ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντιλαμβανόμενη την σημασία μιας γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες IT και την αγορά εργασίας, η Apogee Information Systems έχει δημιουργήσει μια σειρά από υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

INSPIRE IT HR

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη δημιουργίας μιας γέφυρας μεταξύ των επαγγελματιών της πληροφορικής και της αγοράς εργασίας στην Apogee Information Systems δημιουργήσαμε ένα σύνολο υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι υπηρεσίες είναι εμπνευσμένες με στόχο την κατεύθυνση αξιόλογων επαγγελματιών του χώρου της πληροφορικής προς εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν έμπειρο και διαπιστευμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Apogee συντηρεί και αναπτύσσει μια βάση δεδομένων υποψηφίων που καλύπτουν ένα ευρύτατο σύνολο IT προσόντων και ικανοτήτων παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους συνεργάτες μας το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Οι τοποθετημένοι με επιτυχία υποψήφιοι μας ήδη ακολουθούν μια επιτυχημένη πορεία στην καριέρα τους με μια σειρά κορυφαίων εργοδοτών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα μεγάλου βεληνεκούς όπως επίσης και σε διαφορετικούς τομείς εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας.

Στην προσπάθεια τέλειας αντιστοίχισης επιχειρησιακών αναγκών με προφίλ υποψηφίων είμαστε αφοσιωμένοι στη συντήρηση καναλιών επικοινωνίας με τα πιο δυναμικά στοιχεία της IT αγοράς εργασίας και στην επάνδρωση επιχειρήσεων με επαγγελματίες που αντιστοιχούν απόλυτα στο προφίλ που αναζητά η επιχείρηση και στις δυναμικές συνθήκες εργασίας που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Μεγάλη και υψηλών προδιαγραφών υποψηφίων βάση δεδομένων από αναλυτές προγραμματιστές, project managers, Μηχανικών Oracle, SAP αναλυτών κλπ.
 • Περισσότερα από 5000 επιλεγμένα βιογραφικά
 • Εξειδικευμένη ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού με πλήρη κατανόηση των τεχνικών απαιτήσεων μιας επιχείρησης
 • Προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επιμονή στις βασικές αρχές που ακολουθεί η Apogee(process-product-people μοντέλο)
 • Στρατηγικές συνεργασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγούν σε υψηλό ποσοστό επιτυχίας

Οι Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της Apogee προσφέρουν μια πληθώρα εργαλείων πρόσληψης για εργοδότες:

 • Κατεύθυνση αξιόλογων επαγγελματιών του χώρου της πληροφορικής προς εταιρείες και οργανισμούς
 • Τοποθέτηση αγγελιών εργασίας στις λίστες μας
 • Αποστολή συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με το newsletter μας σε περισσότερους από 5000 εγγεγραμμένους υποψηφίους
 • Πρόταση των πλέον ιδανικών βιογραφικών υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα για μια συγκεκριμένη θέση

Η εξειδικευμένη ομάδα της Apogee είναι πάντα κοντά σε ότι μπορεί να χρειαστούν οι υποψήφιοι για να τους συμβουλεύσει για τα σωστά επόμενα βήματα της καριέρας τους. Παρέχουμε:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αξιολόγηση βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής με στόχο τον προσδιορισμό των αδύναμων και δυνατών σημείων στην κατάρτιση και προϋπηρεσία του υποψηφίου
 • Επαναθεώρηση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής για την παρουσίαση του υποψηφίου με τον πιο αποδοτικό και ικανό τρόπο
 • Συστάσεις για το πώς και πού μπορεί ο υποψήφιος να βρει μια κατάλληλη εταιρεία
 • Υποψήφιοι με εξαιρετικά προσόντα θα παρουσιάζονται απευθείας σε επαφές με διοικητικά στελέχη από πολλές επιχειρήσεις
 • Δυνατότητα online αίτησης για μια θέση
 • Σεμινάρια και καθοδήγηση καριέρας