Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα της E.I.P.A. από την Apogee
10 March, 2006

Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε την επίσημη ιστοσελίδα της EIPA (European Institute of Public Administration) με έδρα το Μάαστριχτ, Ολλανδίας. Η Apogee μελετώντας τις ανάγκες του Ινστιτούτου, εξέλιξε την ιστοσελίδα αυτού έχοντας ως άξονα την άμμεση πρόσβαση στην πληροφορία (content management), την ομαλή εγγραφή ενδιαφερόμενων στα σεμινάρια και την εύκολη αγορά των εντύπων έκδοσης του Ινστιτούτου (e-shop). Η ΕΙΡΑ έναν απο τους σημαντικότερους περιφερειακούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ειδικεύεται στην οργάνωση και διαχείριση τησ δημόσιας διοίκησης τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στα επιμέρους κράτη - μέλη της Ε.Ε..Επιπλέον συμβάλει καταλυτικά στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε. σε θέματα διοίκησης των κοινωτικών οργανισμών. Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εξειδίκευσης αλλά και με την παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη της, η E.I.P.A. στοχεύει στην άρτια κατάρτιση των στελεχών του διοικητικού κορμού της Ένωσης και στην αποτελεσματική κεντρική και περιφερειακή διαχείριση των Κοινοτικών Πολιτικών και Δράσεων. "web.gif" www.eipa.nl
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;