Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

European Foundation Centre
1 July, 2009

Το European Foundation Centre διαχειρίζεται και ελέγχει μια διεθνή μελέτη δημιουργώντας μια υψηλού επιπέδου ομάδα για να διεκπεραιώσει έρευνες που θα υποστηρίξουν τους στόχους του EU Disability Action Plan. Ο κυριότερος στόχος τους είναι να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες. Στην Apogee ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους και πιστεύουμε στην ισότητα όλων. Αποτέλεσε μεγάλη ευθύνη να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα με σημαντική αξία για το κοινωνικό σύνολο.

Χρησιμοποιώντας το Essence CMS, ήταν δυνατός ο διαχωρισμός και η οργάνωση της ιστοσελίδας με επαγγελματικό και συστηματικό τρόπο. Τα έγγραφα ήταν εύκολα προσβάσιμα και αποθηκεύσιμα. Οι πληροφορίες ρέουν με απλό και εύκολο τρόπο από σελίδα σε σελίδα και η  δυνατότητα αναζήτησης επιτρέπει την άμεση απόκτηση επιθυμητών πληροφοριών.

Με την προσαρμοστικότητα των λειτουργιών του Essence-CMS όπως η λειτουργία της ασφάλειας, η  Apogee δημιούργησε έναν ιστοχώρο που εγγυάται την αποθήκευση σημαντικού όγκου δεδομένων οι οποίες όμως μπορούν εύκολα να προσπελαστούν.

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;