ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Brussels
23 November, 2018
4 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUX

Job Description: Analysis of the user interface requirements Design of wireframes and mock-ups (or other visual prototyping) which lead to intuitive user experience and translation of business concepts into system interface User interface design specifications Finding efficient solutions for problems linked to multi-device development (e.g. desktop screen vs. smartphone) Design of user interfaces Visual prototypes User-centred approach for evaluation of user interfaces (including usability studies on real stakeholders and/or clients) Elaborate navigation mapping design   Requirements: Minimum Bachelor + 7 years of experience Knowledge of UX/UI design best practices, especially: good understanding of responsive design and mobile first design Knowledge of DRUPAL 7/PHP/SCRUM/Agile Good knowledge of user interface ergonomics Knowledge of design and graphical tools (Balsamiq/InVision/UXPin/Framer.js or other) Knowledge of web technologies and standards including at least general knowledge of current legislative regulation (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 level AA) Good knowledge of English

The Hague
23 December, 2018
7 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI tests

Conduct independent test analysis, design and execution of functional and technical tests using available testing tools; Contribute to acceptance testing (UAT/OAT) of in-house / outsourced developed applications based on commercial-off-the-shelf products; Design, execute and maintain automated and manual test scripts and related test data; Design/execute non-functional testing with respect to efficiency, reliability, monitoring or maintainability of applications; Support data migration testing by assessing suitability of underlying data migration scripts and creating representative test data.       Qualifications   A minimum of 5 years of experience in conducting functional testing The candidate must at least have experience in 2 out of the 3 following testing requirements:             - Either - a minimum 6 months of experience in conducting efficiency testing - OR –             a minimum 6 months of experience in conducting data migration testing - OR –             a minimum 6 months of experience in conducting systems integration testing   Working knowledge of English (level B2)  A minimum of 1 year of experience in designing, coding and executing automated API tests of REST services A minimum of 1 year of experience in testing JAVA based enterprise solutions  A minimum of 1 year of experience in testing enterprise solutions running on Linux/Unix     Mandatory experience: Knowledge of testing on system and acceptance test level using dynamic, static and experience-based test techniques. Knowledge of how to: determine suitable test approaches; compose suitable Test Documentation; define suitable acceptance criteria; review structurally work products from other teams. Knowledge of how to design and execute complex systems integration or data migration tests Knowledge of how to design, code and execute functional automated API tests on REST services Desirable experience: Knowledge of how to conduct efficiency testing of software applications Knowledge of how to design, code and execute functional automated tests on applications based on a micro-service architecture or running in containers Knowledge of Enterprise Analysis tools (e.g. IBM iBase, Palantir Gotham or similar) Knowledge of ISEB/ISTQB13 terminology, (demonstrated by passing the relevant certification exam(s)) Knowledge of Linux shell commands Knowledge of SQL Knowledge of testing the following Software Quality Characteristics: Functionality, Technical Security, Usability, Efficiency, Reliability & Maintainability

Ispra
22 November, 2018
10 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb Servers

Description Develop and run demonstrations, addressing the various constraints, especially related to data use and analytical needs; Support in the technical implementation; report on the status of advancement periodically Support and consolidate, and enhance performance of, chosen processing facilities, or other processing facilities, providing advice to the definition of the data flow and consolidation of the software environment & advice to the integration of the production environment and consolidation of the software environment Give advice to the operations of the production chain and the analysis of the results Qualifications Master degree min 5 years of higher studies after secondary school 7-9 years of professional experience in IT  A strong background in spatial data base applications in combination with very large Earth Observation data sets; big data, and machine learning Experience with cloud computing solutions, preferably in Big Data Analytics contexts Fluency in English Linux deployment and management preferably in a cloud environment Strong experience in Python programming (Pandas, Matplotlib) Configuration and use of Open source GIS and image processing (PostgreSQL, Postgis, GDAL/OGR, Geoserver) Exprience in GIT Exprience in ESA toolkits, Webserver configuration (Apache) & Machine learning

