ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Ispra
23 May, 2019
10 Months
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning

Provision of expert advice and assistance, technology watch, evaluation studies, architectural considerations, applicable standards, solution patterns and best practices in Computational Linguistics, Text Analytics and Data Mining. Elaboration of functional and non-functional requirements and business case analysis related to the text mining projects and support activities. Impact assessment of new state-of-the-art methodologies, and relatedtechnologies and tools on the existing architectures. Provision of proof-of-concepts and prototypes to demonstrate benefits ofthe proposed solutions against initial stakeholders' requirements. Assistance in the implementation of the adopted software engineering methodologies and technologies; Provision of quality control tests and technical evaluations; Production of technical documentation.   Qualifications   Master Degree in Computer Science or related field & minumum 7-11 years of working experience: Computer science or related fields, covering areas such as: Natural Language Processing, Information Extraction, Information Retrieval, Knowledge Discovery, Computational Linguistics, Machine Learning and Artificial Intelligence. Open Source software and tools related to text mining (e.g., Lucene,Elastic Search, GATE, LingPipe, NLTK). Machine learning/data analysis tools (e.g., scikit learn, WEKA, Octave,R, Gnuplot, libsvm, Tensor Flow, Deeplearning4j, etc.). Designing and developing (hands-on experience) of general-purposeNatural Language Processing, Information Extraction and Web Mining core components like tokenizers, morphological analysers, named-entity recognition, name lemmatisation, geotagging, syntactic parsers, term extraction, web crawlers, web scrapers, data compression, pattern learning, etc. JAVA programming, and knowledge of other relevant programminglanguages (including in particular, Python, C, C++, Javascript). Testing frameworks.

Valetta
29 May, 2019
2 Months
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShell

Definition of template Azure Infrastructure and RBAC Development and maintenance of Azure based infrastructure and components Migration of applications and infrastructure from on-prem to Azure Migration of Azure based services between resource groups, subscriptions and/or tenants Integration of Azure resources with on-prem infrastructure and applications Implementation of Role Based Access Models Drafting technical documentation Implementation of user requirements Follow established processes for configuration and release management to ensure that all project artefacts are managed, integrated and versioned according to standards Participation in meetings with the project teams IT support, ranging from simple desktop and peripheral support to complex server and network issues Construct and maintain configurations for data networks Design, test and install network software and hardware Perform troubleshooting of network problems utilizing network analysers and/or sniffers and other troubleshooting tools Deal with network related documentation (develop/update/review) and technical specifications Configure and implement network monitoring and management systems Implement and monitor network security Plan network capacity/estimate network utilization Analyse current network software and propose modifications and new software according to best practice standards and procedures   Qualifications     Minimum 3 years of relevant education (bachelor or equivalent) after secondary school Minimum of 7 years of IT professional experience Minimum of 3 years of experience in Azure Resource Management and Implementation of Azure based infrastructure 3 years of IT/System Administration 2 years of Microsoft administration experience on Windows operating systems Scripting and/or Microsoft .NET development experience Additional needed qualification, knowledge and skills Experience in Azure based support Certification or equivalent experience in Azure Infrastructure and Resource Management Good understanding of PowerShell and Azure CloudShell

Ispra
23 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGIS

Assist in the set-up of a possible web-based application in support to the European Soil Partnership activities – for a multi-scale soil information system (including regional, national and continental soil datasets) Possibly development of a Proof of Concept application, according to the above design GIS and DB assistance for eSOTER Danube region soil database data collection project. Formal reporting on and documentation of the progress of the work performed on aweekly basis.   Qualifications   Bachelor's degree in IT field and 6-10 years professional experience Strong knowledge of and experience with DRUPAL, including Drupal Themes Strong knowledge of Javascript, HTML, CSS Experience RDBMS (PostgreSQL/PostGIS ORACLE)& with REST services Python implementation Knowledge in SQL and use of Oracle Database Good English verbal and written skills are required.

