Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Δικτυακός τόπος για το Northern Periphery Programme
4 July, 2008

Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία τον επίσημο δικτυακό τόπο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Βόρεια Θάλασσα (περίοδος 2007-2013). Στόχος της ιστοσελίδας είναι η έγκυρη και πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δράσεις και πολιτικές του προγράμματος, τις ευκαιρίες που προσφέρει σε φορείς και ιδιώτες της περιοχής αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ήδη επιτυχημένων εγχειρημάτων που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Β. Θάλασσας σε προηγούμενες και στην τρέχουσα φάση του προγράμματος. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε με κύριο γνώμονα τη σαφή και γρήγορη προβολή των πληροφοριών που φιλοξενούνται μέσα από τις τεχνολογίες της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου Apogee Essence CMS. Το Northern Periphery Programme αποτελεί αναπτυξιακή πρωτοβουλία συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των χωρών της Βόρειας Θάλασσας.
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;