Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Η νεα ιστοσελίδα του CAF της EIPA από την Apogee.
3 October, 2006

Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε την επίσημη ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών του Common Assessment Framework (CAF) της υπηρεσίας του European Institute of Public Administration (EIPA) με έδρα το Μάαστριχτ, Ολλανδίας. Η χρήση ποιοτικών εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης έχει εισχωρήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στο δημόσιο τομέα στην Ευρώπη, στην προσπάθεια για αναβάθμιση, καλύτερη δημόσια διαχείριση, αυξημένη αποδοτικότητα και προσήλωση στις ανάγκες του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Innovative Public Services Group (IPSG) ανέπτυξε το CommonAssessment Framework (CAF), ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει υπηρεσίες και φορείς δημόσιας διοίκησης σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές Total Quality Management (TQM) στην προσπάθειά τους για κατάκτηση της τελειότητας και σύγκρισης του εαυτού τους με ομοειδείς οργανισμούς ανά την Ευρώπη. Το CAF είναι σχεδιασμένο από δημόσιους φορείς για δημόσιους φορείς και αντανακλά τις ανάγκες ακριβώς οργανισμών του δημόσιου τομέα. Η Apogee μελετώντας τις ανάγκες του CAF, ανέπτυξε την ιστοσελίδα αυτού έχοντας ως άξονα την άμμεση πρόσβαση στην κρίσιμη πληροφορία (content management), την ομαλή πλοήγηση ενημέρωσης δεικτών ποιότητας για την τελική καταχώρηση των GoodPractices από πλευράς ευρωπαϊκών οργανισμών και ινστιτούτων. Το CAF, παρουσιάστηκε επισήμως στο 4th Quality Conference for Public Administrations for the EU, στο Tampere της Φιλανδίας. "web.gif" http://caf.eipa.eu/
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;