Brussels
21 May, 2019
6 Months
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0

Description Architecture and design of information systems; Review of the architecture of existing systems; Design and development of architectural components and building blocks; Analysis of the integration of different information systems; Data analysis and data modelling; Coordination of the implementation of the technical architecture; Technical interface between the project leaders and the developers; Production of software architecture documents; Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting; Design of application data model and of application workflow models; Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger) Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA); Design and development of relevant tests for software components; Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes; Qualifications Minimum a Master's degree and 11-13 years of relevant professional experience Proven experience in Java web application development (Java Spring, Java Spring Boot, JPA, Hibernate). 6 years of experience in development of information systems; 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development); 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling); Good knowledge of Swagger / OpenAPI; Good knowledge of Atlassian tools (Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq); Good knowledge of Maven; Good knowledge of Jenkins; Good knowledge of Docker, Kubernetes; Good knowledge of JUnit, SonarQube.

Brussels
24 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngular

Development, deployment, integration (with other applications) and maintenance of software applications (including components) following the standards and methodologies Prototyping Elaboration of test programs Creation of technical documentation following the standards and methodologies Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams.    Qualifications   You hold a Master and an experience of at least 11 years in the development of Java applications: An experience of at least 5 years with each of the following technologies:  HTML  CSS  JavaScript  An experience of at least 5 years with each of the following technologies:  Spring  JPA  SQL  An experience of at least 1 year with the following technology:  Angular  An experience with microservices architecture and/or Vaadin will be considered as advantages.  

Brussels
23 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application server

Analysis of the integration of different information systems Analysis, design and implementations of services and composites in SOA context (BPMN, BPEL, SCA) Production of use case models, software architecture documents, design and analysis models, implementation models Follow up of the data analysis and data modelling. Assist in the coordination of the implementation of the technical architecture Help to deployment of the components, help to configuration management Assist in the documentation of the technical implementations and the composites Evaluate and test technical components delivered by other teams to ensure that they conform to requirements and methodology Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users Assistance in the testing, the technical documentation, the deployment, the evaluation and the reporting Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues.   Qualifications   Master Degree in IT with a minimum of 7 years of experience in IT Minimum 6 years of development experience using Java/J2EE 6 and standards, EJB3, JMS In depth knowledge of software development methodologies (e.g RUP, Scrum) Experience of Workflow applications  Experience with relational databases Ability to apply high quality standards to all tasks Experienced with WS SOAP development on Oracle Web Logic application server Experienced with Oracle middleware products (SOA Suite) Experienced with standards/APIs: XSD, SOAP, JAX-WS, JAXB (possibly also JAX-RPC) Analysis of the integration of different information systems  Analysis, design and implementations of services and composites in SOA context (BPMN)Experienced with development quality standars: jUnit, Sonar, Jenkins Experienced with tools: Eclipse/Workshop 10.3, Maven, SoapUI Experience ont he following would be considered an asset: Weblogic, IBM Rational Tool (RQM, RTC, RFT), Atlassian Confluence, Drupal, Business Objects Very good written and spoken English is required

Brussels
21 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS Office

Recording, tracking and monitoring of business workflow application incidents, problems and impediments up to their resolution 1st line support analysis of application incidents User guidance and support regarding the use of information systems / ICT tools, by phone and e-mail Mastering of information sites and maintenance of the unit's knowledge base Follow-up of service quality in the context of incidents Management and follow-up of user requests Guidance regarding the use of information systems Management of incidents related to information systems; organisation of the reporting Conception and organisation of user documentation for information systems Participation in user, service and project meetings Depending on the circumstances, the expert may be requested to provide assistance or support in the resolution of production issues   Qualifications   Bachelor Degree in IT or related field with a minimum of 3 years of professional experience in IT Proven knowledge in end user assistance or support of information systems, especially in the context of business workflow applications, is essential  Good understanding of business processes and requirements in the private and/or public sector (e.g. financial, procurement, etc.)  Knowledge of end user/client support in e-Business/e-Commerce is an asset  Knowledge of wiki, collaborative sites and social networks and IS knowledge base maintenance  Good reporting methods  Good IT skills; very good knowledge of MS-OFFICE tools is mandatory  Very good knowledge in ITIL procedures or equivalent and the related support tools is mandatory  Ability to participate in multi-lingual meetings, ease of communication.  Very good command of the English language is mandatory 

