in the DG ECFIN. He will be in charge of a migration project and several others regarding the Front-End Development. For this position, we are looki...

Brussels
16 October, 2019
1 Months

As an Application Architect, you will review the navigational and structural architecture of existing systems and re-architecture/re-design them according to the Model-View-ViewModel architectural p...

Brussels
14 October, 2019
4 Months

Implementation, customization, fine tuning, maintenance and support for an ITSM platform and associated components such as RDBMS Ms SQL Server, MySQL or Oracle, specific user interfaces, reporti...