Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Euromed Justice III
29 February, 2012

Η Apogee είναι περήφανη που ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας Euromed Justice III. Μετά την επιτυχημένη υποστήριξη του έργου Euromed Justice ΙΙ (2008-2011), η Apogee συμμετέχει στις διαδικασίες του συνεχιζόμενου έργου.

Το έργο EuroMed Justice ΙΙΙ, χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ με προϋπολογισμό ύψους 5 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2011-2014, ακολουθεί τις επιτυχίες των EuroMed Justice Ι και ΙΙ, όπως είναι η ανάπτυξη μίας  ευρώ-μεσογειακής ζώνης συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης με την υποστήριξη της ανάπυξης των ικανοτήτων των εταίρων  και της υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε αυτή.

Ακολουθώντας τα τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυτα για υποστήριξη μέσω της χρήσης ανοιχτού λογισμικού, η Apogee έχει υποστηρίξει μια λύση βασισμένη στο σύστημα Drupal για τη διαχείριση της διάδοσης δημόσιας πληροφορίας και των ιδιωτικών συνεργασιών που έχει ανάγκη το έργο αυτό.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;