Luxembourg
22 May, 2019
6 Months
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS OfficeJavaPHPXMLSQLMigrationJSPSVNEJBJBossUMLChange ManagementJIRAPMBOKXSLTJava EEJava SEJava AppletsApache TomcatXML schemaCVSKSHDTDSHCSHRUPinfrastructure transitionUNIX shellARIS Business Architect Suite

Project management including proposals for project strategies, planning, definition of tasks and deliverables, review of project deliverables, quality control, risk analysis and management, status reports, problem reporting and management systems, follow up and organization Support transition plans including infrastructure/application support models, change management, learning & communication deliverables Plan and manage technology application changes, liaise between Infrastructure and application platforms, datacenter & security and delivery & support to coordinate implementations Guide project activities and review deliverables. Participate in functional and technical working groups and progress meetings. Estimate costs, timescales and resource requirements for the successful completion of each project to agreed terms of reference. Prepare and maintain project and quality plans and tracks activities against the plan, provide regular and accurate reports. Monitor costs, timescales and resources used, and take action where these deviate from agreed tolerances. Ensure that delivered systems are implemented within these criteria. Manage the change control procedure   Qualifications   University degree of at least 3 years in a relevant subject. Minimum 5 years of professional experience in IT. Minimum 3 years of professional experience in Project Management of computer software construction.  Good knowledge of English (Level B2) and Basic knowledge of French (Level A2) is an advantage Experience in managing infrastructure transition and migration projects Experience in Change Management IT background with experience across the systems development life cycle with experience in different project phases   Experience working with below technologies would be an asset: Java experience (Java SE, Java EE, EJB, Applet, etc.) UNIX shell experience (sh, ksh, csh, etc) experience in SQL experience in Apache Tomcat, JBoss, JSP, PHP experience in XML, XSLT, DTD, XML-schema experience in UML, RUP, ARIS Business Architect Suite PMBoK experience or equivalent experience with JIRA CVS/SVN experience    

Ispra
23 May, 2019
6 Months
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS OfficeJavaPHPXMLSQLMigrationJSPSVNEJBJBossUMLChange ManagementJIRAPMBOKXSLTJava EEJava SEJava AppletsApache TomcatXML schemaCVSKSHDTDSHCSHRUPinfrastructure transitionUNIX shellARIS Business Architect SuiteC++WindowsQTComputer Vision

The task involves the development and implementation of algorithms for processing and visualization of 3D data. The work includes the development of underlying Computer Vision algorithms, the design of the application architecture and the implementation of application prototypes. The activities will focus on applications for mapping, localization and tracking using depth and visual information.   Qualifications   Bacehelor's or Master's Degree in Computer Science and minimum 6 years of professional experience Strong experience in SW development with C++  Experience with Windows/ Qt libraries Hands on experience with Computer Vision Machine learning techniques, 3D and/or Visual Data  would be a plus Fluency in English

Ispra
23 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS OfficeJavaPHPXMLSQLMigrationJSPSVNEJBJBossUMLChange ManagementJIRAPMBOKXSLTJava EEJava SEJava AppletsApache TomcatXML schemaCVSKSHDTDSHCSHRUPinfrastructure transitionUNIX shellARIS Business Architect SuiteC++WindowsQTComputer VisionPHPXMLSQLAJAXHTML 5DrupaljQueryJavaScriptJSONCSS3GISREST APIPostgresGeoserverD3CartoMapboxMapServerLeafletJSMapbos GLOpenlayersHighchartsGoogle Charts

