Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Υλοποίηση ιστοσελίδας EUPAN
11 November, 2011

H Apogee Information Systems, μετά από την επιτυχία της στον διαγωνισμό που προκυρήχθηκε και ανταποκρινόμενη στης ανάγκες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (European Public Administration Network) υλοποίησε τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του EUPAN.

Το EUPAN είναι ένα άτυπο δίκτυο Διοικητών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχοντας ως στόχο την βελτίωση της απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Διοικήσεων  αναπτύσσει νέα εργαλεία και μεθόδους βασισμένα στην ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών παρατηρητών. Το EUPAN τοποθετεί τον Πολίτη στο επίκεντρο της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ενασχόλησής  του με διάφορους τομείς με σκοπό την αποτελεσματικότητα και τον προσανατολισμό των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών  στους πελάτες. Στην ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις Ομάδες Εργασίας και τα αντικείμενά τους, να γνωρίσει τους οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα που ασχολούνται με το EUPAN καθώς και τους αντιπροσώπους από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Ο επισκέπτης μπορεί να  βρει όλες τις θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το EUPAN ώστε να αποκτήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, καθώς και ποικιλία άρθρων, εγγράφων πολιτικής, έργων, εκθέσεων, μελετών, ερευνών, αποφάσεων, εγγράφων συνεδριών, εκδηλώσεων κ.α.

Οι προγραματιστές και Web designers της Apogee επανασχεδίασαν και ανέπτυξαν μια σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα βασιζόμενοι σε μελέτες για την αποτελεσματική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του EUPAN  στους επισκέπτες του από όλο τον κόσμο. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Essence επιτρέπει την εύκολη συντήρηση, ανανέωση και διαχείριση κάθε ιστοσελίδας ή portal.  Κάθε επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί και να ενημερωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις ηλεκτρονικές σελίδες του EUPAN
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;