Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Δημιουργία ιστοσελίδας για το OPERA Research
18 March, 2012

Opera, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο και μια δεξαμενή σκέψεων του  Università Cattolica del Sacro Cuore, το οπίο παρέχει ρεαλιστικές λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδυάζοντας την επιστήμη και την πολιτική σε θέματα της αειφόρου και εντατικής αγροτικής ανάπτυξης, έχει μια νέα ιστοσελίδα που επανασχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Apogee Information Systems το Μάρτιο του 2012.

Το Opera έχει ως στόχο να παρέχει στην ΕΕ πληροφορές και αναλύσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη γεωργική-αγροτική χάραξη πολιτικής, προκειμένου να λάβει χώρα διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τη χρήση της υπάρχουσας έρευνας, και την ανάπτυξη νέας με την συνεισφορά συνεργατών, το Opera προσβλέπει στην στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις πολιτικές και τεχνικές αποφάσεις τους που σχετίζονται με την γεωργία καθώς και με την εξισορρόπηση της εν εξελίξει βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας. Μέσα από την ιστοσελίδα του Opera, μπορεί κάποιος να μάθει για τις δράσεις και δραστηριότες του κέντρου, τα τελευταία νέα, τα έγγραφα σχετικά με όλες τις έρευνες που έχει διεξάγει το Opera συνοδευόμενα από εκθέσεις, περιλήψης, ομιλίες, φωτογραφίες και video, γεγονότα που έχουν γίνει ή που διοργανώνει το Opera για το μέλλον μαζί με τα σχετικά τους έγγραφα, τα έργα του Opera καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν και να συνδεθούν στην member area με σκοπό να βρουν πληροφορίες που δεν είναι δημόσιες στο κοινό.

Η Apogee Information Systems, επανασχεδίασε και ανέπτυξε την ιστοσελίδα του Opera χρησιμοποιώντας το νέο Apogee Essence Σύστημα Διαχείρησης Περιεχομένου. Το Essence επιτρέπει τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα ανάπτυξη ιστοσελίδων, καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση κάθε διαδικτυακού τόπου ή portal.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;