Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Σχεδιασμός και υλοποίηση του Community Portal της EAI
1 October, 2010

Τα μέλη της European Alliance of Innovation (EAI) εμπιστεύθηκαν την Apogee Information Systems για την υλοποίηση και επιμέλεια της διαδικτυακής παρουσίας της Ένωσης μέσα από το επίσημο portal της στη διεύθυνση http://community.eai.eu που ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται σήμερα. Εκτός από το κύριο σώμα της πύλης, στο οποίο καταγράφονται γενικές πληροφορίες για την ένωση και τους σκοπούς της, η πύλη ενσωματώνει και επιμέρους υποενότητες που παρέχουν με διαρκείς ανανεώσεις όλες τις νεότερες εξελίξεις για την πορεία των στόχων της Ένωσης σε επιμέρους τομείς δράσης, όπως η βιοτεχνολογία, η εκπαίδευση και η πράσινη ανάπτυξη. Στις θεματικές υποενότητες οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική δυνατότητα, με τη συμμετοχή στα αντίστοιχα forum, να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της EAI γίνεται με τη δημιουργική εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο είτε πρόκειται για εικόνα είτε για ήχο και interactive media platforms.
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;