Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Νέα ιστοσελίδα για το Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας
7 August, 2008

Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία και από σήμερα θέτει στη διάθεση του κοινού το θεματικό δικτυακό τόπο για το Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας (ΕΣΤΠ). Η ιστοσελίδα που είναι διαθέσιμη σε 5 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευάστηκε με τις τεχνολογίες της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου Apogee Essence CMS και στόχος της είναι να προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν από το πρόγραμμα ΕΣΤΠ. Το Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχρηματοδοτείται με κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο της προγράμματος LEADER+ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μέλη του ΕΣΤΠ είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;