ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Brussels
27 September, 2019
6 Months
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJava

Architecture and design of information systems; Review of the architecture of existing systems; Design and development of architectural components and building blocks; Analysis of the integration of different information systems; Data analysis and data modelling; Coordination of the implementation of the technical architecture; Technical interface between the project leaders and the developers; Production of software architecture documents; Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting; Design of application data model and of application workflow models; Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger) Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA); Design and development of relevant tests for software components; Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes;   Qualifications   Minimum a Master's degree and 11-13 years of relevant professional experience 6 years of experience in development of information systems; 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development); 3 years of experience in development of complex information systems; 3 years of experience in frontend development using Angular or Kendo UI; 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling); Good knowledge of Atlassian tools (such as Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq); Good knowledge of Maven; Good knowledge of Jenkins; Good knowledge of Docker; Good knowledge of Junit.  

Amsterdam
23 September, 2019
12 Months
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJavaAgileMigrationMS SharepointScrumKanbanIntegration TestingMicrosoft Dynamics CRMETL toolsdata testingJIRA SDLCMicrosoft Office 365analytical reportingZephyr Test Case ManagementAzure ADTest Automation

Definition of the test approach and ensuring its successful implementation; Identification and definition of the required tests; Monitoring of detailed testing progress and results; Evaluation of the overall quality experienced as a result of testing activities; Creation of the verification and validation plan; Creation of the test plan (including estimating and resource scheduling); Creation of the test scripts based on test design techniques; Implementation, automation and execution of tests; Identification and preparation of test data; Analysis of test failure; Preparation of test reports and of validation reports;   Qualifications   Min. 12 years of experience in IT (including higher studies) Min 8 years of professional experience in Management and Execution of Testing for Microsoft CRM and SharePoint Min. 8 years of experience in: Defining and executing a test strategy in the context of Agile software delivery (i.e. Kanban, Scrum or other lean techniques); Hands-on specification and execution of system testing (functional and non-functional testing), Integration testing, Data testing (migration, ETL, analytical reporting); Risk-based test planning and execution; Test Automation; Working with JIRA SDLC and Zephyr Test Case Management; Working with Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, Office 365, Azure AD Relevant professional qualifications (e.g. ISTQB Certified Advanced or Expert Tester) are desirable.  

Amsterdam
19 September, 2019
11 Months
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJavaAgileMigrationMS SharepointScrumKanbanIntegration TestingMicrosoft Dynamics CRMETL toolsdata testingJIRA SDLCMicrosoft Office 365analytical reportingZephyr Test Case ManagementAzure ADTest AutomationBusiness AnalysisMS SharepointKanbanLean Six Sigma Black BeltMicrosoft Dynamics CRMbusiness process modellingbusiness process analysisMicrosoft Office 365Object Management GroupSystem analysis

Facilitating and supporting the identification and design by business stakeholders of beneficial changes to business processes, enabled by IT solution design (IT-enabled business transformation) AS-IS and TO-BE Business process modelling Structured Requirements capture and analysis in the form of User Stories Translating business requirements into system requirements with the level of precision and quality required for a development team; Management of a Product Backlog (Epics, User Stories, Bugs) in Atlassian JIRA Persuasive communication to business stakeholders to achieve buy-in for IT solution designs that enable business objectives Data and Entity Relationship Modelling (ER) Information flow modelling Design mock-ups and wireframes, navigation models, user journeys    Qualifications   Relevant qualifications in the area of business analysis and/or business process analysis and modelling (e.g. Object Management Group (OMG) Certified Expert in BMP, Six Sigma Black Belt or higher, BABoK) Min. 12 years of experience in IT (including higher studies) Min 8 years in Business Process Modelling, Business and System analysis in complex IT project (or organizations with more than 500 persons and in a complex architectural landscape) Min. 3 years of experience in supporting projects using Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, Office 365 Mandatory experience: in business transformation projects; in business and systems analysis in the context of agile software delivery (e.g. KANBAN) Desirable experience: Working on high visibility projects in traditional environments with strong project governance (e.g. highly regulated environments) In producing defining and documenting Product and Services Roadmaps; JIRA SDLC

Ispra
23 September, 2019
1 Years
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJavaAgileMigrationMS SharepointScrumKanbanIntegration TestingMicrosoft Dynamics CRMETL toolsdata testingJIRA SDLCMicrosoft Office 365analytical reportingZephyr Test Case ManagementAzure ADTest AutomationBusiness AnalysisMS SharepointKanbanLean Six Sigma Black BeltMicrosoft Dynamics CRMbusiness process modellingbusiness process analysisMicrosoft Office 365Object Management GroupSystem analysisSQLCSSXHTMLjQueryJavaScriptJSONGITRESTGISJIRApostGISNodeJSWMSWFSGeoserverTableauUI designRelational DatabasesFront-end developmentBitbucketgeospatial data analysisSCSSOpenlayersAngular 6Mongo ShellKMLGeoJSON

Carry out the design, implementation and maintenance of the presentation-tier (including GIS system) and ad-hoc features based on requirements, use cases and functional analysis Carry-out the development of the logic-tier to ensure the implementation of the different interface application/functionalities; Carry-out the integration of GIS layers in collaboration with scientists Contribute to carrying out data analysis and data modelling Contribute to monitoring and optimization of the performance of web applications Contribute to the deployment and validation of the system Contribute to developing dedicated dashboards as required by the team Contribute technical documentation: requirements analysis, functional analysis, system specifications, design documents, code maintenance and traceability, etc. Contribute to the production of user manuals.   Qualifications   Bachelor's degree and 11 years of relevant IT experience after studies 6 years of Front End Development , familiarity with UI designing and prototyping Very good knowledge of GIS software and tools: WMS (Web Mapping Service), WFS (Web Feature Service), Geoserver, PostGIS Good knowledge of programming languages: JavaScript, SQL, Mongo Shell Good knowledge of relational database systems Good knowledge of geospatial data analysis Very good knowledge on Web technologies: Javascript, OpenLayers, JSON, jQuery, REST, XHTML, CSS/SCSS Knowledge of application framework: Angular (>6.0) Knowledge of data formats: KML, GeoJSON Familiarity with: GIT , JIRA and Bitbucket Knowledge of NodeJS runtime and programming model Knowledge of Tableau data visualization software

Luxembourg
17 September, 2019
7 Months
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJavaAgileMigrationMS SharepointScrumKanbanIntegration TestingMicrosoft Dynamics CRMETL toolsdata testingJIRA SDLCMicrosoft Office 365analytical reportingZephyr Test Case ManagementAzure ADTest AutomationBusiness AnalysisMS SharepointKanbanLean Six Sigma Black BeltMicrosoft Dynamics CRMbusiness process modellingbusiness process analysisMicrosoft Office 365Object Management GroupSystem analysisSQLCSSXHTMLjQueryJavaScriptJSONGITRESTGISJIRApostGISNodeJSWMSWFSGeoserverTableauUI designRelational DatabasesFront-end developmentBitbucketgeospatial data analysisSCSSOpenlayersAngular 6Mongo ShellKMLGeoJSONEBIOSsecurity assurancerisk assessmentICT Security Risk assessmentICT systems Risk Analysis standards

Perform application risk assessments mainly in-paper and possibly also on real installations; Perform the technical compliance of the new software/project with the standards available at the European Parliament. Produce the documentation associated to the activities. Exchange with stakeholders on the software and projects details under evaluation. Define possible recommendations on how to mitigate the identified risks.   Qualifications   You hold minimum 4-years post-secondary education (e.g : Master) in a computer related field or recognized as duly equivalent. You have minimum 8 years of professional experience in the domain of IT security (e.g : risk assessment, security assurance..) You have minimum 5 years of experience in performing ICT Security Risk assessment for products and projects University degree (minimum 4 years post-secondary education) in an ICT related field. Two years of recent experience in the domain will be considered equivalent to one year of studies. Good knowledge of English and French desirable Excellent knowledge of Risk Assessment methodologies applied to complex ICT enterprise environments, including the aspects related to networking and application development. Knowledge of ICT systems Risk Analysis standards, methodologies and tools (EBIOS, STRIDE ... ). Knowledge of International Standards in Cybersecurity Technical background on security assurance with some experience in pen testing Certifications in the Risk Assessment and Cybersecurity disciplines would be a plus.  

Strasbourg
23 September, 2019
6 Months
AgileSpringJenkinsMavenJUnitJIRAConfluenceREST APIDockerAngularKendo UIFront-end developmentBitbucketBalsamiqJavaAgileMigrationMS SharepointScrumKanbanIntegration TestingMicrosoft Dynamics CRMETL toolsdata testingJIRA SDLCMicrosoft Office 365analytical reportingZephyr Test Case ManagementAzure ADTest AutomationBusiness AnalysisMS SharepointKanbanLean Six Sigma Black BeltMicrosoft Dynamics CRMbusiness process modellingbusiness process analysisMicrosoft Office 365Object Management GroupSystem analysisSQLCSSXHTMLjQueryJavaScriptJSONGITRESTGISJIRApostGISNodeJSWMSWFSGeoserverTableauUI designRelational DatabasesFront-end developmentBitbucketgeospatial data analysisSCSSOpenlayersAngular 6Mongo ShellKMLGeoJSONEBIOSsecurity assurancerisk assessmentICT Security Risk assessmentICT systems Risk Analysis standardsJ2EEXMLSQLLinuxUnixWeb ServicesSOAPWeb ServicesSOAJDBCUMLBPELxslAixWSDLEnterprise Service BusKPIinteroperability protocolsIntegration Tier ArchitectureBusiness Process Orchestration

Participate in design sessions with project staff as required Build business processes to support orchestration of web services Work with SOA development team to implement SOA components Participate in team reviews of design artefacts and code, make changes as required, and recommend alternative solutions where appropriate Work with technical and functional teams to ensure effective delivery of systems Use software development methodologies and standards as defined by organization to effectively code and deliver systems Work with technical teams within group as well as outside group to ensure effective delivery Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated, and versioned according to standards   Qualifications   Experience with Linux, UNIX  or AIX Enterprise environment Strong Object Oriented skills using open architecture standards as well as best practices, design principles, and techniques with regards to: BPEL, UML, WSDL, JDBC, SQL, XML/XSL, SOAP, WebServices Strong background in systems architecture and relevant technologies, including portal technologies, middleware technologies, and J2EE Strong skills in Services Design Best Practices, Service Performance Monitoring, Service Performance Tuning, Service Interface Specifications WebServices Manager experience Significant knowledge and experience designing and developing Enterprise Service Bus/SOA/Integration Tier Architecture (BPEL/Business Process Orchestration, WebServices, J2EE) Knowledge of SOA Design patterns for building middleware systems ground up using Message Routing, Content Enrichment, Message Filtering, Message Transformation, Guaranteed delivery, Message sequencing, Batch message processing, error handling and reconciliation mechanisms Security, Logging, Auditing, Policy Management and Performance Monitoring and KPI for end-to-end process execution Expertise in interoperability standards and methods Capability to provide recommendations on improving the structure and efficiency of an organisation's IT systems

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία