ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγελματίες και φοιτητές στον τομέα. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να εκφράσετε το ταλέντο σας και να προχωρήστε την καριέρα σας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Apogee βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πάθος
Οι νέες τεχνολογίες είναι το πάθος μας και οι προκλήσεις το δυνατό μας σημείο. Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η παροχή μοναδικών λύσεων.

Προσωπική εξέλιξη
Νοοτροπία μας είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους μας, μέσω συνεργασίας σε απαιτητικά έργα. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητές σας μέσα σε μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο της πληροφορικής και θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τις δεξιότητές σας, να βελτιώσετε τα ταλέντα και να εξελιχθείτε.

Ομαδικότητα
Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όντας μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και αλληλεπιδρώντας με άλλους συναδέλφους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ποικιλομορφία
Κινούμενοι σε διεθνές πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους υποψηφίους από όλον τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο.
Luxembourg
19 July, 2019
1 Years
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL Server

Coding of client/server applications, Technical maintenance of dev, test and production environments, Scripting for system integration in Windows Referential Configurations, Application incident analysis and support Preparation of technical documentation   Qualifications   Bachelor's degree and minimum 6 years of experience Excellent knowledge of the .NET and ASP.NET framework with C#  Excellent knowledge of Visual Studio for development, package management, testing and publication  Excellent knowledge of web applications languages, including HTML, Javascript, CSS. Client side frameworks such as Angular or React are recommended.  Good knowledge of REST web service architecture  Good knowledge of relational database systems, including SQL Server  Good knowledge of Agile development methodologies  Knowledge of SharePoint server-side development is considered and asset  Certification of ITIL for service delivery and service support is considered an asset.   

Ispra
22 July, 2019
1 Years
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery

Development & Maintenance of a new web application in Java/Angular. Develop a platform integrated with all existing systems Automatic aggregation of all data from different sources Management and visualisation of information Single point of entry where information about all the  IT Assets is available   Qualifications   Master's degree & 11 years of professional experience (apart from studies)  Srtong Java & JEE skills Strong knowledge of the SQL language Knowledge of modern software development basic practices and tools  Knowledge of modern software development lifecycle  Knowledge of the following: JEE and the Spring Framework Java Persistence Architecture and REST Structured Query Language and Relational Databases (Oracle being our standard). Fluency in Elnglish, Italian would be an asset.

Rome
18 July, 2019
2 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configuration

Implement end-to-end content encryption Implement an authentication (2FA) and authorization mechanism Implement a secure audit trail of data for auditing purposes Implement a forum type environment Implement a multilingual full-text index (French, Spanish, English and Arabic) both for chats and documents content. Implement an embedded chat feature for groups and for one-on-one confidential conversations. Implement a file sharing functionality (e.g. documents, pictures, videos, etc.)   Ensure the user interface is coherent and easy to use, taking into account a global user base. Users should be able to interact with the application (enter text, upload documents) in any of the IFAD official languages even if the application interface will remain English only. Support the development of a user test script Support the user group during the user acceptance testing – resolving bugs and managing issues  Support production deployment by third part  Provide post go-live support    Qualifications   University degree in Computer Science, Mathematics or related discipline. At least 10 years of professional work experience, of which 5 must be with building, deploying and supporting SharePoint 2013 or newer Experience of both designing and executing technical solutions from business requirements. Ability to document technical projects. Excellent Sharepoint Development experience precisely C#.net coding skills including native code implementations. SharePoint Architecture Object Model SharePoint Templates and InfoPath Knowledge of configuring Security, Privacy and Permission in Sharepoint, as well as integrating with Active Directory and synchronizing user profiles. Knowledge of the IRM technology and IRM configuration experience  Experience in SQL Server Database design  Experience of developing/modifyng workflows in Sharepoint  Experience of gathering and documenting user requirements Any Microsoft certifications a bonus Excellent written and verbal communication skills in English essential. 

Brussels
19 July, 2019
6 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE tools

Architecture and design of information systems; Review of the architecture of existing systems; Design and development of architecture components and building blocks; Analysis of the integration of different information systems; Data analysis and data modelling; Coordination of the implementation of the technical architecture; Technical interface between the project leaders and the developers; Production of software architecture documents; Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users; Assistance during relevant parts of testing, analysis, technical documentation, deployment, evaluation and reporting.   Qualifications   Mandatory: Masters degree and 13 years of IT professional experience; 6 years of experience in architecture and design and development of information systems; 4 years of experience in development of information systems using .NET; 2 years of experience with user interface technologies (e.g. jQuery, KendoUI); 2 years of experience with UML or CASE tools; Experience with Microsoft SharePoint; Excellent knowledge of web styling technologies (e.g. CSS, HTML 5).   Desirable: Experience with relational databases; Experience with IIS web server configuration is an advantage; Experience in web technologies; Experience with SCRUM development is an advantage; Excellent knowledge of XML; Knowledge of project management methodology is an advantage (e.g. Prince, PMI); Knowledge of XBRL is an advantage.

Luxembourg
18 July, 2019
10 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAP

 Managing the PMO Project Pipeline: Quality Assurance on Project Charters, Business Cases and Project Change Requests. Driving the corresponding approval processes. Ensuring that all the audit trails and deliverables required by the procedures are in place. Preparation of Project Charters, including project plans, budgets, resource requirements;  Operational project management or assistance to the client’s internal project managers;  Regular follow-up and reporting of progress, including management of deliverables, budget, and identification of problems at an early stage      Qualifications   University degree with 8 years of PMO or PM experience, ideally in the finance industry; Best practice knowledge of PMO and project management principles; Proven experience about IFRS and EU GAAP is mandatory for the role; Confident to challenge Project and Programme managers on adherence to standards and quality expectation;  Ability to manage multiple tasks under competing deadlines and shifting priorities;  Strong skills in Microsoft Excel, Word, Power Point, MS Project and MS Project Server; Excellent communication and presentation skills;  Experience in providing reporting and other communications at a senior management level;  Ability to document clear and complete business requirements;  Customer oriented change management communication skills; Experience or knowledge in PeopleSoft FIN is an asset; Excellent written and spoken English. 

Amsterdam
19 July, 2019
8 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobe

Ability to use the office automation and document management tools and methodologies as specified; Ability to use specific tools knowledge, such as Adobe, Microsoft Word and Portal/Content Management technologies; Ability to use a help-authoring tool. Production of end-user support and training material, such as user guides, help texts, release notes, etc.; Writing of end-user support and training documentation regarding (current and new) information systems; Preparation of reference and maintenance manuals and other technical documentation in consultation with developers, system architects and software architects; Written communication must be clear, concise, unambiguous and easy to read.   Qualifications   Min. 9 years of experience in IT (including higher studies) Min. 6 years of experience in Technical Writing  Min. 6 years of working experience: Ability to use the office automation and document management tools and methodologies as specified; Specific tool knowledge, such as Adobe, Microsoft Word and Portal/Content Management technologies; Ability to use a help-authoring tool Production of end-user support and training material, such as user guides, help texts, release notes, etc.; Writing of end-user support and training documentation regarding (current and new) information systems; Preparation of reference and maintenance manuals and other technical documentation in consultation with developers, systems architects and software architects; Communication abilities (written communication must be clear, concise, unambiguous and easy to read); Knowledge in IT Service Management and/or Risk frameworks, and/or international standards  Relevant professional qualifications (e.g. Cambridge Certificates of English) are desirable.  

Brussels
18 July, 2019
1 Years
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobeJavaOracleJ2EEJavaScriptMavenJunitAngular JSGITRESTApacheJIRAAngular 2J2SEPostgresSpockSOAPspring mvcDBunitRelational DatabasesReactTesting Tools

Development and maintenance of software applications Development and integration of technological components Implementation of user requirements Prototyping Elaboration of test programs Integration with other applications Writing of technical documentation Assistance with deployment and configuration of the system Participation in meetings with the project teams.     Qualifications   Bachelor Degree in IT or related field with a minimum of 6 years of professional IT experience Minimum 6 years’ experience with relational databases (Oracle, Postgress, …)  Minimum 6 years' experience in Java (both with J2SE and J2EE); Minimum 3 years' experience in Angular2 or Angular JS or React or similar Javascript Framework Minimum 6 years' experience in the Spring Web model-view-controller (MVC) framework; Professional experience on the following is required:  Apache Maven or equivalent; Testing Frameworks (JUnit, DbUnit, Spock, ...); Development of graphical user interfaces Development of web services (SOAP and REST). JIRA and GIT Very good written and spoken English is required. Knowledge of French would be considered as asset  

Luxembourg
18 July, 2019
10 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobeJavaOracleJ2EEJavaScriptMavenJunitAngular JSGITRESTApacheJIRAAngular 2J2SEPostgresSpockSOAPspring mvcDBunitRelational DatabasesReactTesting ToolsChange ManagementIFRS standarsEUGAP

Business process analysis and definition. Provide expertise on integration of information systems into the business environment. Functional requirements and business case analysis.   Qualifications   Minimum 5 years relevant experience as Senior Business Analyst Very good knowledge of IFRS norm and EUGAP Strong experience in business process design, ideally using lean design/management principles; Experience in performing analysis and identifying solutions Experience in creation of functional design documentation, configuration documents and test plans; Change management experience; Good communication skills; Peoplesoft FIN experience will be considered a plus.

Amsterdam
19 July, 2019
4 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobeJavaOracleJ2EEJavaScriptMavenJunitAngular JSGITRESTApacheJIRAAngular 2J2SEPostgresSpockSOAPspring mvcDBunitRelational DatabasesReactTesting ToolsChange ManagementIFRS standarsEUGAPJenkinsMavenJEEJAX-RSRESTUMLScrumKanbanNexusAgile Software DevelopmentContent ManagementIdentity & Access Management SystemsWorkflow/Case Management SystemsEnterprise Resource PlanningMaster Data ManagementUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisPortalEnterprise application integrationOpenAPI

Review of formal documents supplied by the IT service supplier; Keep up-to-date a high-level architecture model, specifically context and functional views, see Rozanski and Woods definitions, based on high-level functional requirements; Perform code and architecture reviews in the context of technical backlog management activities; Review and contribute continuous integration/continuous deployment activities; Design and implement automation for the generation of data; Support analysis and design activities; Support technical backlog management activities; Analysis and resolution of performance issues for JEE systems; Support technical backlog management activities; Produce API specification (XML messages, OpenAPI specification, solution design) for Sponsor API.   Qualifications  Mandatory experience: Min.9 years of experience in IT (including higher studies). Min. 6 years of working experience: Experience in JEE Solution design and implementation ; Strong knowledge of application platform (e.g. Portal/Content Management, Documentum/Document management, Identity & Access Management Systems, Workflow/Case management Systems, Enterprise Resource Planning, Master Data Management and Unified Communications); Analytically oriented to establish root courses of defects and incidents; Experience using agile software development methodologies (i.e. Kanban, Scrum and other lean techniques); Experience in Objective Oriented Analysis & Design (OOA&D) with UML (Unified Modelling Language). Min. 3 years of working experience: in Enterprise application integration; in API specification (REST/OpenAPI/JAX-RS); in Continuous integration (Jenkins/Nexus/Maven). Desirable working experience: Analysis and resolution of performance issues for JEE systems; Liferay (1 year); Design of document management solutions using SharePoint Online (1 year); Relevant professional qualifications (e.g. SAP (ERP, Basis, Netweaver, Portal) Master Data; Management, Identity Access Management, Workflow/Case management, Portal/Content Management and Unified Communications).

Strasbourg
23 July, 2019
9 Months
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobeJavaOracleJ2EEJavaScriptMavenJunitAngular JSGITRESTApacheJIRAAngular 2J2SEPostgresSpockSOAPspring mvcDBunitRelational DatabasesReactTesting ToolsChange ManagementIFRS standarsEUGAPJenkinsMavenJEEJAX-RSRESTUMLScrumKanbanNexusAgile Software DevelopmentContent ManagementIdentity & Access Management SystemsWorkflow/Case Management SystemsEnterprise Resource PlanningMaster Data ManagementUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisPortalEnterprise application integrationOpenAPIProject ManagementMS ProjectMs ExcelITSMActive DirectoryMS WordMS PowerPointMS SQL Server 2008ITIL ProcessesWindows Server 2008Windows 7 EnterpriseNetwork securityMicrosoft Windows Server 2012SCSMproxyfirewall configurationDMZExchange Server 2010MS SharePoint 2013MS Project Server 2013McAfee AntivirusMcAfee Policy Orchestratorreporting methodsticketing toolsCheckpoint firewallsCisco switchesSnapManagerMS SQL Server 2012Manage Engine

Arranging meetings and producing meeting minutes Set up and maintain project files Collect actuals data and forecasts Update plans Administer or assist the quality review process Administer or assist Project Board meetings Assist with the compilation of reports Contribute expertise in specialist tools and techniques Maintain the following records: Quality Register, Configuration Item Records, any other registers/logs delegated by the Project Manager Administer the configuration management procedure Be a Point of Contact (PoC) for matters in relation to Corporate IT and to provide support for incident resolution Management of administrative applications hosted internally and/or externally (Intranet, ABAC, HR system, mission system, public-facing website Administration of local networks System administration     Qualifications   Minimum 3 years of relevant education (bachelor degree or equivalent) after the secondary school Minimum 2 years of relevant professional experience, of which minimum 1 year experience in IT project support Experience of working within a project management office Good knowledge of project management standards and techniques Knowledge/Usage of project management tools. Good reporting methods. Strong understanding of project management and support issues including managing risks, issues, quality, and actions logs. Experience of using MS Project, MS Word, MS Excel and MS PowerPoint and the ability to utilise desktop applications. Experience of taking minutes and actions in meetings, at all levels. Experience of maintaining a configuration management system acting as configuration librarian. Experience of creating templates for common project documentation. Experience in the full end-to-end IT project life cycle. Knowledge of ITIL processes and operational/support lines models (first line/second line) Good communication skills and a good understanding of user’s demands and needs Experience with ticketing tools (SCSM advantageous) Advantageous- Administration of local networks (Checkpoint firewalls, Cisco switches, deployment  of cabling, monitoring of active network components) and network security (proxy and firewall configuration, DMZ) Advantageous -System administration (knowledge of Windows Server 2008 and 2012, Windows 7 Enterprise, Active Directory, Exchange Server 2010 and SnapManager, MS SQL Server 2008 and 2012, MS SharePoint 2013, MS Project Server 2013, McAfee  Antivirus  and  McAfee Policy Orchestrator) Advantageous -System security (client & server certificates, PKI, Bitlocker) and monitoring Advantageous- System monitoring (SCOM - configuration, reporting) Advantageous- Deployment servers, patching, creation and installation of operating system images Advantageous- Remote access solutions (OWA, direct access, VPN authentication) ITSM tools (SCCM, SCSM; would be an asset) Solutions for mobile device management such as Manage Engine or others.  

Strasbourg
24 July, 2019
1 Years
HTMLCSS.NETC#AgileJavaScriptVisual StudioRESTASP.NETRelational DatabasesSQL ServerJavaOracleSQLSoftware DevelopmentSpringJEERestRelational DatabasesQuery.NETC#Active DirectorySharePoint 2013SQL Server databaseSharePoint DevelopmentSharePoint ArchitectureObject Model SharePoint TemplatesInfoPathIRM technologyIRM configurationCSS.NETUMLjQueryHTML5MS SharepointKendo UICASE toolsMS ProjectPMOMs ExcelMS WordMS PowerPointIFRS standarsMS Project Serverproject management principlesEU GAAPMS WordContent ManagementIT Service Managementrisk frameworksAdobeJavaOracleJ2EEJavaScriptMavenJunitAngular JSGITRESTApacheJIRAAngular 2J2SEPostgresSpockSOAPspring mvcDBunitRelational DatabasesReactTesting ToolsChange ManagementIFRS standarsEUGAPJenkinsMavenJEEJAX-RSRESTUMLScrumKanbanNexusAgile Software DevelopmentContent ManagementIdentity & Access Management SystemsWorkflow/Case Management SystemsEnterprise Resource PlanningMaster Data ManagementUnified CommunicationsObject Oriented AnalysisPortalEnterprise application integrationOpenAPIProject ManagementMS ProjectMs ExcelITSMActive DirectoryMS WordMS PowerPointMS SQL Server 2008ITIL ProcessesWindows Server 2008Windows 7 EnterpriseNetwork securityMicrosoft Windows Server 2012SCSMproxyfirewall configurationDMZExchange Server 2010MS SharePoint 2013MS Project Server 2013McAfee AntivirusMcAfee Policy Orchestratorreporting methodsticketing toolsCheckpoint firewallsCisco switchesSnapManagerMS SQL Server 2012Manage EngineQuality Management

Ensure that all processes related to Quality management are set up and maintained; Maintain all documentation related to quality management; Support the project team and the customer on all issues related to quality management; Carrying out quality audits and IT processes quality assessments. Quality Webpage SharePoint maintenance: Maintenance of Quality Manuals/Policies and procedures Quality Assessment Duties: Perform regularly quality assessments Maintain e-folders of all quality assessment reports conducted in the agency Ensure compliance with all company policies & procedure   Qualifications   Minimum 4 years of relevant education (master or equivalent) after the secondary school Minimum 6 years of relevant professional experience as quality consultant Specific Technical requirements for the role: Proof read communication, documents, draft emails, etc. as needed Maintain high level of accuracy, confidentiality and professionalism Ability to create professional documents and emails Run reports & handle special projects as assigned Perform project management quality and support related duties as assigned by the project manager

Αποστολή Βιογραφικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας.

* υποχρεωτικά πεδία