Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βρείτε τα τελευταία νέα και επιτεύγματά μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να το λαμβάνετε μηνιαία στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

ΝΕΑ

Το Essence στη Regioeuropa
7 September, 2005

Το Apogee Essence Suite εγκαταστάθηκε επιτυχώς στο extranet της Regioeuropa (Βρυξέλλες). Η Regioeuropa είναι μια ένωση ευρωπαϊκών φορέων, περιφερειακών και τοπικών αρχών, νομικών και φυσικών προσώπων. Λειτουργεί από το Μάϊο του 2002, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες και επιδιώκει να συνδράμει τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης περιφερειακής πολιτικής με ευρωπαϊκή διάσταση. Η Apogee προχώρησε στην επιτυχή μετάβαση στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση του Apogee Essence Suite v.2 στο extranet της Regioeuropa. Πλέον τα μέλη της Regioeuropa, έχουν τη δυνατότητα εύκολης εύρεσης και αποθήκευσης πληροφοριών, και κυρίως άμεσης ενημέρωσης, ενώ παράλληλα οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα μαζικής δημοσίευσης πληροφοριών προς μέλη ή κοινο μέσω μιας σύντομης και εύκολης διαδικασίας. "" [EL] Το Essence στη Regioeuropa(Βρυξέλλες) "web.gif" Regioeuropa (regioeuropa.net)
Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;