Add on the  landing page a list of  datasets and link the datasets to existing data catalogues of the organisation Include a system to document data and software sets from third parties which are used in the ecosystem accounts Add on the landing page a model library used for calculating the accounts including the software (QGIS plugins) and manuals of how to use the software Continue development of the landing page with accounts of ecosystem extent, ecosystem condition and ecosystem services as soon as they become available   Qualifications   Master Degree and 7 years of professional experience are reqiured Experience in Drupal (7 or 8) web application development. Experience in backend development (PHP, SQL, Postgres). Experience in developing geospatial services (GeoServer, Carto, Mapbox or MapServer) &  in the GIS field  Experience with “drush” command-line tool & data transport technologies (Json, XML, etc.) Knowledge of mapping libraries (LeafletJS, Mapbos GL or Openlayers) & visualization libraries (Highcharts, D3, Google Charts). Knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, and AJAX. Knowledge developing REST API as well as integrating with third party APIs. Fluency in English

Ispra
23 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS OfficeJavaPHPXMLSQLMigrationJSPSVNEJBJBossUMLChange ManagementJIRAPMBOKXSLTJava EEJava SEJava AppletsApache TomcatXML schemaCVSKSHDTDSHCSHRUPinfrastructure transitionUNIX shellARIS Business Architect SuiteC++WindowsQTComputer VisionPHPXMLSQLAJAXHTML 5DrupaljQueryJavaScriptJSONCSS3GISREST APIPostgresGeoserverD3CartoMapboxMapServerLeafletJSMapbos GLOpenlayersHighchartsGoogle ChartsJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworks

Master's Degree & minimum 9 - 13 years of professional experience is required Strong experience with javascript/typescript and front-end frameworks (Angular as main, but also facility to learn Angular, react, redux) Strong experience with HTML5, CSS (and sub types like scss, sass..) Experience with D3js and data visualizations

Ispra
23 May, 2019
1 Years
JavaC++CJavaScriptPythonData AnalysisNLTKElastic SearchLuceneGATELingPipeMachine learning.NETSystem AdministrationPowershellscriptingAzureMicrosoft Azure Infrastructure ServicesAzure Resource ManagementAzure CloudShellSQLHTMLCSSDrupalJavaScriptRDBMSGISPostgreSQLOracle databasespostGISJavaAgileSpringHibernateJenkinsMavenJunitJiraJPAConfluenceREST APIDockerSpring BootSwaggerSonarQubeKubernetesOpenAPI 3.0SQLHTMLCSSJavaScriptSpringJPAAngularJavaJenkinsSOAPMavenEclipseJunitSonarSoapUIJAX-WSXSDJMSRUPBPMNScrumJAXBEJB3JAX-RPCOracle SOARelational DatabasesWS SOAPSOA SuiteAPIsJ2EE 6Workflow applicationsOracle Web Logic application serverITIL ProcessesWikiMS OfficeJavaPHPXMLSQLMigrationJSPSVNEJBJBossUMLChange ManagementJIRAPMBOKXSLTJava EEJava SEJava AppletsApache TomcatXML schemaCVSKSHDTDSHCSHRUPinfrastructure transitionUNIX shellARIS Business Architect SuiteC++WindowsQTComputer VisionPHPXMLSQLAJAXHTML 5DrupaljQueryJavaScriptJSONCSS3GISREST APIPostgresGeoserverD3CartoMapboxMapServerLeafletJSMapbos GLOpenlayersHighchartsGoogle ChartsJavaScriptAngularREDUXTypescriptD3JSReactdata visualisationfront-end frameworksJavaScriptMongoDBNodeJSSolr

Bachelor degree, minimum 3 years of studies after secondary school 4-10 years of professional experience Strong knowledge of Javascript Knowledge of Python an would be an asset Knowledge of Solr indexing and search platform Knowledge of node.js  Knowledge of MongoDB

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία