Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

To Δίκτυο επικοινωνίας της Ε.Ε. από την Apogee
13 June, 2006

Το ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας των υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε. και των στελεχών τους ανέπτυξε και παρουσιάζει σήμερα η Apogee Information Systems. Η διαδικτυακή πύλη www.eupan.org (European Public Administration Network) στόχο έχει να αποτελέσει όχι μόνο μηχανισμό άμεσης εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των στελεχών των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης της Ένωσης και των χωρών-μελών της αλλά και μία δυναμική πύλη ενημέρωσης, ανοιχτή προς το κοινό και τους πολίτες της Ένωσης που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από θέματα δημόσιας διοίκησης σε Κοινοτικό επίπεδο. Βασισμένη στις αρχές τις ηλεκτρονικής διαχείρισης, δημοσίευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης σε περιεχόμενα και πληροφορίες, η ηλεκτρνική πύλη των υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης της Ένωσης έχει στόχο το συνεχή διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά και απευθείας με όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες των χωρών-μελών. Μέσα από την παρουσίαση πολιτικών, ιδεών και νέων πρακτικών επιχειρείται η διασφάλιση της υιοθέτησης αυτών που θα ανταποκρίνονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στον Κοινοτικό δημόσιο χώρο. Το EU.P.A.N. λειτουργεί υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (E.I.P.A.), που εδρεύει στο Μάαστριχτ. "web.gif" http://www.eupan.org/
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;