Luxembourg
21 November, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing

Role & Responsibilities: Evaluate toolkits available on the market, build and maintain an ethical hacking and application security testing lab, including the Source Code Analysis (SCA) solution Develop system software (e.g. scripts for automated configuration, system analysis, alerting) Perfom regular vulnerability scans using automatic or manual scanners (TripWare, Nessus, Netsparker) Perform pentests against infrastructure components (servers, network) or applications Perform Application Security Assessment using SCA Produce documentation and reports (installation, configuration, guidance, assessment, reports) Maintain and update the vulnerability tracing database, support various stakeholders in the vulnerability remediation process Design, prepare and perform technical demos, videos and workshops for user awareness or seminars  Qualifications:  Minimum 8 years of professional experience in the domain of IT Security Minimum 2 years in audit/pentest field University degree (minimum 4 years post-secondary education) in an ICT related field. Two years of recent experience in the domain will be considered equivalent to one year of studies. Strong skills in application development (Java, .net, web applications, Agile etc.) and Security testing, with experience in frameworks like HP Fortify or ideally IBM AppScan Language: English. French is also desirable

Ispra
20 November, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi design

Role & Responsibilities: Import of contextual information Designing and implementing the data structure and models required for the data layer Analysis and processing of event data Designing and developing the business logic and Web API required to access data and support end-user interaction Maintenance and upgrading of the current system Development of specific functionality according to the technical annex Data layer design and development Qualifications:  Master degree, minimum 5 years of higher studies after secondary school 7-9 years professional experience in IT (apart from studies) Good knowledge of applications design Good knowledge of Service Oriented Architecture and Web APIs Good knowledge of Relational DBMS Language: English Specific Expertise: Very good knowledge of .Net (C#) Back-end development (.NET) Elastic Search experience is a plus

Ispra
20 November, 2018
10 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScript

Master (or 5 years of higher education) with 9 years of experience in IT OR Bachelor Degree (4 years of higher education) with 11 years of experience in IT; At least 5 years of experience in Drupal (frontend & backend); Proven experience with PHP, JavaScript, JQuery and  styling: HTML, CSS, Photoshop, cutting/slicing. English B2 level

Paris
20 November, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented bus

Role & Responsibilities: Architecture and design of information systems Review of the architecture of existing systems Design and development of architecture components and building blocks Analysis of the integration of different information systems Data analysis and data modelling  Coordination of the implementation of the technical architecture Technical interface between the project leaders and the developers  Production of software architecture documents Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting   Qualifications:  A minimum of 6 years of relevant experience Excellent experience in infrastructure (virtualization, storage, cloud) Good knowledge of Service Oriented Architecture Good knowledge of applications design  Good knowledge of modelling tools Good knowledge of Enterprise Architecture Good knowledge of Relational DBMS  Good knowledge of business process analysis  Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, service oriented bus)

Ispra
20 November, 2018
10 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling Tools

Description Developing information systems for analysing 2D image 3D depth data in the application area of Nuclear Safeguards and Security Development and implementation of system that are field-deployed by nuclear safeguards inspectors, as well as underpinning research in computer vision and robotics Design the architecture and develop prototypes of new algorithms and applications Development and implementation of algorithms for processing and visualization of 3D data Development of underlying Computer Vision algorithms, the design of the application architecture and the implementation of application prototypes The activities will focus on applications for mapping, localization and tracking using depth and visual information. Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting Data analysis and data modelling Qualifications Master Degree is required, minimun 5 years of studies after secondary school Minimun 3 years of working experience in IT field Good knowledge of applications design Good knowledge of modelling tools Good knowledge of Relational DBMS Expertise in software development, including Python/Matlab, C++ and Qt libraries Professional experience OR a PhD involving Computer Vision and/or robotics and a solid mathematical background Experience in the development of large, multi-threaded software systems Good knowledge of English both oral & written

Brussels
31 December, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objects

Qualifications: Sybase, Oracle SQL BO objects Experience in Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, ArchiMate and Microsoft Team Foundation Server (TFS) would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs Excel

Qualifications: Prince2, PMO, Ms Project, Ms Excel, Ms Visio Experience in Agile/Scrum, CMMI, Cobit and P2MM would be considered an asset Language: English and/or French

