Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Eπανασχεδιασμός και αναβάθμιση περιεχομένου της ιστοσελίδας του Περιφερειακού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA)
15 July, 2010

Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση περιεχομένου της ιστοσελίδας του Περιφερειακού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA). Στόχος των εργασιών αναβάθμισης της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού ήταν ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση του περιεχομένου, η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου και η αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών στα πλαίσια ενός πολυσύνθετου και πολύγλωσσου δικτυακού τόπου.

Το ReSPA φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πηγή διαρκώς ανανεώσιμης πληροφόρησης για δραστηριότητες ανά την Ευρώπη στο πεδίο της περιφερειακής διοίκησης, όπως συνέδρια, νέες εκδόσεις και άλλες ενημερωτικές δραστηριότητες.

Η επιτυχής αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του ReSPA βασίστηκε στις δυνατότητες και την τεχνολογία αιχμής της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου Apogee Essence CMS.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;