Brussels
31 December, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMaven

Qualifications: Minimum of 4 years of proven knowledge of Java Spring, Maven, JS, SQL, J2EE, XML Experience in Eclipse, EJB, Weblogic and Oracle would be considered an asset Language: English and/or French

Thessaloniki
31 December, 2018
6 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft Office

Apogee Information Systems currently has a vacancy for an IT Sales Professional fluent in English, to offer their services in Thessaloniki, Greece. We are looking for a highly motivated, dynamic Information Technology (IT) Sales Professional. The selected candidate will be in our HQ. Work will be carried out on site at Apogee's premises. Needed skills: Analyze and create new business opportunities Participate in meetings & coordinate presentations Attention to detail and follow-up skills are absolutely required Establish new clients through cold calling and referrals Excellent communication and an ability to work well with others is a must Minimum 2 years experience in Sales (preferably in IT) University degree in related field Knowledge of MS Office Suite Fluency in English and ability to participate in multi-lingual meetings

Brussels
31 December, 2018
12 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft OfficeJavaJavaScript

The selected candidate will be in Brussels and part of a dev team. Work will be carried out on site at customer's premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated into our customer's team onsite having a contract of one year plus opportunity to prolong it. Creating new JAVA applications, participating in the entire lifecycle of these; Writing technical documentation. Software maintenance of all existing web applications. Needed skills: Minimum 8 years of combined studies and experience Minimum 6 years of experience in Development In-depth knowledge of application development environments In-depth knowledge of server-side technologies and tools: JPA: Hibernate or Eclipse; Spring; Jersey or Spring Rest; REST / JSON / Jackson or EclipseMoxy; Weblogic / Tomcat; Maven Basic knowledge of client-side technologies and tools Knowledge of interoperability technologies (e.g. web services, message-oriented middleware, service-oriented bus) is a plus. Ability to give technical presentations, apply high-quality standards, cope with fast changing technologies used in application development Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills Capability of integration in an international/multi-cultural environment, rapid self-starting capability, and experience in working in teams Fluent language skills in English in needed French language would be considered an advantage

London
31 December, 2018
2 Months
PHPDrupalAgileScrumUIUXJavaLinuxUnixRESTdata migrationTest DocumentationAPI testsLinuxDatabasesGITGISPythonApachebig dataPostgreSQLAnalyticsSpatial AnalysisGeoserverPandasWeb ServersWeb Applicationssecuritypenetration testingAuditPentestSecurity testing.NETC#Web APISOARDBMSApi designPHPHTMLCSSPhotoshopDrupaljQueryJavaScriptWeb ServicesSOARDBMSModelling ToolsEnterprise Architecture (CEAFTOGAF)interoperabilityApi designinfrastructurevirtualizationstoragecloudbusiness process analysismessage oriented middlewareservice oriented busC++RDBMSPythondesignMatLabQTModelling ToolsSyBaseOracle PL/SQLBO objectsMS ProjectMS VisioPrince2PMOMs ExcelJavaJ2EEXMLSQLSpringMavenMicrosoft OfficeJavaJavaScriptHTMLUML

The selected candidate will be in customer's premises starting the mid of May, 2014. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated in our customer's team on site having a contract for one year plus opportunity to prolongue it. Gather and document business requirements and assist stakeholders in prioritizing requirements; Conduct feasibility and related studies and perform stakeholder analysis; Create and maintain technical and user documentation as well as document standard operating procedures (in cooperation with the Quality Assurance team); Perform business data modelling;  Model, analyse, and improve business processes; Specify the user interfaces and develop use cases, test cases and contribute to testing; Prepare training material and conduct user training; Assist in the development and implemention of standards. Needed skills: University degree with minimum 2 years experience in IT and Business Analysis; Hands on experience in requirements management in Agile environment and in developing use cases, user stories, and drafting user interfaces;  Experience in software modelling techniques and modelling of functional requirements;  Working experience in process mapping, workflow process analysis and process reengineering; Proven experience in coordinating technical experts, developers and users and in facilitating meetings; Expertise with UML, and CASE tools like Sparx Enterpise Architect; Hands on experience with testing applications and training users;  Knowledge of MS Team Foundation Serverand with application development using MS SharePoint will be considered as an asset; Fluency in English, both written and spoken.

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία